Johan Rohde

Johan Gudemann Rohde (1856–1935)
Dansk maler, grafiker og formgiver. Forretningsfører for Den frie Udst. 1891-93.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Johan Rohde

I det digitale arkivet finnes det 8 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 17.    Brev. Datert 1893. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 18.    Brev. Datert 5.12.1893. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 19.    Brev. Datert 16.11.1893. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 20.    Brev. Datert 8.2.1893. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 21.    Brev. Datert 1893. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 22.    Brev. Datert 1897–1898. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 23.    Brev. Datert 1898. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 24.    Brev. Datert 1897–1898. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Johan Rohde til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1594.   Brev. Datert [??].06.1893. 
«Tak for Deres Brev, at jeg ikke har svaret Dem før ligger i, at jeg har forladt Kjøben havn og ligger paa Landet i den lille By Tönning ved Slesvigs vestkyst.» 
Munchmuseet, MM K 1595.   Brev. Datert 17.03.1898. 
« Har endnu ikke modta- get den Sending Gravurer, som De lovede at sende fra Berlin.» 

Johan Rohde er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 13.   Brev fra Johan Anker. Datert 17.05.1911. Se s. 1
«Som jeg fortalte Dem da jeg traf Dem paa hotel Scandinavi, hadde jeg kjøbt to av Deres raderinger paa utstillingen No. 5a og No. 55 – Nu viste det sig imidlertid da jeg skulde hente bilderne, at de tilhørte Rohde. Av vaktmanden fik jeg et No. 5a og han sagde mig at De hadde et til av No. 55 som jeg skulde faa senere.»
Munchmuseet, MM K 1503.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 27.06.1892. Se s. 2
«Jeg kunne have svært lyst til at være en Maanedstid sammen med dig. Vi har jo saa let ved at gøre os forstaaelig for hverandre. Saasnart \Maleren/Rohde kommer hjem skal jeg tale med ham  …  om en Munch Udstilling.»
Munchmuseet, MM K 1504.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 15.07.1893. Se s. 2
«Ich bin der af auf ewig ewig Abhandengekommene, som Nietzche siger. Man jeg synes alligevel vi er som to Ure der er bleven regulerede i St. Cloud og som siden da omtrent er gaaet i samme Tempo … Jeg har endnu ikke faaet opspurgt om Maleren Rohde er arriveret. Jeg tror han ordner det bedre end jeg. Han har jo Navn og er vistnok svært inde med Kleist. Reklame skal jeg nok faa gjort. Jeg kender alle Journalist-Slaverne og skal sagtens faa dem til at støde i Trompet. Har Du læst Helge Rodes Digtsamling?»
Munchmuseet, MM K 4084.   Brev fra Sten Drewsen. Ikke datert. Se s. 3
«Dette forskjellige i Opfattelserne er altsaa Resultatet af mit virkelig energiske Arbejde for at stemme Bølgerne ned ved at tage de fredsommeligste og «færdigste» Billeder med og lade de totalt vanvittige Skitser ude. I denne Retning gav Rohde en Del fornuftige Raad – men han var lidt for dansk i sin Dom, f.Ex. foreslog han at udskyde «Syfilisbarnet» og «Dagen derpaa», men her gav jeg mig ikke. Om det sidste gjorde han forresten den vidunderlige Bemærkning, at det var «grimt i Farven» og da jeg hertil svarede, at det var Dagen derpaa s’gu ogsaa, hævdede han, at «det grimme ogsaa har sin shønhed». Den Sætning er ægte dansk.»
Munchmuseet, MM N 828.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.3.1898. Se s. 2
«videre til Paris. Jeg var i Kjøbenhavn to dage og hilste på bekjendte – blandt andre Helge Rohde der { … }har ‹gjot› megen lykke med sit stykke – Maleren Rohde talte jeg også med. Han havde været sammen med Ludvig Grønvold i Italien. Han likte ham meget godt men fry{ … }gtede for at hanLudvig skulde ende med at blive sindsvag – da han havde flere { … }fixe ideer – Ludvig har nu i 2½ år arbeidet på et billede»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
«Nu har jeg nævnt det jeg tror kan være grunnen til en hel del, so som je{ … }g forstår det, ubehagelig- heder, fra dansk side – Det må nærmest være de middels unge kunstnere omgivende Grønningen tænker jeg mig – Ellers er vel osså der mange mot mig venligsindede malere – De Mine gamle venner som Johan Rohde og Willumsen har været hyggelige Jeg h er blit medlem af akademiet og mange billeder er kjøbt til akaMusæet af mig –»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
«Jeg har ikke været meget i Danmark men jeg har truffet mange fine menneske som jeg har havt varigt venskab til – Johan RohdeHelge Rode, Willumsen – og mange flere –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Nu h kjenner jeg mange elskværdige danske som Helge Rode og Johan Rohde og jeg har havt og har flere gode venner som»
Munchmuseet, MM N 3036.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 8.2.1892. Se s. 3
«vel ikke engang udstille – Træffer du maleren Rode hils ham meget – det er en inteligent fyr – »
Munchmuseet, MM N 3040.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1891–1892. Se s. 3
«– Jeg har tænkt på til høsten at holde en udstilling i Kjøbenhavn – F …  d …  d Det skulde være morsomt at træffe dig – Tror du det lod sig gjøre uten uten al for stor pengerisiko – Jeg bør kanske skrive til Johan Rohde derom – Hva er hans adresse?»
Munchmuseet, MM N 3041.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1892. Se s. 2
«Sig mig om malerenRode er i Kjøbenhavn og hans {A}adresse – {J … }Det var vel best at ha udstillingen hos Kleis – Spør kanske han – Jeg har»
Munchmuseet, MM N 3041.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1892. Se s. 3
«en 60 bilder og mange store – alle e{ … }pokegjørende og verdens- fremtids berømte (en sådan liden reklame gjør godt) Vil du være så snil at forhøre dig altså: – om jeg tænkte at dele indtænkterne med ham (efter udgifternes Dækkelse hvis han fordrer) Han må da lægge ut fragt og udgifter – Er Rohde i Kjøbenhavn hjælper han mig med dette han ha{ … }r ofte tilbudt sig – Det skal være morsomt at træffes og få en af vore nu så sjeldne samtaler – Kommer Du hid? – Jeg ligger skal ligge ved et badested i sommer – men det er ikke længer væk end at Du kan træf besøge mig! Du vil træffe en masse beundrere – helst når Du kommer på høstkanten»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934. Se bl. 1v
«Imidlertid ha kjenner jeg fine folk { … }dernede som Johan Rohde og Helge RodeWillumsen er min gode ven og Goldstein var min ven»