Munchmuseet, MM K 15

MM K 15, Munchmuseet. Datert 02.10.1911. Brev fra Johan Anker.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lillehaugen
pr. Asker
2/10 1911    Kjære Munch


    Haaber De ikke
er altfor utaalmo-
dig. Tak for Deres
brev.

    Det gaar smaat
og jevnt fremover.
Jeg har nu i alt
9.500.– Traf Aman-
dus
paa gaten for-
leden. Han var fuldt
inde i alt. Heldig-
vis har han latt
være at skrive
mot os, og nu har

 

      

jeg tænkt at gaa op
til ham imorgen
og se om jeg ikke kan
faa noget ut av
ham – Snart har
jeg vel svar fra alle
som bør staa under
opropet og da lar
jeg det gaa i avisen.

    
    Venlig hilsen
    Deres
Johan Anker