Amandus Schibsted

Amandus Theodor Schibsted (1849–1913)
Norsk aviseier og redaktør. Eier og sjefredaktør i Aftenposten. Munch mislikte Aftenposten etter flere kritiske kritikker av hans utstillinger helt fra 1880-årene.

Les mer

Amandus Schibsted er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 15.   Brev fra Johan Anker. Datert 02.10.1911. Se s. 1
«Det gaar smaat og jevnt fremover. Jeg har nu i alt 9.500.– Traf Aman- dus paa gaten for- leden. Han var fuldt inde i alt. Heldig- vis har han latt være at skrive mot os, og nu har»
Munchmuseet, MM K 16.   Brev fra Johan Anker. Datert 12.10.1911. Se s. 1
«Hav ingen bekym- ring for Schibsted, han er ikke med, men hel- digvis ikke længer imot.»
Munchmuseet, MM K 1242.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 27.08.1911. Se s. 1
«Jeg ønsker Dig tillykke med Dine Festsal-billeder. Særlig med «Historien», som jo er det færdige: det er ren- stilet, stor og fornem kunst, og jeg begriper ikke at ikke universitetet griper det med begge hænder. Der er nu ingen tvil om at det allikevel snart kommer der; for arkitekterne har jo ingen magt, og Schibstedklikken, som nu regjerer universitetet, har jo i virkeligheten bare den halvblinde gamle professor at støtte sig på. Tar kunstnerne ordentlig fat, som jeg allerede vet at en hel del»
Munchmuseet, MM K 4482.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1910. Se s. 2
«deiligt at Du sidder der i Ro i det vakkre Logi i Kragerø, mens der \her/ holdes Kvalm og Spetakkel, just som om et Kobel Hunde var slupne løs. – – At Kunst nere skal være saa mis- undelige. – Det saa ud som om Schibssted og Krogh arbeider sammen. –»
Munchmuseet, MM K 4483.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.04.1910. Se s. 3
«dette, for Du ved det – at Du er kommen over saa meget; og nu kommer Ne- derlaget over dine Fiender, det er saa sikkert at Rætfærdigheden seirer. – – Vi fryder os over dette, disse aarelange Forfølgelser af Schibsted skulde ende lig faa en Afstraffelse; for ved at læse Bladerne idag, seer det da ud til, at det er ganske forbi med ham. – Her hjælper ingen Pengemagt heller. – –»
Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«{ … }I sandhed vægtige grunde og Alm Historien blev forkastet og Schibsteds berømte gule tæ{ … }pper blev hængt op»
Munchmuseet, MM N 3010.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 1
« Det glædede mig virkelig at Schibsted atter blev tat i Ansiktet – Han skulde for lang Tid siden havt det af mig – og jeg skulde kunne have gjort det uden at behøve at blive fængslet men jeg var jo dengang såret i Hånden – Det er vistnok en ‹Bundpøbel› – og at han var så ‹kort› i Sommer var vist blot fordi han lugtet hvor Vinden gik – Der har intet stået i Bladerne – om Slaget?»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 171 (PN 205).   Brev fra Edvard Munch til Johan Anker. Datert 1911. Se s. 3
«– Det var bra ikke at AftenSkibsted ikke fik kjøbe sig Syndsforladelse for alle sine Forgaaelser –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 725).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.3.1909. Se s. 2
«Bagaf( Artikelen er e{n}t Sammensurium af ‹utringer› af Krohg, Heyerdahl og Schibsted?»