Munchmuseet, MM K 37

MM K 37, Munchmuseet. Datert 12.12.1933. Brev fra Chr. Brinchman.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Smestad 12. dec. 1933.
    Som god gammel ven maa
jeg ogsaa faa være med til
hyldningen idag. Jeg vil
bare takke, – dypt betagen
av det veldige livsverk,
som har lyst for mig i
alle disse mange årene.
Takk tillike for de hygge-
lige, smaa samvær, nu og da,
med filosofering.

    
    Din jevnunge
beundrer
Chr. Brinchmann