Christopher Brinchmann

(1864–1940)
Norsk arkivar og historiker. Skrev bl. a. boken Nationalforskeren P. A. Munch: hans liv og virke (1910).

Les mer

Brev fra Christopher Brinchmann til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 37.   Brev. Datert 12.12.1933. 
«Som god gammel ven maa jeg ogsaa faa være med til hyldningen idag. Jeg vil bare takke, – dypt betagen av det veldige livsverk, som har lyst for mig i alle disse mange årene. Takk tillike for de hygge- lige, smaa samvær, nu og da, med filosofering.» 

Christopher Brinchmann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934. Se s. 68
«{ … }Der diskuteres i avisen i dag om at frembringe liv. Dette vil materialisten Brinckmand mener han at kunne la sig gjøre – Fr{ … }a annet hold Brøgger fremhæver at livsgnisten ikke lar sig fremstille – Det er altså nogen ved «det levende liv» der ikke lar sig fremstille –»