Munchmuseet, MM K 38

MM K 38, Munchmuseet. Datert 17.12.1925. Brev fra Magnus Bugge.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Hrr, kunstmaler Edvard Munch.
    Oslo.


    Da det er kommet mig
for øre, at hrr, Munch har spurgt
efter mig, tillater jeg mig herved
at tilskrive Dem om at
ha mig i erindring nu før
jull. I disse pinagtige tider
er det omtrent ikke noget at
tjene i min bestilling.

    Og lit gaar det jo hver
dag, selv om jeg ikke stiller saa-
store krav men maa være fornøid
da jeg er frisk og rørlig.

    Men som sakt vil
kunstmaleren ha mig i erindring
\med noget,/ saa vil jeg være dem meget
taknemlig, og vil herved

 

      

ønske Dem er glædelig
jull og et godt nytaar.

    

Moss den 17/12–25

    I ærbødighet
    bybud Bugge.