Magnus Bugge

1845. Dødsår ukjent
Norsk. Bybud i Moss. Munch støttet Bugge med pengebidrag og besøkte ham i 1934 eller tidlig i 1935.

Les mer

Brev fra Magnus Bugge til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 38.   Brev. Datert 17.12.1925. 
«Da det er kommet mig for øre, at hrr, Munch har spurgt efter mig, tillater jeg mig herved at tilskrive Dem om at ha mig i erindring nu før jull. I disse pinagtige tider er det omtrent ikke noget at tjene i min bestilling.» 
Munchmuseet, MM K 39.   Brev. Datert 23.02.1931. 
«Fra gamle Bybud Bugge på Moss» 
Munchmuseet, MM K 40.   Brev. Datert 17.02.1935. 
«Fra Bybud Bugge på Moss Jeg skal på Bugges vegne få lov at bringe Dem hans hjerteligst takk for De var så vende- lig at besøgte ham, og for det han fikk. Han er nokså frisk nu. Men tiden blir jo nokså lang for ham stakkar. Så han er så glad når der kommer nogen og besøker ham. Han er jo 92 år nu så det er en høi alder.» 

Magnus Bugge er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 39.   Brev fra Magnus Bugge. Datert 23.02.1931. Se s. 1
«Fra gamle Bybud Bugge på Moss»
Munchmuseet, MM K 40.   Brev fra Magnus Bugge. Datert 17.02.1935. Se s. 1
«Fra Bybud Bugge på Moss Jeg skal på Bugges vegne få lov at bringe Dem hans hjerteligst takk for De var så vende- lig at besøgte ham, og for det han fikk. Han er nokså frisk nu. Men tiden blir jo nokså lang for ham stakkar. Så han er så glad når der kommer nogen og besøker ham. Han er jo 92 år nu så det er en høi alder.»