Munchmuseet, MM K 44

MM K 44, Munchmuseet. Datert 11.06.1918. Brev fra Harriet Backer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Til Bidragsyderne ved Indkjøpet af
Johan Backer Lundes Portræt. Kommentar

    
    Kjære Malervenner.


    Jeg tør vel kalde Eder alle saa, naar
jeg herved takker Eder for hvad I saa storartet
har gjort for mig. I Avisen vilde jeg nødigt
takke, og det blev for vanskeligt at skrive til
Eder hver især. Hjertens Tak for den store
Glæde.

    
    Eders gamle Kamerat
    Harriet Backer

Kristiania den 11/juni 1918.