Munchmuseet, MM K 60

MM K 60, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Sigurd Bødtker.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag.    Kjære Munch,
 tak for
brevkortet. Jeg skrev forleden
nogle ord til dig til Berlin,
men de har kanskje ikke naaet
frem til dig i rette tid. De
indeholdt forøvrig kun, at alt
gik rolig og bra. T.L. er
fremdeles paa Drøbak, og jeg ser
hende hver dag; hun er kommet
noget mere til ro nu, men
venter sikkert med længsel paa
dit Drøbaksbesøg og den afgjørende
samtale med dig. Allerede samme
dag som du telefonerte med
mig tog jeg med sejlbaad over
til Røken sammen med min

 

      

kone og hentede hende over hid;
det tror jeg, var ret gjort.

    Min kone og jeg var i lørdags
inde paa festen for Gulbrandsson,
hvor ogsaa Nørregaards var. De
spurgte jo om et og andet, men
jeg fandt det rettest af mig intet-
somhelst at vide, udover hvad
de allerede selv vidste: nemlig at
jeg havde fulgt med på din
færd til Røken.

    Velkommen herned da, selv-
følgelig bor du hos os. Tele-
grafér helst ankomsten og udsæt
den ikke, – udsættelsen tjener
jo dog til ingenting.

    
    Ingrid hilser.
    Din ven
Sigurd B.