Harald Nørregaard

(1864–1938)
Norsk advokat. Gift med Aasta Carlsen, deretter Marit Liv Tillier. Harald Nørregaard kom gjennom sin kone, Aasta (senere Aase), i kontakt med norske kunstnere. Særlig beundret han Munchs kunst og kom i besittelse av flere av hans beste malerier. Førte og vant saken for Munch mot adv. Ludvig Meyer. Fortsatte som Munchs advokat og støttet ham som venn i vanskelige kriser, bl.a besøkte ham i København 1909.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard

I det digitale arkivet finnes det 67 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 202.    Brevutkast. Datert 1902.
«Med Hensyn til Schie – som jeg hører siger jeg var ubestemt i mine {Beskjed}Beskjed så er det Vrøvl – Jeg fik det sidste Svar af vedkommende Indpakker at han { … }havde fået fuld Beskjed – og vidste hvilke Billeder skulde sendes –»
Munchmuseet, MM N 263.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hvorfor i alverden skulde gutterne sendes den lange vel hidned langt fra h familien når de kunde få samme undervisning i nærheden af sig hvor de kunde være under opsyn»
Munchmuseet, MM N 492.    Brevutkast. Datert 1909.
« Jeg sender dette Brev til Olaf {S}Schou Dig til Gjennemsyn – Det ser lidt uordentlig ud men jeg har ondt for at skrive – Synes det går an – (Og Udtalelserne om Krohgs?)»
Munchmuseet, MM N 617.    Brevutkast. Datert 1905.
« Jeg er meget spændt på hvad der nu bliver {–}i Norge    for nu er det jo egentlig at Kagen skal bages – Betingelserne { … }kunde fra Sverriges{ … }Side kunde jo blive en ny liden Ørefiken for os men osså bare et Plaster på de Sår som de Siamesiske Tvillinger fik da de blevet revet fra hverandre»
Munchmuseet, MM N 1471.    Brevutkast. Brev. Datert 1935–1940.
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
Munchmuseet, MM N 1768.    Brevutkast. Ikke datert.
«M»
Munchmuseet, MM N 1915.    Brev. Datert 1902.
« Jeg har fra Schie fået et meget hoverende Brevkort hvor han fortæller at 23 Træplader er funnet i Aasgårdstrand – hvis dette blandt disse de savnede Træplader finnes er det jo udmærket – men det forandrer jo forandrer jo ikke hans Sagen – Kassen var derfor lige skandaløst indpakket og det forandrer jo ikke det at jeg i 3 Måneder er opholdt og forsinket og at han omtren udførte omtrent hver af mig givet ordre forkjært – At jeg for en Uge siden får et lidet Maleri sendt (som han altså»
Munchmuseet, MM N 1916.    Brevutkast. Datert 1902.
«Den eneste mulighed – men som jeg anser efter alt dømme for en absolut Umulighed – ({ … }At dømme efter Schies egne Breve – og efter de Træplader der er ankomne og hvoraf flere må have ligget  …  i den  …  tilspigrede Kasse) er at {s}Schie, trods si{n}t Udsagn, er {og}at den tilspigrede Kasse eller den ene af de 3 i Storthingsgd. opbevarede Kasser ikke er afhentet – Men det er et Halmstrå – I hvertfald må du være så snil at undersøge det –»
Munchmuseet, MM N 1917.    Brevutkast. Datert 1902.
« Fremdeles nogle Bemærkninger. Pas dog på at sende mig senere alt tilbage – da jeg vil lave en større avisartikkel – Den er så uforsvarlig uforskammet den hele Historie at det må offentliggjøres –»
Munchmuseet, MM N 1918.    Brevutkast. Datert 1902.
«Jeg kan være med på at Du synes Sagen er upraktisk at tage fat på – og jeg kan forstå at Du indser at jeg intet vinder derved – men at det skulde «ikke være pent af mig» at berøve denne Svindler sit Arbeide forstår jeg ikke – En stakkels Tigger får Straf en fattig dævel der tar et Stykke Brød får Straf – idet hele taget»
Munchmuseet, MM N 1919.    Brevutkast. Datert 1902.
« At du kan finde at sagen er skulde blive dyr for mig er vel – efter norske love altså – som {er}det synes tænkeligt – det står nu for mig uhø{ … }rligt – men at du kan tale med medfølelse om denne Sludsk – at han skulde tabe sit Livsmod – { … }forstår jeg ikke – Han har ikke gjort annet end ved si{ … }t frække Sludskeri at ødelægge mig – og har desforuden tat sig betalt for sit Sludskeri – Han har til det sidste været på de{ … }t frækkeste»
Munchmuseet, MM N 1920.    Brevutkast. Datert 1902.
« Dette får vel være det sidste Led i den sidste puniske Krig – Fordøi osså dette og så send mig hele Sulamitten tilbage og si så nogenlunde i et Par Ord hva Du mener – Jeg for min Part vil eller kommer til at gjøre noget – enten i Retning af Sag – Avisartikkel eller som an{ … }klaget –»
Munchmuseet, MM N 1926.    Brevutkast. Ikke datert.
«Om jeg end helst burde afholde mig fra al Befatning med Norske Anlig- gender – vil jeg dog da det er min Mening»
Munchmuseet, MM N 1927.    Brevutkast. Ikke datert.
«{D}Jeg tror Du faar skrive til Rasmus Meyer at 1500 Kroner selvfølgelig er for lidet for det store Billede – Det har hele Tiden været frembudt for 5000 Kroner – Her var det nær bleven solgt for 5000 Kroner til Galleriet – { … }Man valgte {forresten}tilslut Aftenpassiar for { … }5,500 Kroner. Det er blit en Vane eller nærmest Uvane at i Norge at»
Munchmuseet, MM N 1928.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
«Jeg sender nu 100 Kroner hvilke er at dele mellem Dig og Hammer –»
Munchmuseet, MM N 1929.    Brevutkast. Ikke datert.
«Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Folkebanken om det er i Orden med mine { … }Malerier der (Torvgadens Låneindretning
Munchmuseet, MM N 1930.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det er jo rigtignok længe siden og det var jo vigtigere ting at tænke på Men aligevel synes jeg venne det måtte kommet mine venner for øret – Det var jo bare mit blod som flød i den krig og det var jeg som måtte gå med min atter kvæstede venstre arm i bandage»
Munchmuseet, MM N 1931.    Brevutkast. Datert 1908.
«Jeg befinner mig nu som Du ser her – Jeg vilde ønske at Du vilde ordne med med Sager i Warnemünde Da mange Sager står der i fuld Uorden –»
Munchmuseet, MM N 1932.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
«Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Torvgadens Låneindretning om { … }alt er i Orden med mine Malerier. – Jeg har nu snart fuld Greie Pige pøbelhistorien …  fra først til sidst – Allerede i Paris – { … }efter to Maaneders Bekjendtskab – mens jeg ligger syg i Florents har hun fuldt Forhold i Gang med Gunnar HeibergDette er nesten alle foruden mig bekjendt Dette Svin tar altså ikke i Betænkning at bryde ind i et Forhold som er i sin Begyndelse og som han selv tror er i fuld Orden –»
Munchmuseet, MM N 1933.    Brevutkast. Ikke datert.
«Min niece nævner til i et brev at hun havde været hos Dig og spurt efter mig –»
Munchmuseet, MM N 1934.    Brevutkast. Ikke datert.
«Da Andrea fortæller Du har sendt hende til mig sender jeg dette – Min status er følgende (–Taler Du med Andrea kan Du jo forklare hende det  … )»
Munchmuseet, MM N 1935.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg mener jo at sagen er kommet ind i et roligere tempo – De{ … }n hidsige strøm fik jeg ledet in i en bagevje i høst – Jeg mener derfor nok at jeg får meget at draes med – I dag ringte min søster op meget nervøs { … }over det hele og især da over den beskjed hun havde fåt fra Andrea at den ene gut muli var dårli i brystet – Sli Ja slig vilde vi få det fremover værre og værre – Det var fortvilet at jeg  …  hun ikke kunde høre hva jeg havde at si stakker»
Munchmuseet, MM N 1936.    Brevutkast. Datert 17.07.1933.
« Tak for brevet!»
Munchmuseet, MM N 1937.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har fåt brev fra Inger der fortæller at hun har fåt brev fra Kaarbøs (Gamle fru Kaarbø) Hun fortæller at der er al{ … }t vel på Sigefjord og { … }godt fiske – I sandhed er det hele mærkeligt. Hvortil al den for mig og vel Inger ødelæggende staahei i Høst?»
Munchmuseet, MM N 1938.    Brevutkast. Ikke datert.
«Dit brev greb mig stærkt – Jeg havde nok gjerne kommet  …  op til Dig og takket Dig for alt bra vi har havt sammen i denne «grausame, schönes welt» som en tydsk ven skriver til mig.»
Munchmuseet, MM N 1939.    Brevutkast. Datert 1934–1936.
«Jeg holder på at skrive mine erindringer og behandler nu tiden omkring 1905. Jeg vilde be Dig skrive til mig lidt der belyser forskjellige mærkelige hændelser jeg havde i 1905»
Munchmuseet, MM N 1940.    Brevutkast. Datert 1934–1937.
«Kan De bevise at Munch er milionær –»
Munchmuseet, MM N 1941.    Brevutkast. Datert 1908.
«For alle Tilfælders Skyld – fortæller jeg Dig – at den Mand jeg boede hos i Warnemünde – { … }eller rettere sagt bor hos fremdeles er en ilde anseet Kaptein Foss – der { … }pludselig har erhvervet sig Formue på nogle Reiser i Kina – Man»
Munchmuseet, MM N 1942.    Brevutkast. Datert 1906.
« Jeg er for fjernt fra Forholdene til at kunne befatte mig med de forskjellige Forhold – Jeg må be Dig sende de Billeder Werenskiold har udtaget og det er for mig tjenligt –»
Munchmuseet, MM N 1943.    Brevutkast. Datert 1906.
«Hammer med Papiret ligger tungt på min Samvittighed – Jeg havde tænkt af de tilsendte Penger at Hammer skulde have en 50 kr. – Send ham det så er { … }Du snil –»
Munchmuseet, MM N 1945.    Brevutkast. Datert 1906.
«Jeg har været et {p}Par {d}Dage Influenza syg så jeg ikke nærmere har kunnet skrive om Werenskiold affæren – Jeg er jo naturligvis en { … }Werenskiold opponent – men hvorfor jeg har måttet trække mig tilbage fra alt i Norge ved Du selv Grunden til – Det er ikke forresten ikke mindst de {u}Unge eller yngste der strax»
Munchmuseet, MM N 1946.    Brevutkast. Datert 25.8.1905.
« Det er vigtige Dage i Norge nu og underlig må det være for de der nu skal raade for Sch Skjæbnen hjemme – det er forunderligt hvordan det går op og ned i denne Sag og ofte ser man ikke klart – for bare Træer – I alle Tilfælde er det jo godt at have Folk som Stang – Jeg»
Munchmuseet, MM N 1947.    Brevutkast. Datert 1908.
«Jeg opholder mig i Fiendens By der for mig er den sikreste – for tiden –»
Munchmuseet, MM N 1948.    Brevutkast. Datert 1910–1913.
« Hr. Advokat Harald Nørregaard Kirkegaden Kristiania»
Munchmuseet, MM N 1949.    Brevutkast. Datert 1895.
« {Vil}Der {Du}kom- ker ud en Mappe Raderinger af mig { … }om en fjorten Dage – Kan Du arbeide lidt for Salget af disse – Det vilde være udmærket da jeg har været forfærdelig uheldig med mine Kreditorer dennegang – De har samtidig kom overfaldt mig { … }med { … }Næb og Kløir så jeg nær {m}havde mistet alle mine Malerier – Nu kommer osså Thor Lütken og vil fordre igjen for et Papir han står på som er»
Munchmuseet, MM N 1950.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg fik for en tid siden vist i vinter et br søt brev fra Din datter i Amerika Hun syns folk havde været ikke riktige mod Dig i anledning det «syge Barn»»
Munchmuseet, MM N 1951.    Brevutkast. Datert 1908.
«Jeg sidder og brænder mine Nerver af på Wisky – ved en  …  – Strandbred ved Øresund – udhalende det modbydelige halve Selvmord at melde mig som Sanatorie- medlem i Hornebæk –, { … }hvilket jeg føler vel er min Pligt – da jeg enten må det eller brænde helt ud Nerve- spidserne – af –»
Munchmuseet, MM N 1953.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for brevet. Det glæder mig at høre I har det godt – Det var sandeli en ordentlig knaldbombe jeg fik af min hjerte Niece – Og det efter alt hva jeg har forklaret hende om mine forhold hvilket jeg osså så udførligt som muligt var har forklaret Dig –»
Munchmuseet, MM N 1954.    Brevutkast. Ikke datert.
« Tak for brevet»
Munchmuseet, MM N 1955.    Brevutkast. Ikke datert.
«Andrea fortalte min husholderske at Du havde fortalt hende at jeg nok var hjemme – og hun havde altså talt med Dig.»
Munchmuseet, MM N 1956.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har læst Andreas’s brev Jeg begynner at kjenne hendes breve – Hun er flink til at bilægge sine ord – «Svært ondt for dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort  …  minus for mig og et stort plus for hende – Jeg tror nok det er noen som har lært hende op – Blandt annet en svigermor der var slig en svigermor skal være forat få litrat{ … }uren i sving – Ben i næsen – Skade jeg forholdene har gjort at jeg ikke har lært Andrea at kjenne – Hun gjør et indtagende intryk og ligner min { … }bror meget – Han var et prægtigt»
Munchmuseet, MM N 1957.    Brevutkast. Ikke datert.
«tid, men jeg tog med så liden bagage at jeg må reise nu – Jeg reiser vel tilbage igjen da jeg liker mig godt her.»
Munchmuseet, MM N 1958.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg føler mer og mer trang eller rettere nødvendighed af helt at trække mig tilbage fra mennesker og aktivt liv –»
Munchmuseet, MM N 1959.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg holder på at ordne mine papirer Da jeg aldrig har havt tid til at ordne Dem, { … }på mit omflakkende liv pakket jeg alt i kufferter –»
Munchmuseet, MM N 1960.    Brevutkast. Ikke datert.
«Mit uhr har gjort mig strg streger i det sidste. Tiltrods for at det havde været hos uhrmageren dagen i forveien så havde det trukket sig tilbage 5 kvarter da jeg ringte til Dig – Nu smider jeg det – Min brave overretssagfører skræmte mig med den tapte leiekontrakt så det var godt jeg fik trøst af Dig»
Munchmuseet, MM N 1961.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg roter nu omkring i min kjælder for at finde de 3 stene hvorpå Du og Din hustru er fordelt – Det er et vældigt arbeide at finde dem frem mellem de vældige og tunge stene –»
Munchmuseet, MM N 1962.    Brevutkast. Datert 1909.
«Jeg tænker nu det er bedst at drage til Norge – og først til Løiten eller Kongsvinger – hvor jeg da strax vil begynde at male – – Kanske { … }helst først i Nærheden af Wefring – Det må forhindres at man der indbilder sig at jeg er gal – fordi»
Munchmuseet, MM N 1963.    Brevutkast. Datert 1934–1937.
«Du nævner at jeg behøver ikke at ængste mig for min alderdom –»
Munchmuseet, MM N 1964.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for brevet – Vil Du skrive til hendeAndrea hva jeg skriver i indlagte brev – Ikke send mit brev da jeg ikke vil tale med hende om foretninger –»
Munchmuseet, MM N 1965.    Brevutkast. Ikke datert.
« Sten Drewsen sier han har temmelig sikker en Kjøber til Billede Dagen derpå – Vær så snil telegrafisk at { … }la mig få vide hvor høit Nielsen vil gå –»
Munchmuseet, MM N 1966.    Brevutkast. Datert 1908–1909.
«Det vilde glæde mig meget at se Dig her og få tale med Dig – Jeg havde jo gjerne ønsket helt skriftlig helt ud at have forklaret Dig alt så d …  Situationen stod klart for Dig når Du kom ind – Forhaabentlig har Du fået et Indtryk – Det er jo 3 Faktorer – Jeg, den {a}Angjældende, – Doctoren og Publikum – { … }hvortil Du som {de}min nærmeste Ven dog på en Maade p må regnes – { … }Du blir altså»
Munchmuseet, MM N 1968.    Brevutkast. Datert 1900 –1901.
« Jeg skal snarest sende obligationen og pengene – Jeg havde jo li mangen gang lyst til at snakke om mine affærer men da det er så indviklet og så meget – har jeg ikke havt mod at begynde derpå –»
Munchmuseet, MM N 1969.    Brevutkast. Datert 1909.
«Foreløbig blot et Par Ord af Praktisk Betydning – så skal  …  vi siden tale om mangt og meget»
Munchmuseet, MM N 3278.    Brev. Ikke datert.
« Tak for brevet. Vil Du være så snil strax at sende indlagte brev til Andrea uten andre kommentarer end at Du hilser hende og sier Du har fåt dette brev – Jeg skjønner nok at alle mine forklaringer om mine forhold er blit ganske upågtet upåagtet af hende og at hun vil tro det hun vil: at jeg er en rik mand der m herute maler banknoter til 10,000 kroner – i flæng – Jeg har jo osså for et år siden indgående forklart Dig at jeg nu passe godt på for at ikke jeg og mit arbeide skal ‹ramle› mine atelierer rømmes og billederne sælges til spotpris Da v Det er nok osså heldigst for min Niece at dette ikke sker for da kan jeg nok ikke som hidentil stikke mindre blot til hende – Den baaten går nok konkurs som alle andre foretagender hans»
Munchmuseet, MM N 3279.    Brev. Datert 3.2.1902.
«Jeg sender Noticer eftersom de kommer mig i Hode. Vær så snil at sende mig disse tilbage    Sagen er vigtig – det gjælder hele min Mappe jeg har arbeidet på i 7 År. Jeg har idag fået Beskjed om at Schie har fundet en Træplade – Sagen er jo Kl{ … }ar da samtlige 11 Træplader er drysset væk hos ham eller på Reisen – Jeg forstår ikke annet end at en Fordring på flere tusin{t}d Kroner p må kunne gjøres og må kunne gjennemføres.»
Munchmuseet, MM N 3280.    Brev. Datert 3.2.1902.
«                  opbevares»
Munchmuseet, MM N 3281.    Brev. Datert 3.2.1902.
«1) For at {D}det ikke skal forvirre Dig når jeg taler om 3 Kasser i Storthingsgd. – Må jeg bemærke atter:»
Munchmuseet, MM N 3282.    Brev. Datert 3.2.1902.
«            Opbevares»
Munchmuseet, MM N 3283.    Brev. Datert 3.2.1902.
«      Opbevares»
Munchmuseet, MM N 3284.    Brev. Datert 3.2.1902.
« Fra{d}Den herværende Kunsthandler vil give omtrent følgende Erklæring: Efter hans Mening var Træpladernes  …  falden ud af Kassen en uundgålighed – Den store åbning mellem Bordene er ikke fremkommen under Reisen men har været fra først af. En ødelæggelse af Kunstværkerne var næsten absolut nødvendig: Træpladerne stak ud løse ud af Kassen –»
Munchmuseet, MM N 3285.    Brev. Datert 8.2.1902.
« Til Dit Brev idag, skal jeg bemærke igjen: det kan bevises at Kassen var slig fra Kristiania af, at Tab af dets Indhold var uundgålig. – Det har været en Møbelkasse – med ham 2 Tomme tykke Mellemrum mellem Bordene. – De  …  circa 30 mindre og større Træplader måtte jo falde – ud da de var und uden Indpakning løst henlagt i Halmen –»
Munchmuseet, MM N 3286.    Brev. Datert 10.2.1902.
« { … }Som Suplement til et Brevkort idag. Med Schie vil jeg selvfølgelig ikke intet have at gjøre – i Tilfælde Træpladerne er de rette vil jeg overlade Aas’s Transport at sende dem og så kr{ … }æve ind Fragten hos Schie.»
Munchmuseet, MM N 3671.    Brevutkast. Datert 1908.
«Du ved jeg ved hva Du har tabt – Du syns Du har tabt alt Foraar og Sommer – Og { … }intet Ord kan trøste – Du ved osså at jeg har tabt meget min bedste Veninde og mange andre har tabt meget – Det var et Tab den Nor{ … }ske Kunst –»
Munchmuseet, MM N 3702.    Brev. Datert 1902.
«Jeg sender dette så stilløst det er – jeg må ha det afgaarde så fort som muligt – Ä ser du mangler Prikkerne – Vil Du være så snil at sende Papirerne tilbage strax efter Gjennemlæsningen og med Dine Bemærkninger – Jeg er nu som en Moder der har mistet sine kjæreste Børn –»
Munchmuseet, MM N 3723.    Brevutkast. Datert 1902.
«Ich erkläre hierdurch»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 753).    Brev. Datert 1909.
«{Jeg}Tak for Dit hyggelige Brev – Ja jeg fik jo Glæde af Udstillingen om end Krig lå i Luften –»
Statsarkivet i Oslo, PN 1308.    Brev. Datert 31.1.1895.
« … »

Brev fra Harald Nørregaard til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 45 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 794.   Brev. Ikke datert. 
«værelser mot syd, der er forbundet med en meget bred skyvedør, som jeg altid lar staa aapen, saa værelserne danner et stort rum. Dine vigtigste bilder hænger saaledes:
     a) Aases portræt,b) dobbeltportrættet,c) syk pike,d) maaneskin,e) strandmystik,f) badende damer,g) selvportræt.
Det sistnævnte har jeg netop faat restaureret av Harald Bruun, som har spændt det paa blindramme og fernisseret det. Det er blit utmerket pent!» 
Munchmuseet, MM K 795.   Brev. Datert 31.07.1900. 
«mig, adresseret Viggiu, Como. Der lå den en obligationsblanket, som du bedes returnere i under- skreven stand. Pengene kan jeg i tilfælde lægge ud.» 
Munchmuseet, MM K 797.   Brev. Datert 18.11.1901. 
«Jeg fik for nogle dage siden en regning fra Hortensbanken om afdrag og renter på din pantobligation. Da jeg ikke kjendte noget til, at du havde lånt nogen penge der, skrev jeg til ban- ken og bad om nærmere oplysninger. Og jeg ser nu, at du i oktbr. 99 har lånt 1000 kr. på en pantobligation i dit hus.      Det er altså til afdrag og renter af denne obligation at de af mig i april iår indbetalte 167 kr. er anvendt.» 
Munchmuseet, MM K 798.   Brev. Datert 1902. Filologisk kommentar: Svarbrev til MM N 3702, skrevet på samme ark.
«fremkomst var således, at der meget let kunde være faldt noget ud pa af den, og at det ser ud, som noget er faldt ud, påstår S., at denne kassens tilstand skyldes uforsigtighed underveis, hvor for han ikke kan være ansvarlig. Schies folk vil naturligvis sværge på, at kassen blev i alle dele forsigtig og forsvarlig pakket og spigret af dem. Og hvad vil da en erklæring fra din tyske kunsthandler hjælpe?» 
Munchmuseet, MM K 799.   Brev. Datert 20.12.1903. 
«Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nyt år. Nu begynder julerangelen her hjemme – den er nokså stiv! At spise gris sammen med sin familie 11 gange i en uge er sgu ikke så ganske ligetil en sag! Vi får se at rømme ud til Napoleon på St. Helena Kommentar (krigsministeren på Oscarsborg) et par dage og søge motion ved at klatre op og ned ad Håøen og gjennemstreife fæstningens underjordiske gange. – Til dine fiender ser vi aldrig mere noget. – Til påsken vilde jeg forbandet gjerne hjemsøge dig i Berlin, hvis der blev muligheds råd dertil! – Mange hilsener fra Aase. Hun skriver vist til dig senere i julen.» 
Munchmuseet, MM K 800.   Brev. Datert 18.11.1904. 
«De hører nu engang til mit livs skatte.» 
Munchmuseet, MM K 801.   Brev. Datert 23.12.1904. 
« Glædelig jul» 
Munchmuseet, MM K 802.   Brev. Datert 30.10.1905. 
«Jeg fik idag en postanvisning på kr. 133,03 fra Herb. Esche, og jeg antager, at pengene er fra dig, hvorfor du takkes.» 
Munchmuseet, MM K 803.   Brev. Datert 25.02.1906. 
« Returadresse: Adv. Nørregaard, Kristiania.» 
Munchmuseet, MM K 804.   Brev. Datert 26.07.1906. 
«Jeg har idag fra Privatbanken i Gotha modtaget en check på 180 kr. for din regning og takker dig for beløbet. Efter mine beregninger skulde imidlertid ikke din gjeld til mig udgjøre mere end kr. 147,55, så jeg altså har fåt kr. 32,45 for meget. Du får ved leilighed skrive til mig, hvorledes du vil, jeg skal anvende dine penge.» 
Munchmuseet, MM K 805.   Brev. Datert 10.05.1906. 
«Det var deiligt nede i Berlin. Trærne sprat, og vi ranglede. Nu sprætter di her også – og så rangler vi og sender vor ranglebroder fra Berlin vor glade hilsen.» 
Munchmuseet, MM K 806.   Brev. Datert 23.12.1906. 
«» 
Munchmuseet, MM K 807.   Brev. Datert 22.03.1907. 
«Jeg får i dag en meddelelse fra «Folkebanken» om, at dit lån \kr.316.-/ er forfaldent den 20de febr. og må ordnes i løbet af denne måned. Send mig derfor den nødvendige besked og i tilfælde penge til ordning af sagen.» 
Munchmuseet, MM K 808.   Brev. Datert 16.09.1907. 
«Tak for de 200 kr., hvoraf 50 er oversendt Hammer. Vort regnskap stod således:» 
Munchmuseet, MM K 809.   Brev. Datert 27.12.1907. 
« z.Zt. Charlottenburg Hotel Hippodrome Berlin18/12Am Knie» 
Munchmuseet, MM K 810.   Brev. Datert 14.01.1909. Filologisk kommentar: Årstallet i Nørregaards datering må være feil. Munch var ikke på noen klinkikk i januar 1908, som nevnt i dette brevet. Se for øvrig MM K 815 som omhandler samme temaer som her, men med korrekt datering
«Jeg synes saaledes du skal gaa med paa dette og ber dig skrive til mig pr. omgaaende, om du er villig hertil.» 
Munchmuseet, MM K 811.   Brev. Datert 21.05.1908. 
«Tak for dit varme, gode brev. Igaar blev Aase begravet – fra Vestre Akers kirke. Din søster lagde fra dig en deilig, stor krans af hvite liljer og tulipaner paa kisten. Og idag har jeg faat din buket fra Warnemünde.» 
Munchmuseet, MM K 812.   Brev. Datert 01.10.1908. 
«Tak for samværet i Gøteborg, som ogsaa for mig var meget behagelig. Naar jeg ikke senere har skrevet til dig, er det fordi du ikke har opgit nogen adresse i dine breve, som er skrevet paa forskjellige restaurationer . Det var kjedelig, du ikke likte lægen paa Hornbæk, men jeg er enig med dig i, at naar du ikke har tillit til ham, bør du ikke gi dig ind under hans behandling. Men derfor behøvet du jo ikke fra «skilleveien» at gi dig ind paa den farlige ranglebane i Kjøbenhavn. Dine breve viser ogsaa at denne rangel ikke har bekommet dig vel. Din frygt for at der er kræfter i bevægelse for at putte dig ind i en sindssykeanstalt er jo nemlig bare sykelig hjernespind, forsterket ved følgerne av alkoholmisbruk. Jeg ser, du ogsaa har skræmt Jens Thiis, som sendte mig et meget be- kymret brev i sakens anledning.» 
Munchmuseet, MM K 813.   Brev. Datert 26.10.1908. 
«Jeg har ikke hørt mere fra Paul Ingebretsen. Kanske har han fundet dine priser saa høie at han har opgit enhver tanke paa at kjøpe bilderne. Vi faar jo da se at ordne laanet paa 400 kr. i Folkebanken, hvilket er bevil- get i form av en vexelobligation.      I den anledning maa du sende mig en fuldmagt saalydende:» 
Munchmuseet, MM K 814.   Brev. Datert 19.11.1908. 
«Meyer i Bergen byr for de omhandlede 5 bilder 1500 kr., og sant at si synes jeg du skulde sælge dem for denne pris. Det var mørkt og daarlig plass i Folke- banken, hvor jeg saa dem, saa noget fuldt paalidelig indtryk kunde jeg ikke faa av deres verdi. Men jeg saa jo strax, at det ikke var av dine betydeligste ting, men løsere, skissemæssige bilder, som du vanskelig kan vente at faa solgt til høiere pris – i alle fald samlet.» 
Munchmuseet, MM K 815.   Brev. Datert 25.01.1909. 
«Hartmann er meget fornøiet med at han faar akten og ber mig hilse dig saa meget.      Det bilde Thiis talte om er et oljemaleri – noget i retning av ved- staaende tegning, med varm gullig luft og ellers mørke, kalde toner.» 
Munchmuseet, MM K 816.   Brev. Datert 23.03.1909. 
«Jeg gratulerer med den storartede succes du har hat her hjemme! Det er merkelig hvordan omslaget er kommet pludselig og avgjørende. Det er vel de mange unge som har lært av dig, som har forberedt jordbunden. Nu ser og forstaar man mesteren selv.» 
Munchmuseet, MM K 817.   Brev. Datert 20.04.1909. 
«Jeg sender dig vedlagt regnskap fra Wasteson, samt en anvisning paa kr. 6793,30 paa Den danske Landmandsbank, hypothek og vexelbank i Kjøbenhavn.» 
Munchmuseet, MM K 818.   Brev. Datert 09.06.1909. 
«Vedlagt oversender jeg dig en liten hilsen fra Sigurd Høst, som en veninde i Bergen har sendt mig.» 
Munchmuseet, MM K 819.   Brev. Datert 30.08.1909. 
«Jeg har faat dit syke barn av fru Krohg, og min ret til at beholde bildet beror derfor kun paa min avtale med hende. Efter denne skulde jeg ha bildet, indtil jeg fandt et andet bilde av hende som jeg maatte like likesaa godt som hendes «sommernat», som jeg dengang hadde. Nu er det ikke rimelig at hun kan tilby mig noget andet bilde som er likesaa godt. Der er over hendes «sommernat» en skjær ynde, som jeg ikke har fundet noget igjen av i hendes senere ting. Og hendes siste bilder synes jeg slet ikke om. Sandsynligvis vil jeg derfor ikke finde noget som kan erstatte mig hendes «sommernat». Men skulde dette alikevel bli tilfælde, anser jeg mig forpligtet til at levere hende det syke barn tilbake, og det maa da bli en sak mellem dig og hende, hvad ret hun har til bildet.» 
Munchmuseet, MM K 820.   Brev. Datert 21.12.1909. 
«Hvordan blir det – vil du intervenere i saken, og til hvilken advokat eller sakfører skal jeg i den anledning henvende mig?» 
Munchmuseet, MM K 821.   Brev. Datert 02.03.1910. 
«Adv. Dybwad skriver i sit indlæg for Krohgs at det først er nu – 25 aar efterat du foræret Krohg «Det syke barn» – at du kommer og fortæller at av- talen var at du skulde faa et bilde av Krohg til vederlag. Dette har du aldrig før nævnt et ord om, og saken er at du hverken betinget dig eller bad om noget bilde av Krohg isteden.» 
Munchmuseet, MM K 822.   Brev. Datert 06.10.1910. 
«Sig endelig fra, saasnart du vil bytte det med et andet!» 
Munchmuseet, MM K 823.   Brev. Datert 19.12.1910. 
«Jeg forstod dig i telefonen saa at da Reimers var i utlandet, fik jeg vente til han kom hjem, hvorfor jeg ikke har gjort noget med ham og bildet.» 
Munchmuseet, MM K 824.   Brev. Datert 25.12.1910. 
«jeg jo i tilfælde burde ha gjort mig mine tanker!» 
Munchmuseet, MM K 825.   Brev. Datert 13.09.1912. 
«Oda Krohg gir sig ikke, men vil nu atter saksøke mig til utlevering av «Det syke barn», idet hun har faat Bildende Kunstneres styre til at opnævne en «sakkyndig komité», bestaaende av Werenskiold, Munthe og Eilif Pettersen, og disse har uttalt om hendes bilde «Kinesisk lygt», som hun nu tilbyr mig istedenfor «Sommernat», at det er likesaa verdifuldt i kunstnerisk og økonomisk henseende som «Sommernat».» 
Munchmuseet, MM K 826.   Brev. Datert 08.01.1915. 
«» 
Munchmuseet, MM K 827.   Brev. Datert 12.02.1915. 
«Vedlagt et blyantsutkast til en skrivelse som du kunde sende ligningsnævnden. Du faar gjøre de forandringer du selv synes. Men jeg tror det vil være heldig at søke forebygget at du blir ilagt urimelige skatter.» 
Munchmuseet, MM K 828.   Brev. Datert 12.12.1923. 
«La mig få sende dig en hilsen på din sekstiårsdag og takke dig for ditt gode venskap gjennem de mange år. Du har gjort livet rikere for mig og gleder stadig mitt sinn ved dine deilige bilder som jeg altid har om mig. Og jeg føler dypt hvor megen takk jeg skylder dig.» 
Munchmuseet, MM K 829.   Brev. Datert 04.04.1934. 
«Desværre har jeg ikke videre kjennskap til hvad der kan ha hendt i Aasgårdstrand i årene 1900–1905. Det var vel i disse årene Aase og jeg besøkte dig der og du fortalte oss den muntre historie om din avstraffelse av «Banditten», og om hvorledes du blev båret på gull- stol – som du mente vesentlig skyltes de hyldendes lyst på dine kirsebær. Men noe om komplotter mot dig husker jeg i alle fall ikke.» 
Munchmuseet, MM K 830.   Brev. Datert 13.01.1931. 
«Som du vel har sett i T.T. har Oda Krohg tilbudt Nasjonalgaleriet å utbytte «Sommernatt» med et annet bilde, mot idet hun mener at jeg da vil være forpliktet til å levere tilbake «Sykt barn» mot å få «Sommer- natt» igjen, og hun vil da overlate «Sykt barn» til galleriet mot å få dettes gjentagelse.» 
Munchmuseet, MM K 831.   Brev. Datert 02.09.1933. 
«Jeg har ikke nevnt noe om at din niece måtte synes du var rik, når Ekely er verd 90.000 kr.» 
Munchmuseet, MM K 832.   Brev. Datert 26.06.1934. 
«Takk for ditt brev av 15. ds. Jeg har hatt en influensa, så jeg har ikke kommet mig til å svare dig før nu.» 
Munchmuseet, MM K 833.   Brev. Datert 22.10.1934. 
«Jeg håper du har det godt i Gøteborg. Det er jo en deilig by, og jeg glemmer ikke de par dager vi tilbragte sammen der i en for oss begge vanskelig tid.» 
Munchmuseet, MM K 834.   Brev. Ikke datert. Filologisk kommentar: Brevutkast til Olaf Schou forfattet for Munch av Harald Nørregaard.
«Undskyld at jeg henvender mig til Dem i en sak som for n har den største betydning for min kunst.» 
Munchmuseet, MM K 862.   Brev. Datert 04.08.1900. 
«Ellingsen kan komme omkring 16de telegrafer om det passer» 
Munchmuseet, MM K 863.   Brev. Datert 05.08.1900. 
«Ellingsen maa have besked i dag 16de » 
Munchmuseet, MM K 1029.   Brev. Datert 02.01.1900. Filologisk kommentar: Brevet er fra Olaf Schou til Harald Nørregaard, og Schou ber Nørregaard formidle videre til Munch. Med påskrift fra Nørregaard.
«hvilket beløp jeg helst faar et af hans arbei- der.» 
Munchmuseet, MM K 4228.   Brev. Datert 21.07.1922. Filologisk kommentar: Brev fra Kunsthalle Basel til Harald Nørregaard med påskrift fra Nørregaard til Munch.
«zum 17. September vorgesehen, für Basel die Wochen vom 1. bis 22. Oktober. Die beiden Städte und ihre Institute werden Ihnen für Ihren Kunstbesitz völlig dieselben Sicherheiten bieten wie Zürich.» 
Munchmuseet, MM K 4228.   Brev. Datert 21.07.1922. Filologisk kommentar: Brev fra Kunsthalle Basel til Harald Nørregaard med påskrift fra Nørregaard til Munch.
«zum 17. September vorgesehen, für Basel die Wochen vom 1. bis 22. Oktober. Die beiden Städte und ihre Institute werden Ihnen für Ihren Kunstbesitz völlig dieselben Sicherheiten bieten wie Zürich.» 

Harald Nørregaard er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 135.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 10.01.1902. Se s. 2
«Er der noget udstillingslokale og hvilket bør jeg henvende mig til? Jeg havde tænkt reise selv – men hvilken tid på året er den mest fordel- agtigste? Bor Corinth fast i Berlin og hvilken adr.? Kjære Munch svar mig med et par ord på mine spørgsmål – jeg har det svært vont seer Du – må gjøre en udvei eller sulter vi fordærvet både Kona og jeg! er nemlig blit ordentlig flået her hjemme – gud give jeg aldri var reist hjem. Jeg var så heldig at få Din adr. hos Harald Nørregård. Vi har en lind Vinter og sneen er gået fanden»
Munchmuseet, MM K 226.   Brev fra Wilhelm Grimsgaard. Datert 17.02.1902. Se s. 2
«Har gjennemseet hele huset og atelieret, ligesom jeg har seet efter \blandt./ rammelederne, men intet fundet. Skulde \det/ ikke det være nogen av dem, jeg sendte ind til Schee; nogen\han/ har nu har deponert \dem/ hos advokat Nørregaard? Det var 23. plader..»
Munchmuseet, MM K 264.   Brev fra Karl Vilhelm Hammer, Det Kgl. Udenriksdepartement. Datert 21.04.1902. Se s. 2
«For et Aars Tid siden modtog jeg gjennem Nørregaard. Kr. 50.-, der blev benyttet til Afdrag og Renter + Omkost. ved siste Opgjør.»
Munchmuseet, MM K 335.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 24.11.1910. Se s. 4
«Forhaabentlig har Nørregaard eller en anden verdensklog mand handlet for dig, saa du er kommet til dit sted paa rimelige vilkaar. Fortæl mig litt om det.»
Munchmuseet, MM K 355.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 20.05.[????]. Se s. 1
«Ja – portrættet dekorerer brillant i stuen, bringer en høiere, friskere tone ind. Du burde nu komme og se det hele, det er sandelig et besøk værd. Her var en kunstmaler som heter Schnitler heroppe, og jeg hørte han hadde talt om min Munch-samling til Harriet Backer som det fineste private Munchgalleri næst efter Nørregaards. Og da var enda ikke portrættet kommet. Mandag kommer Rasmus Meyer og»
Munchmuseet, MM K 614.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Samtidig som jeg sendte Nørregaard brev, skrev jeg»
Munchmuseet, MM K 616.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg fik nu et brev fra Aase, hvori hun fortæller at H.N. har truffet dig – at du var tilsyneladende værre end noensinde – og at du hadde sagt ham, at du syntes det var saa frygteligt at jeg hadde det saa vondt – Er det muligt, at det er blit samtalen mellem dig og N.s nu – Skal de sættes ind i hver tanke, hvert ord vi vexler – hvorfor er det blit saan? Fordi Aase er venlig nok»
Munchmuseet, MM K 813.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 26.10.1908. Se s. 1
««Undertegnede bemyndiger herved hr. advokat Harald Nørregaard til for mig at underskrive mit navn som laantager paa en vexelobligation til Folkebanken ‹stor› 400 kr. og at pantstille til sikkerhet for samme mine tidligere i Folkebankens laaneavdeling i Torvgaten beroende malerier.» E. Munch»
Munchmuseet, MM K 830.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 13.01.1931. Se s. 1
«
Din hengivne Harald Nørregaard»
Munchmuseet, MM K 834.   Brev fra Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
«Spørsmålet herom har nu faat sin betydning derved at fru Krohg senere bortbyttet det oprindelige bilde med sit «Sommernat» som advokat Nørregaard hadde kjøpt, men som fru Krohg kunde faa solgt til galeriet for 1500 kr. Fru Krohg har nu anlagt søksmål mot Nørregaard for at faa bildet tilbake, idet hun paastaar at Nørregaard kun hadde faat laane det, indtil hun gav ham et nyt bilde av sig selv. Og det er dette, som for min kunsts skyld maa avverges, at bildet kommer tilbake til  … Krohgs, idet bildet derved vil komme helt bort fra mig. Saalænge Nørregaard har det, vet jeg at jeg naarsomhelst kan faa det utlaant til kopiering, men til Krohgs ville jeg – paa grund av mitt personlige forhold til dem – aldrig kunne henvende mig herom, like som jeg frygter for at de vil sælge bildet, saa det kommer helt bort.»
Munchmuseet, MM K 835.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].11.1890. Se s. 1
«– – Næste aar kaster kommer Nørregaard aa jeg til Paris. Jeg skal ligge dernede aa tegne. Det glæder jeg mig fært til. Det skulde være morsomt om vi kunne træffes. Men da er vel De i Kristiania igjen. Naa holder jeg paa aa male et morsomt bilde, kan De tro, Nørregaard som sitter og læser «Verdens gang» med et toddyglas ved siden af sig paa bordet, og en stor grøn lampeskærm over. Stenersen synes det var et stort fremskridt; men for Deres strenge dom staar det vel ikke. Mendens jeg husker det, har De noget imod at jeg ud- stiller detres selvportræt Deres, som jeg har, her i Kunstforeningen? Jeg synes det er saa vakkert at jeg gerne vil alle skal ha den fornøielse, og Stavangerne har saa godt af aa se lidt god kunst. Naar De skriver saa husk paa og svar mig paa det da. –»
Munchmuseet, MM K 836.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 28.03.1891. Se s. 1
«Tak for det hyggelige breve Deres. Ja, jeg vil gerne være dus med dem. I det hele taget skal vi se aa faa det hyggelig sammen, naar vi naa træffes engang her i verden. Harald»
Munchmuseet, MM K 837.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 05.12.1901. Se s. 1
« Harald ber mig skrive og si, at det er besørget baade det med Folke- banken og den anden bank. Han havde ordnet det med renter før Deres brev kom, og i Folkebanken har han sendt de 40 kr. fra Schie. Her lever vi bare bra.      Igaar var vi paa premieren paa Bjørnsons Nygifte og et stykke af fru Edgren.Christensen spilte udmerket, men ellers var det ikke noget videre. – Efterpaa havde vi en hyggelig soupe paa theaterkafeen sammen med Heiberg»
Munchmuseet, MM K 839.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1899. Se s. 1
«– Fra Harald skal jeg hilse og si at han skulde ordne med asurance og grundleien. –»
Munchmuseet, MM K 843.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 1889-1892. Se s. 2
«
Nørregaard hilser»
Munchmuseet, MM K 846.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 1
« Harald for- tæller nu at han har skrevet til Dem idag – baade takket Dem for blomsterne som jeg var meget glad i og som endnu pryder min stue – og talt om vor reise til Oskarsborg paa lørdag. Stang var inde i byen for et par dage siden og han spurgte da meget ivrig efter naar Munch og vi kom nedover. Han trodde det vilde inter- essere Dem at se befæstningen ogsaa v. Saa blev da aftalen lørdag eller søndag hvis det passer»
Munchmuseet, MM K 847.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 09.06.1897. Se s. 1
«      Vi havde tænkt at komme nedover i denne uge, – men saa ber broderen fra Spanien saa inderlig at vi ikke maa reise ned før han er kommet sig sydover. Han kan ikke undvære os, vi er saa hyg- gelige at rangle med, som han siger. – – Men paa lørdag reiser han og saa er vi atter fri. Det vil si tirsdag og onsdag skal Harald»
Munchmuseet, MM K 848.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1901. Se s. 1
« Tak for brevet idag, og godt nyt aar. – Jeg havde tænkt at ringe op til Strømdal igjen, men saa fortalte Harald at Aubert havde skrevet til Dem og da trodde jeg De af ham havde faat underetning om bilde og assurancen og alt sammen. – – Nu har jeg atter idag ringt op til Strømdal, der træffer jeg altid noen sinna mennesker i telefonen som aldrig vil si, hvor han er at træffe. Men efter at ha sagt mit fulde navn og været engleblid fik jeg da ud at hvis jeg ringte op kl. 3 vilde jeg muligens træffe ham. Saa faar jeg da atter forsøge.»
Munchmuseet, MM K 848.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1901. Se s. 2
«
Harald hilser.»
Munchmuseet, MM K 849.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].04.1903. Se s. 4
«Eller hvad? Idag er billedet nedsendt og i telefonen hørte jeg af fru Holmboe at det var solgt. – Gid det nu ikke blev længe til vi faar Deres. Der er et uhyggelig hul paa væggen efter det. Harald ber at hilse. Vi glæder os til at besøge Dem i Aasgaardstrand og sitte paa trappen de deilige sommeraftener. Vi kommer kanske til at bo paa Bygdø en stund i sommer. Jeg haaber De vil besøge os der. Vi faar gjæsteværelse og udmerket plads. Restaurant skal De heller ikke savne da Fredriksborg er tæt derved – desværre.»
Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1902. Se s. 1
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er »
Munchmuseet, MM K 856.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].12.1903. Se s. 2
«sende Dem.      – Tak for julebrevet det var saa hyggeligt at høre fra Dem. Noticen om Deres bestilling stod dagen efter i Verdens Gang. Sånne smaa noticer gjør udmerket godt, jeg ser ofte ærgerlige lidt flaue fjæs, naar vi i selskab snak- ker om Dem og en passant gjentar Verdens gang, om den eller \den/ bestilling i udlandet. De blir ikke fuldt saa høi- røstet længer og jeg godter mig. – – Harald taler virkelig lidt om at»
Munchmuseet, MM K 856.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].12.1903. Se s. 3
«
Harald hilser»
Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 4
«Harald er saa rent kjed af at gaa paa cafeer og det er den eneste maade at træffe dem paa. Vi holder os til vore gode venner Sparres og oberst Stangs. Med dem er vi jevnlig sammen. Stang ser ud til at bli situationens herre for øieblikket og det skulde glæde mig meget. Han er netop manden med den faste vilje som trænges. – Jens Thiis traf vi paa festen for Heiberg han var overlyklig paa grund af sit deilige maleri. Jeg maatte ud i gangen for at se paa og mit ansigt udtrykte vist adskillig misundelse, aanei! forresten Thiis undte jeg det godt. Han er en ualmindelig oprigtig og trofast ven. Jeg liker ham udmerket godt. Det er synd»
Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 1
«– Hvordan gaar det med udstillingen i Berlin? Den er vel snart færdig nu. – Vi glæder os umaadelig til at faa bilderne hjem igjen. – Aa saa glæder vi os til sommeren og til at besøge Dig i Aasgaardstrand. Det skulde være morsomt om Du atter igjen vilde male et bilde af mig. Vi faar se at slaa os ned noen dage. Harald maa»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1905. Se s. 1
« I aften sitter vi hjem- me og nyder familielivet. Barna er gaaet i seng og Harald sitter lige over og lægger kabaler, medens jeg skulde skriver hyggelig nytaarsbrev til Dig. Først havde jeg nu tænkt at holde en skjendepræken i anledning Din rangel sidst – aligevel, skjønt Du lovet at la være – men da jeg ved, det nytter mig saa lidet at skjænde – kan jeg ligesaa godt la være. Jeg tror bare det opildner Dig endnu mere. – Her har vi svælget i familieselskabelighed og anden selskabelighed – men nu er det foreløbig over. I to dage var vi nede paa Oskarsborg – hvor vi som sædvanlig havde det meget hyggelig. Stang spørger bestandig efter»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1905. Se s. 4
«
Harald ber at hilse –»
Munchmuseet, MM K 859.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].08.1902. Se s. 1
« – Telefonen var saa utydelig at De vist ikke forstod, hvad jeg sagde. – Jo sagen er den at Harald skal føre sagen for Charles Sember som De kanske har hørt snakk om. Og da den kommer fore i morgen eller i overmorgen, maa han naturligvis holde sig»
Munchmuseet, MM K 1007.   Brev fra Christen Sandberg. Datert 26.08.1912. Se s. 1
«Om du vil kan du jo lade Harald Nørregaard underhandle med Sparre for dig. Han er jo som jeg en god Ven af Admiralen, og han kjender godt Kubberød og vil vist ikke raade dig til nogen Dumhed!»
Munchmuseet, MM K 1137.   Brev fra Jens Thiis. Datert 24.09.1908. Se s. 2
«ærbødighet for dig. – Endskjønt jeg altså vet, at ingen vil dig tillivs og ingen mere motarbeider dig, har jeg dog alt idag – straks jeg fik dit brev – sat mig i forbindelse med Nørregaard og som bedt ham under- søke saken så nøie som mulig. Du vil sikkert høre fra ham med det aller første. – Ingen skal få ret eller lov til at lægge noget personligt bånd på dig, som du ikke selv vil underkaste dig. – Og Krohg må da visselig være en så  …  voksen mand nu, at han ikke»
Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 3
«1) Et lithografi \eller radering/ (tror jeg) med to hoder, en mand og en kvinde, som mødes under et træ – så vidt jeg husker – jeg har set det hos Nørregård en gang. Det står ikke ganske tydeligt for mig.»
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«– – Jeg håper at du nu, efter at vi har mottatt Nørregaards værdifulde gave, er fornøid med ophengningen i Munch-salen i Galleriet. Den kan jo ikke rumme alt, og noen overlesselse skal vi fremfor alt ikke ha, derfor måtte enkelte ting skytes ut til andre rum. Som den egentlige Munch-sal nu er, tror jeg den kan sies å ha vunnet meget i enhet, ro og værdighet.»
Munchmuseet, MM K 1181.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg selv har ennu ikke kunnet bestemme mig for hvilket billede jeg skal velge. Jeg tror nok det blir det rene den rene profil. Men jeg tror ikke jeg vil bruke det \som/ frontispice, for der har jeg bestemt mig for det skjønne ungdomsportrett som Nørregaard eier. Men jeg får finne plass for det i sluttkapitlet. – «Sluttkapitlet» … boken skal være ferdig om otte dager. Og jeg har ennu ikke skrevet om det og det … og ikke konklusjonen. Jeg går fra forstanden, når jeg tenker på det, arbeider hver natt til kl. 6–7, ja det har hendt til ½10 med frokost.»
Munchmuseet, MM K 1228.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.02.1902. Se s. 1
«Hendriksens legat rår vist kommunen over; det er stort, men jeg kjender ikke nær- mere til det; dog antar jeg at Kristianiafolk foretrækkes, og du burde være ligeså selvskreven der. Skriv ansøgningen og send den til en af dine venner \i byen/ – Nørregård – og lad ham undersøge det.»
Munchmuseet, MM K 1236.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 13.09.1906. Se s. 2
«Vi har for få billeder af Dig, til dato blot 6, da vi nemlig hos Nørregaard tilslut bare fik 3. Du må sende hvad Du kan; jeg skriver nu til Schou, kanske jeg får noget der. «Skrig» har han ikke. Hvis billederne er fremme før slutten af måneden, får det gå, de burde dog være der før den 20de.»
Munchmuseet, MM K 1450.   Brev fra Nasjonalgalleriet. Datert 15.01.1931. Se s. 1
«Maleren Edvard Munch ringte mig op idag 10 minutter paa ½ 4 og bemyndiget mig til aa meddele advokat Nørregaard at han – Edvard Munch – var fornøiet med den ordning som fremgaar av advokat Næsers brev til Nationalgalleriets raad paa fru Krohgs vegne av 24. desember ifjor sammenholdt med raadets beslutning av 10.d.m. Jeg er altsaa enig i – sier Munch – at galleriet faar første-utgaven som henger hos Nørregaard og at fru Krohg faar det som nu er i galleriet.»
Munchmuseet, MM K 2763.   Brev fra Max Linde. Datert 12.02.1903. Se s. 4
«Von Kollmann hatten wir Brief, dass er nach Rom mit seinem Knaben ab- gereist ist. Letzterer hatte noch in München einen Vortrag gehalten. Das wird ein schönes Geschwätz gewesen sein. Neulich sprach ich meinen Schwiegervater; derselbe erzählte mir, dass er seiner Zeit sofort nach Empfang der Radierung des Kranken Mädchens die Summe an Kollmann abgesandt habe. Herr K. wird Ihnen darüber Abrechnung gegeben haben. Ich habe Ihnen noch M 1056 zu vergüten. Von Advokat aus Kristiania erhielt ich Quittung.»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1894. Se s. 2
«Hvor det var en god Kritik denne fra Frankfurt om M, – den er allerede kommen i Verdens Gang, vi læste den igaar, den tog sig godt ud. – Nørregaard besørget den for os, – den var saa betegnende, Andreas søger at faa en \Lære/post med Heimdal, Orlagsfartøi, der skal gaa til Spidsbergen. – Forresten skal han vikariere for Dr. Grønstad i Lillehammer i Sommer, –»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1906. Se s. 4
«Marts Maaned har været vakker megen Nedbør, saa der har været Sne nok til Holmenkolrendet. Solen har varmet saa svert om Dagen, men Natten har været kold. Vi ere friske alle, L er noksaa taalig tilmode arbeider med Vævning en og det er saa godt. – Hvor Arbeide er velgjørende, det holder saa oppe, – jeg har saameget nu, som skal være færdig til Sommeren, der kommer vel mange Fremmede til Kroningen. – – Uf, det norske Folk er bra snobbede, der er saameget at ærgre sig over, – Det er vist i Grunden en kjedelig Nation. godt, at der er Røster som udtaler sig. – Nørregard ærgrer sig vist over meget, – han havde saa ret. –      Nu drog da Frit Nansen til London, – det maa være hyggeligt for ham der. – Statraad Arctan der lovede Kunsten et Kongerige, – det seer smaat ud dermed. – Godt for Dig, at Du ikke er afhængig deraf, og at Du kan være i Udlandet. – Det er saa Synd paa de mange Kunstnere»
Munchmuseet, MM K 4440.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1906. Se s. 1
«Jo, det med Pengene ordnes godt og let. – Inger reiser ind i Morgen tidlig og faaer greiet det, saa Du kan faa det snart, og saa faaer hun ogsaa talt med Adv Nørregaard om Billederne.»
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1907. Se s. 5
«Fra Nørregaards kan vi hilse, vi mødte dem paa Karl Johans G. vi kjørte nedover til Bryggen, de hilste saa rent straalende.»
Munchmuseet, MM K 4447.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1906. Se s. 3
«Adv Nørregaard og Frue traf vi forleden paa , de talte om, hvor {‹k›}\g/odt Du kommet Dig, og hvorledes dine Arbeider blev anerkjendt, og de glædede sig saa derved, – Nørregaard er en sand tro Ven, – som virke lig tar Del.»
Munchmuseet, MM K 4458.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.02.1907. Se s. 4
«Tjchernjak …  Snigmordet var felt! fortiden samles ind her til Nøden i Rusland, Nørregaards Peters borger-Breve Opraabet der, har virket; – han skriver da ypper lig.»
Munchmuseet, MM K 4461.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1907. Se s. 3
«– Det blier vist stort Savn for Nørregaard, det havde tat ordentligt paa ham sagde Inger. –»
Munchmuseet, MM K 4472.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.01.1909. Se s. 1
«Mange, mange Tak for de tilsendte 100 Kr gjennem Nørregaard, der kom for et Par Dage siden, jeg skulde da strax have skrevet til Dig, men saa kom der noget og hindret. – Vi havde mindst ventet Penge, Du har jo saa nylig sendt. – Inger gik til Laura og blev hun saa synlig fornøiet og skulde sætte i Banken, hun havde liggende 10 Kr, som skulde ind, det er saa hyggeligt dette at»
Munchmuseet, MM K 4473.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1909. Se s. 1
«Nørregaard har sendt os 150 Kr fra Dig, og vi sender Dig var inderlige Tak, det er bare saa mærkelig, at Du kan sende os saamange Penge. –»
Munchmuseet, MM K 4479.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.07.1909. Se s. 3
«Jeg haaber Sengklæderne kom vel frem. – Det var vel noksaa underligt for Dig Adv. Nørregaard Giftermaal, men det var jo ogsaa rimeligt, han er jo saa ung. –»
Munchmuseet, MM K 4483.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.04.1910. Se s. 1
«Hvor Du er storartet med os, jeg veed ikke, hvor ledes, vi nok kan faa takke Dig for din Omsorg for os.      Igaar kom det Meldelse fra Advokat Nørregaard, at han havde 2000 Kr, som Du havde bestemt overført paa vore Kontrabøker. – Inger skulle hente dem og ordne i Banken idag. – Men nu»
Munchmuseet, MM K 4493.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.11.1901. Se s. 1
«Da vi hørte om den frygtelige Storm, der havde afstedkommet saamange Ulykker, vare vi saa bange for Dig, – men saa fik vi gjennem Nørregaard høre, at Du havde sendt Telegram fra Berlin. – Saa Du undslap ogsaa den Fare. – Tak for Brevkortene. Du er nu igjen kommen paa gamle Tomter; din Adresse er vel»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902. Se s. 2
«– –Vi havde nok hørt noget om det før, da Inger havde truffet Adv. Nørregaard paa Gaden, og han talte noget om det. –»
Munchmuseet, MM K 4498.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.05.1903. Se s. 1
«Inger mødte Nørregaard idag paa Gaden, han var saa straalende over din Fremgang, om to Aar, sagde han, vil Du blive tilbudt 20.000 af Forlæggeren. –»
Munchmuseet, MM K 4515.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.[??].1905. Se s. 2
«at gjøre at den 7de Juli skulle staae ufordunklet; – men An- svaret havde de, – Krig havde det blevet, – havde Svensken lidt Neder lag, – saa havde de endnu mere villet hævde sin Ære, ved nye Angreb – Nu er der en Flok, som driver Agitation, – (desværre er Nørregaard iblandt) – men der er forresten saadanne som Schaffenberg, Gunnar Heiberg, Stang Adv Anneus Schøtt, Konow, Castberg, Eriksen (Præst). – igaar havt der været voldsomt i Arbeidersamfundet, – en Advokat blev kastet ud. – Havde der før været Ønske hos svert mange \for Republik/, – saa har denne Agitation ført mange tilbage, da»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 1
«Der er vel en stor Del \Misundelse/Jalousie som er med i Uvillien mod Statsraad Mikkelsen, den viste sig jo under Underhandlingerne. – – G Heiberg siger at han angrer paa, at han ikke med sine Meningsfæller fik styrtet Regjering en før – Det er uforstaaeig at en saa behærsket Mand som Nørregaard, kan være med i sligt, – han nævner jo i sit Foredrag i Studentersamfundet vor Regjering som en tilfældig, som med Storthinget ingen Ret har til at bestemme for Kongedøm- me, det vilde være en Forbrydelse.»
Munchmuseet, MM K 4517.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.09.1905. Se s. 2
«– Det er meget slemt, at Nørregaard har blandet sig ind i denne frugtesløse Strid, og været af de mest agiterende, – han skulde jo være saa behersket. – Gunnar Heiberg angrer paa at de ikke har faaet «feiet» Regjeringen \væk/. – og Mikkelsen som den 7de Juni satte hele sin Formue ind i Tilfælde af Krig, han vovede da nok. – – Om Resultatet ikke blev anderledes, kan da ikke han for, – ingen anden havde faaet det anderledes.»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911. Se s. 2
«altsaa har paa dit Navn 3000 Kr i Akers Sparebank. – Det er saa greit at huske. – Saa kan jo vi \I og jeg/ frataget de 100 til Andrea\beholde/ de 1000 Kr hos Nørregaard., det er jo saa altformeget dette, vi har jo saa mange, mange Penge staaende i Banker alt faaet af Dig, af disse Penge der sandelig ikke er komne saa letkjøbt frem. – – Forfølgelse Misundelse og Onskab, det har jo været til alle Tider Geniets Lod at kjæmpe mod.»
Munchmuseet, MM K 4683.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1909. Se s. 1
« Mange hjertelige Lykønskninger til din Fødselsdag fra os Alle. – Haaber dette naar Dig til den 12te. – – Jeg tænkte jeg skulde tegne Engelhaug\paa kortet/, men det er saa mørkt idag, besynderlig Veir, naa er det Regn og Slud, fornylig den smukke ste Vinter. – Der har vist været frygtelig Storm hos Dig, – haaber Huset er tæt og godt. –      Du er vel midt ind i Admiralsagen, Adv. Nørregaards Foredrag er \da/ saa klart og greit. –»
Munchmuseet, MM K 4874.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.10.1931. Se s. 1
«Tak for brevet. Er det saa at Andrea reiser hjem til sin mand er det jo bare got. Hun er opdradd til å anse sig som eneste arving; da er det jo undskyldeligt at hun vil passe paa sine rettigheter. Nørregaard greier nok det saa, at Du faar slippe vanskeligheterne med hende. Jeg begynder nu at komme mig i høi grad. Arbeide, det er min medicin. Nu kommer høststormen, pas dig, det trækker got hos dig. Her synes jeg det er lunt.»
Munchmuseet, MM K 4987.   Brev fra Laura Munch. Datert 28.06.1901. Se s. 1
«Det staar bra til med tante og Inger. Tante har syet en nyde- lig Hardanger-dukke, som Inger har gaat med til\leveret/ lille Odel Nør- regaard, advokat Nørregaards datter, til foræring.»
Munchmuseet, MM K 5082.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.10.1908. Se s. 2
«– Inger talte med Nørregaard igaar, han fortalte om hvor hyggelig Du havde havt det i Warnemünde, og at han reiste med Dig til Sverige, han»
Munchmuseet, MM K 5083.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.09.1914. Se s. 2
«– Inger talte med Nørregaard igaar, han fortalte om hvor hyggelig Du havde havt det i Warnemünde, og at han reiste med Dig til Sverige, han»
Munchmuseet, MM K 5113.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.11.1909. Se s. 3
«Det var svert morsomt at see hvorledes Du og Vige- land opretholder Udstillinger i Kjøbenhavn, – altid er der noget godt i Bladene, hvor det usigelig godt dette Omslag. – nogle sier «det er et Eventyr alt dette», Men det er sandt, som Nørregaard sagde til Inger under \din/ Udstilling her.– «Det er ganske i sin Orden det maatte da jo en- gang komme denne Anerkjendelse»»
Munchmuseet, MM N 241.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 1
«– Jeg ser Norge som jeg engang i Italien så Alperne – Mørke truende Fjelde – truende koldblå Skymasser om dem – – Jeg havde helst fået Nørregaard til at føl ledsage mig – men jeg må ha en der kan bli her nogle Dage og som hjælper mig at finde Hus – Det mest kritiske er naturligvis Overgangen med Reiserne – Jeg kommer vel til at be Ravensberg at»
Munchmuseet, MM N 300.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Med hensyn til min krigstjeneste i 1905 – så skal jeg fortælle at jeg faltva var hos Georg Stang sammen med fNørregaard og frue på Kaholmen. Han spurte om hva jeg kunne yde. Jeg sa at da min v venstre hånd er ødelagt og jeg må beskytte den istedetfor at den kan beskytte mig så er vilde det jo være latterli at by mig frem som soldat – Vi va Han fandt det naturligvis umuligt osså men vi var enige om at jeg at man måtte ta sig til det der det som kunde gjøres hva jo h var alles pligt –»
Munchmuseet, MM N 318.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«– De vil der finde f Ex at det sk …  syke Barn (nu tilhørende Harald Nørregaard) blev udskjældt værre end noget kubistisk billede er blit udskjældt – Dengang stod folk tykt i udstillingssalen og skrek –»
Munchmuseet, MM N 415.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6v
«– Billedet malte mangfoldig gange om – i løbet af et år kradset jeg det ud utallige gange – Jeg vilde have det første intryk – Det Jeg fik i udtrykket meget af det første intryk men – efterhånden trættedes jeg ut så farvene { … }ble grå – . Dette blev det første syke barn – der nu er i Adv Nørregårds eie – Først mange år efter tog jeg atter billedet frem – ogmalte da 3 nye billeder af syk pike – Der Her har man opnået at få det første intryk – farven – her står det røde hår stærkt mot det hvide ansikt og pud den hvide pude»
Munchmuseet, MM N 459.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Brev til Nørregaard fra Taarbæk Ma{ … }demoiselle Mademoiselle Linde RSandberg Pauli»
Munchmuseet, MM N 460.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Olaf Schou Wefring angående lånepapir v. Franquet Lily og Borghild – med Krag og frue rue Tourmon – B …  rue Malesherbes – Et ubehageligt opdrag fra Delius Harald NørregaardOm Thor Lütken Om Thor Lütken papiret Helge BäckströmAxel Heiberg angående frisbilledet Havfruen og mappen { … }raderinger»
Munchmuseet, MM N 522.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hva maler de på – sa Nørregård»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 32r
«Javel sa han og stillet sig op – Jeg tog sigte 6 meter afstand – Jeg vidste jeg vilde træffe – skød – cigaretten væk – – Men havde han bevæget Modig gjort af Karsten – Men af mig galskab – Jeg havde klemt til Dig sa NørregaardGeorg Stang sa – Det var godt gjort af begge – – Billedet blev færdi og udmærket Aften  … KarstenMøller og jeg i stuen min Pjolter på Pjolter som vanlig»
Munchmuseet, MM N 840.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1901. Se s. 3
«Det bryderi Nørregaard har havt vil han vist sent glemme –»
Munchmuseet, MM N 869.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se bl. 1v
«Her har været megen influenza i vinter – jeg havde en liden snev deraf – men det varede blot en dag – Ser I noget til Nørregårds – jeg vilde gjerne Inger skulde gå op til fru Nørregaard med den lille gutten (billedet i U‹uhrskiven›) De har gjort mig mange tjenester – og det kunde jo osså være morsomt for Inger at træffe dem – Jeg husker ikke deres privatbolig men Nørregårds kontor er i Kirkebakken»
Munchmuseet, MM N 905.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 1
«Nørregaard ordner med»
Munchmuseet, MM N 906.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
« Du må sende Inger til Advokat Nørregaardog forat forsikre sig om at der er ordnet med en Samling Malerier der står i Laaneind- retningen i Folkebankens Afdeling i Torvgaden – Der står en circa 20 Malerier der trues med Auktion – og det vil sige at borgive Billederne – { … }Hvis ikke Nørregaard kan lægge ud til Renter og Afdrag så m{ … }å I altså gjøre det – Jeg får først Penger om en Måned –»
Munchmuseet, MM N 906.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
« Du må sende Inger til Advokat Nørregaardog forat forsikre sig om at der er ordnet med en Samling Malerier der står i Laaneind- retningen i Folkebankens Afdeling i Torvgaden – Der står en circa 20 Malerier der trues med Auktion – og det vil sige at borgive Billederne – { … }Hvis ikke Nørregaard kan lægge ud til Renter og Afdrag så m{ … }å I altså gjøre det – Jeg får først Penger om en Måned –»
Munchmuseet, MM N 915.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.6.1906. Se bl. 1r
« Pengeanvisning på 150 Kr. er sendt fra Berlin 28 Mai samtidig sendtes til Nørregaard der har fået Pengene – Det er dog heldigt at jeg har opbevaret Kviteringen de{ … }t var rent Tilfælde – den lå i en liden Tul i {R}Lommen – Det tar vel kanske en Tid før de kommer tilrette – Imidlertid får jeg ‹om› en 3 Ugers Tid Penger fra Thiel»
Munchmuseet, MM N 946.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909. Se s. 2
«Hvis jeg { … }reiser en Tur til Norge vil jeg komme til at bo { … }en Tid hos Nørregaard det er en tro ven – Når {jeg}en reiser så om som jeg er det»
Munchmuseet, MM N 947.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1908. Se bl. 1r
« Jeg sender Eder gjennem Nørregaard 100 Kroner – {jeg}50 {vilde}Kroner er til Laura til en liden Opmuntring – {Det}Jeg {er}har tænkt det kunde være til Sparepengene hennes –»
Munchmuseet, MM N 948.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.2.1909. Se bl. 1r
« Jeg har bedt Nørregaard sende Dig 150 Kr – hvoraf jeg vilde Du skulde give Laura 50 Kr til hendes Sparepenger. Jeg har jo nu været nokså heldi til at sælge {så}og jeg ved jo ikke om det vil fortsætte dermed – Det er vel ikke meget tvilsomt – Jeg har det fremdeles godt – og håber snart at kunne ta hen»
Munchmuseet, MM N 962.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909. Se s. 1
« Om T’s sidste ædle beslutning kan man jo si bedre sent end aldrig – Jeg fik forresten Nørregaard til at sende hende Ellingsen igjen på Halsen – for at få hende til at holde op med Skriverierne –»
Munchmuseet, MM N 996.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.12.1911. Se s. 2
«holde mig aldeles i Ro – Derfor har jeg enu ikke desværre kommet til Laura heller – som I faar forklare Grunden. – Nørregaard og andre syns nok det er underli at jeg ikke besøger dem – men det er jo intet at gjøre ved når det nu engang er så – Nervesygdomme er jo så mangeartede –»
Munchmuseet, MM N 1026.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1r
«For rigtig at faa Orden paa Pengespørgsmaalet kommer Nørregaard ud en Dag – Han er rent umulig at faa væk fra sin Kone – men nu reiser han nok ud –»
Munchmuseet, MM N 1033.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912. Se bl. 1r
« Jeg bad idag Nørregaard sende Eder de 1000 kroner – { … }Jeg vil gjerne at Andrea faar 100 kroner og som Du da kan lægge ud – Jeg skulde skrevet til Andrea men har mistet Adressen – Jeg faar adressere Brevet til Eder – Jeg blir nogle Dage i Hvitsten og reiser»
Munchmuseet, MM N 1034.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Hvordan har I det? Nu blir vel Bærene snart modne og det er vel bedst I kommer da – Meget Bær tror jeg ikke det blir – Nørregaard { … }har  …  været her et Par Dage – og likte sig godt – Jeg ha{ … }vde tænkt at besøge Eder men får ikke Tid., jeg skal ha Udstilling til Høsten og må male meget – Det er vel let at komme hid over Moss.»
Munchmuseet, MM N 1039.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915. Se s. 1
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
Munchmuseet, MM N 1045.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1920–1931. Se bl. 1r
«Jeg har bedt Nørregaard sende Dig 100 Kr som»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg kan overlade Eder { … }circa tusind Kroner som er oppe { … }hos Nørregaard – Der kan de afhentes – Jeg har intet skrevet ennu men det er nok na{ … }ar Inger sier det til Nørregaard – Jeg vilde jo  …  gjer{ … }ne lade Eder faa»
Munchmuseet, MM N 1079.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg og Nørregaar talte herom igår og vi beklaget begge at det og han nevnte han havde fået det Indtryk { … }at det var lidet Udsigt til at {l}Inger lod sig ‹si› …  og da det ikke nytter noe for mig –»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg talte igaar med Nørregaard – og vi beklaget så det unaturlige Forhold der var mellem os – Vi talte om hvor skadeligt det var specielt for Ingers Sygdom – der vistnok under disse Forhold er blevet forværret – Sligt ‹vil› altid gnave paa hende –»
Munchmuseet, MM N 1219.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 10.3.1938. Se bl. 1r
«Hvormeget skal jeg betale for de to blomsterbuketter til Nørregaard og til Alfild? Hvor skal jeg sende pengene»
Munchmuseet, MM N 1309.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.1938. Se bl. 1r
« Jeg fik i forgårs et brev fra Nørregaard – Han fortalte at han havde et ondartet tilfælde i tarmen og at han mente det ikk kunde bli slutten om en tid»
Munchmuseet, MM N 1309.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.1938. Se bl. 1v
«Nørregaard‹h›ar været vor tro ven – Det blev lidt annerledes med den nye konen»
Munchmuseet, MM N 1347.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se s. 3
«Nørregaard ligger på hospitalet – Han har havt lignende operation som Eva – Han er nu utenfor fare»
Munchmuseet, MM N 1535.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har indtrængende og udførlig forklaret mine forhold til konsul KaarbøNørregaard andre af nærstående og til Dig – Det kan ikke komme noget  …  uforvarende. Heller ikke at jeg helt må holde mig isoleret –»
Munchmuseet, MM N 1651.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Ikke datert. Se bl. 1v
«Mu{ … }lig fins osså billeder  …  annetsteds. Mulig har adv. Nørregaard et passende billede»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 3r
« Du forstår vel det at det jeg erklærte til de der spurte mig om min tjenestegjøring som soldat var hva jeg erklærte Georg Stang hvor jeg sammen med Nørregaard og frue spiste middag på Kah{ … }olmen – Jeg kan være mig godt bekjendt hva jeg sa – At stille en positur syns jeg ikke jeg brydde mig om»
Munchmuseet, MM N 1757.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«Herren fra Aasgårdstrand men{ … }te jeg var dengang ikke mig selv – På en måte    Jeg k havde efter at være blevet slåt med Hauklands kjæmpenæve med jern ring i øiet året i forveien – begyndt at lide af anfald hvor jeg var fra mig selv    Det blev i begF begynnelsen af så alvorligt at jeg måtte reise og havde tænkt på at ta sanatorium i Norge – Jeg skrev osså til værten i Hamburg hvor jeg bodde at jeg pludseli var blit dårli (hva han jo selv så) og måtte søge sanatorium – – Men blot en gang tabte jeg beherskelsen i Aasgaardstrand    det var ligeoverfor en yndig kvinnelig bekjendt – Ellers kom jeg mig nokså godt og var klar over alt hva jeg sa Heller ikke Jeg kunde osså beherske mig noget med hensyn til alkohol – Hva jeg sa til vedko de slubberter og fulle skuespillere dernede der stadi spurte var hva jeg svarte Georg Stang da jeg besøgte ham på Kaholmen Der var osså Nørregaard og frue –»
Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909. Se s. 3
«givet Bud på 3000 Kr vilde jeg vel gået med herpå – omend vanskeli – Havde Hr Meyer kommet til mig og byd { … }den samme Sum 10,000 Kr havde ha for et samlet Kjøb – havde jeg strukket mig langt osså til ham – De Billeder { … }han kjøbte af mig hos Nørregaard{ … }blev dog meget billigt solgte – – hvad jeg får for et»
Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Meyer siger at jeg vidste { … }at han vidsmening ikke havde { … }tillid til min færdighed – Meyer siger { … }i brev til { … }Nørregård at han ventet betydelige fremskridt efter mit ophold i udlandet – Jeg ved blot at han altid har næret interesse for min kunst – mulig en interesse vistnok der nærmest har været en for ham meget heldig og for mig meget uheldig spekuleren i mine arbeider –»
Munchmuseet, MM N 1914.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1902. Se s. 2
«
Med Hilsen til Nørregaard»
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ja Du er atter kommet op i mas med mig. Sagen er jo den at ingen kjender forholdet bedre end Du – Så har Du selv endel skyld – Først maset Inger på med mig: at je Hvorfor tar Du ikke Nørregaard? Hun holdt stadi på og da Du så skrev at Du vilde hjælpe mig med forskjelligt  …  det var uten min opfordring så trodde jeg simpelthen Du havde lyst til det – Jeg skal nok passe på at ikke at plage Dig – Det går vel nu sen foreløbig med at jeg sender 100 kr pr. måned. Så er der slægt lisså nær som jeg og vistnok ligeså «rike» der kan hjælpe. D Men det var jo heldigt om lasset droges af mig alene»
Munchmuseet, MM N 1944.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1906. Se s. 1
«Vil Du eller Nørregaard eller begge tilsammen hjælpe mig med at give nogle N …  Vink eller Optegninger til Salen i G Gjengangere af Ibsen – Jeg havde tænkt mig en slig {g}Gaard som Sandbergs i Moss kunde passe –»
Munchmuseet, MM N 1944.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1906. Se s. 2
«Hils Nørregaard og si jeg sender 1{ … }50 Kroner med Tak for Lånet    { … }Overs{ … }kuddet»
Munchmuseet, MM N 1963.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1934–1937. Se bl. 1r
«Kjære Nørregaard    Her spiller mange momenter ind – Jeg vil osså si at stor ære har man vist mig på min fødselsdag og ellers har jeg fra mange kanter modtat godhed og forståelse – Ligesom Aulabilledernes Kommentar antagelse havde tiltrods for alt mange lyspunkter»
Munchmuseet, MM N 2095.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1r
«Du har Dit hode bryst og hjerte i fuld stand – Dette kan ikke siges om mig – Ja alle mine venner er alvorli syge nu undtagen Nørregaard»
Munchmuseet, MM N 2101.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«En skjøn dag dag havde jeg en dag på Kaholmen sammen med Nørregaard og frue som gjæst hos Georg Stang»
Munchmuseet, MM N 2107.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har ofte tænkt på en dag i 1905 ute hos Georg Stangden gangNørregaard og frue var osså med – HanStang viste os sine kjæledægger kanonerne»
Munchmuseet, MM N 2112.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«I 190{8}9 på Klinikken i Kjøbenhavn skriver Nørregaard til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
Munchmuseet, MM N 2113.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ja dette har jeg jo snakket om før. Nørregaard kjente godt til alt dette. Men jeg t meget glemmes – Men denog kamarillaen Kommentar den fortsætter en løgnkampagne –»
Munchmuseet, MM N 2114.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg fandt netop et brev fra Nørregaard til mig da jeg var på klinikken i Kjøbenhavn – Der kjenner han alle hændelser til 1905»
Munchmuseet, MM N 2153.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 4r
«Nørregaard»
Munchmuseet, MM N 2155.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg havdehar en god erindring fra å{ … }ret 1905 { … }Georg Stang inviterte mig til Kaholmen sammen med Nørregaard og frue – Vi gik omkring og  …  fæstningsværkene og Stang viste os alle hans kjælædegger kanonerne.»
Munchmuseet, MM N 2541.   Brevutkast fra Edvard Munch til Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich. Datert 1922. Se s. 2
«(Adv. H. Norregaard schieck zwei Portraits frau Norregaard und Sommernacht)»
Munchmuseet, MM N 2672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jetzt bin ich ja alt und müde und die meisten meine Freunde sind wek oder krank – Thiis hat seine beide Beine gebrochen, Norregaard ist schwer krank gewesen Jappe Nilssen ist tod –»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 3
«Jeg kommer vel ind om en kort Tid – Hvis ikke Morgenbladet tar Art Notitsen ind la da Nørregaard få den til Verdens Gang»
Munchmuseet, MM N 2827.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.2.1905. Se s. 2
«somHaukland får { … }Forsvar i Norske Aviser mod mig – af Chr. Krohg – når jeg tænker på at ‹Frøkener› Dit og Dat ikke gir mig { … }Logi – og meget annet – har jeg funnet for godt at udsende følgende Seiersbulletin: (Jeg har allerede bedet Nøregaard herom – { … }Du må altså iagtage at dette blir udført)»
Munchmuseet, MM N 2827.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.2.1905. Se s. 4
«Hvis ikke Nørregaard har fået dette ind så sørg herfor –»
Munchmuseet, MM N 2860.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.5.1908. Se s. 2
«Fortæl mig om min Udstilling hos Blomquist – Johannes den Døber og Grosserfrøkenen er jo blot forståelig for gan{ … }ske få og Nørregaard mener den bør udstilles –»
Munchmuseet, MM N 2865.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 8.3.1909. Se s. 4
«Dette er kunde jo være meget farligt for mig og det blir Du og Thiis {R}Nørregaard og de ‹få› Andre ‹der› må understøtte mig –»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se bl. 2v
«Spørg min ædle ven Gierløfff hva han synes om de{nn}tte Gnavdyr – Jeg skal ringe op 8 ½ og jeg glæder mig til at høre Eders Stemmer – { … }Forhaabentlig kommer Nørregaard – Kan I ikke få Telefonen ind på Bordet –»
Munchmuseet, MM N 2871.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 12.4.1909. Se bl. 2v
«mig opover – Hvis ikke det var nødvendigt at Nørre- gaard kom kunde kanske Du have Lyst på efter Strabadserne at gjense Venner i Kjøbenhavn – og samlet hj stå mig bi – Jeg tænker på at leie en stor hyggeli Gaard med Have – { … }Sand- synligvis i Nærheden af Fredriksværn eller Skien – Kunde Du forhøre Dig om hvorvidt der var en Ø eller { … }der kunde passe sig – eller om der var et vakkert Sted med åbent Hav og Gran- skov –  … Derom»
Munchmuseet, MM N 2872.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 13.4.1909. Se bl. 2r
«Det er muligt Nørre- gaard kommer ned – så vi faar tænke over om Din Reise blir nødvendig – Stakkels Fru kommandantinde Jacobson som vel { … }fælder Taarer hvis Du ikke kommer –»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«I tilfælde død skal Advokat H. Nørregaard{ … }ordne mine sager»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 1
«Tak for Brevet    Jeg vidste om Fru Nørregaards Død – Det var et stort Tab for mig – For Nørregaard var det en Amputation»
Munchmuseet, MM N 3090.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909. Se bl. 2r
«Du får overveie lidt disse Ting { … }og snakke lidt med Nørrega{ … }ard herom – forinden jeg reiser til Norge – og så får Du passe lidt på Fiendens Veie»
Munchmuseet, MM N 3126.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1v
«Du kan osså nu trøste Dig med som jeg at{V}vi er i den ytterste skyttergrav. {s}Sårede og faldne er den fyldt af – Ja næsten alle mine venner er væk og blot Nørregård er helt frisk.»
Munchmuseet, MM N 3244.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 16.4.1915. Se bl. 2v
«Kommer Du snart til Byen? – Det kunde kanske være godt om Du gjorde det sidste afgjørende Felttog til Østfronten – Nørregaards 42 …  Kanoner er kanske nu unødvendige – Når sker det?»
Munchmuseet, MM N 3266.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 4
«For Dig og Nørregaard ikke mindst – I har bevaret Eders Ungdom som i en hermetisk Krukke – – Wefring – tar op af den hemmelige Skuff – I vist alle har – N Ægteskabets Hymne – Han kunde ikke længer – Det er alt vel – Men hvorfor skal alle Helvetes Furier fare over en stakkels Maler fordi han er så uheldi ikke at kunne gifte sig – men blot har tilranet sig et lidet Kjærtegn{–}? Jeg håber alligevel der hinsides gives mildere Genier end de på Jorden –»
Munchmuseet, MM N 3371.   Brevutkast fra Edvard Munch til F. Bruckmann H.-G.. Datert 1926–1926. Se bl. 1r
«– Mein nachste Freund Adv N Adv. Nørregaard abonniert a{ … }uf derselbe»
Munchmuseet, MM N 3509.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Nilsen tykt trykpapir Papir i mindre format Automobil Skat Nørreg{ … }ård Tante Olsen»
Munchmuseet, MM N 3671.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1908. Se s. 1
«– Nu ligger kjære Nørregaard snart de{t}n»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904. Se s. 3
«Jeg kommer vel ind om en kort Tid – Hvis ikke Morgenbladet tar Art Notitsen ind la da Nørregaard få den til Verdens Gang»
Munchmuseet, MM T 185.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 74v
«Dada 15 aar Adv. Nørregaard Kristian 10 aar spilles af Maler ‹Munch› Tulla 5 aar spilles af Frøken Inger ‹Munch›»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 9v
«Jeg har allerede ‹nøie det sidste år› og nu i høst forklaret { … }\D/ig mine forhold – Ligeledes har Nørregaard indgående forklaret Dig det»
Munchmuseet, MM T 2183.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Nørregaard»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 184v
«På Kaholmen i selskab med Georg Stang og Nørregaard og frue»
I privat eie, PN 1.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Mine optegnelser skal gjennemsees af adv. Nørregaard eller Sigurd Høst – Ikke af Inger der vilde blot blive nervøs af det. Kompromiterende ting Eller unyttige optegnelser { … }brændes – Alle erotiske skildringer med kvinner skal brændes – Det er enkelte stemninger og filosofiske tanker der kan bevares»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 713).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.1.1909. Se s. 1
«I al korthed Tak for Brevet – Jeg er enig i at skal jeg ikke miste Norge  …  som Fædreland må jeg engang tvinge mig til at se Kristiania i Øinene – Men det blir vel ikke ennu – Derimod kunde jeg ta et Besøg hos Nørregaard og det vilde vist være bra at»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 713).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.1.1909. Se s. 2
«tale med ham og et Par Venner – I længden vil det jo være umuligt her på Klinikken – Jeg synes at om en Måned får Nørregård tænke på at ordne med Sagen – Skulde jeg ikke under den Tid fin{ … }de et udmærket Opholdssted her i Nærheden får jeg tænke på Besøget hos Nørregaard – Jeg er i stærkt Arbeide – og frisk – Det lokke{ … }nde Liv Du besynger – griber jeg vel vanskeligt mer efter –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 2
«her og så ta en Prøvetur op til Nørregaard – Jeg er ganske enig med Dig i at når jeg må se Smertens By midt i Øinene engang – og det vil være min Lægedom – og jeg må det hvis jeg ikke vil miste mit Fædreland – Som det nu går  …  mister jeg Landet Stykke for Stykke – Og det er enda værre at træffe Landsmænd ude for der blir jo Mennesker som jeg ikke selv vælger at træffe – Dette har jeg længe sagt mig men ennu er jeg vist ikke krafti nok dertil – DetEn Ting er kommet til»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 5
«reise til NKristiania og at han eventuelt vil reise med – Jeg ved ikke om jeg bør udsætte mig for dette chok så snart – Men heller end at blive fast i Klinikken vil jeg jo ta et Besøg til KristiNørregaard»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 9
«Kan Du ikke tale med Nørregaard om Sagen – – Jeg tror man vil arbeide hemmeligt om ikke åpent –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 2
«– Mer udførlig har jeg skrevet til Nørregaard – Det er nødvendig noen har Forståelse af Sagen – og jeg vilde Du skulde forstå den»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.3.1909. Se s. 3
«Du skulde feste lidt – og telegraferte til Vasteson at Du skulde have 50 Kr – { … }Det skulde jo glæde mig om Du vilde feste med Ravensberg Thiis og Gjerløff – Nu ved jeg ikke om I liker hverandre – Det er nu med Nørregaard de jeg regner for mine bedste Venner – Det skulde være morsomt at tale med eder igjen – Telefoner altså hva du gjør –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 749).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 5.3.1909. Se s. 2
« Tak for Brevet – I Hast – Jeg sender nu Badebilledet og nogle Ting til – { … }Vil Du lægge Mærke til at Badebilledet egentlig tilhører et et stort dekorativt Billede – Dette er Midtbilledet med «Manddommen» – Der kommer på hver {s}Side – yngre og ældre Gruppefigurer – Medsendt har jeg en ung Mand – Denne bør skaffes en lignende Ramme som den til det store Billede medsendte – De øvrige Billleder bør skaffes i Hast ganske billige primitive smale Listrammer – uden Snirkler – Vil Du indstændig pålægge { … }Vasteson at han passer på at de forskjelige Sendinger Malerier bliver holdt for sig selv og at de samme Billeder kommer i de samme Kasser { … }efter Udstillingen det er vigtigt for Ordenens Skyld – Har Du seet den Samling Kritiker jeg har sendt Nørregaard – og bedt ham give { … }VastesonD …  Disse må jeg have igjen – og pålæg Vasteson at han ikke mister dem –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 749).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 5.3.1909. Se s. 1
«Jeg tale træffer Nørregaard her imorgen –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903. Se s. 1
«{ … }Vil De være så venlig at sænde mig et Par Ord desangående adresseret til Adv. H. Nørregaard»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 1238).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 1
« jeg skal se om jeg kan sende «Jomsvikingerne» Badebilledet – Det er forøvrigt Midtbilledet til e{n}t stor Dekorativt Billede på 8 Meter i Længde – Nu må Du tale fornuftigt med Nørregaard om Gravurerne – At lade være at udstille alle Gravurer hvis der findes Mænd med langt Skjæg fordi Krohg har det – eller fordi der { … }finnes end på Wampyrer eller Kvinden med Skjøgesmil eller store Hatte det er jo ikke»