Munchmuseet, MM K 70

MM K 70, Munchmuseet. Datert 11.12.1920. Brev fra Julius Dippner.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herr
Edv. Munch
    Skøien
    Kristiania.


    
Kragerø den 11–12–20.
    Venlig Hilsen;
i Erindring om
behagelig Bekjendtskap
mindes jeg den 12te
og ønsker Dem en glad
Jul og godt Nytaar!

    
    Deres forb.
Julius Dippner