Julius Dippner

Julius Gustav Emil Dippner (1867–1922)
Norsk baker i Kragerø. Gift med Erikka Dippner.

Relaterte personer

Brev fra Julius Dippner til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 70.   Brev. Datert 11.12.1920. 
« Herr Edv. Munch Skøien Kristiania.» 

Julius Dippner er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 71.   Brev fra Erikka Dippner. Datert 16.01.1930. Se s. 1
«Jeg vet ikke om De husker min nu avdøde mand Julius Dippner men De forærte ham engang en tegning av Dem, og nu er tiderne desværre blit slik for mig at jeg ser mig nøtt til at skilles fra det. –»
Munchmuseet, MM N 2892.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.3.1914. Se bl. 2v
«Haaber Du har det godt – her er fuld Vinter i Kragerø men Dipner og Konditor Hansen smiler runde og fede – Konsul Parker har gjor Fallit – Fik laant af Bekjendte { … }30,000 Kr. inden Ødelægelsen kom – Han er en falden Mand»