Munchmuseet, MM K 125

MM K 125, Munchmuseet. Datert 21.04.1889. Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tønsberg 1.ste Påsked.    Min kjære, kjære Edvard!


    Mange, mange tak for bre-
vene dine! Jeg blev så in-
derlig glad idag, jeg fik nem-
lig begge to idag. – Gundersen
var her efter at have fulgt Jæ-
ger
til Laurvig; han fortalte
at du lå syg. Jeg var så

    Du får nok undskylde skriften, jeg
sidder ikke hos Gruvesen, men jeg
har sligt hastverk!
  din M.

 

      

    fortvivlet, så du ved ikke, –
så får jeg brev idag! Natur-
ligvis glæde over al glæde!
Nu længes jeg så fælt efter
at komme til xania, ja til
dig da, så nu ved jeg ikke
hvad jeg gjør; for jeg kan jo
ikke komme afsted. Hvor fryg-
telig morsomt det var, at du
er bra fornøiet med udstillin-
gen din! Du blir vel millio-
nær med engang nu! –
Kommer dere til at bo i
nærheden her til sommeren?

 

      

    Eller hvad skal det betyde, kom-
mer du nedover? Du må
ikke sige sligt, jeg blir så glad,
og så kanske narrer du mig.
Min fødselsdag er den 24 Mai, hvis
du vil overraske mig med en
personlig visit, skal du være
umådelig velkommen. –

    Nu har Meisse fotograferet
sig. Et meget veltruffet portræt
af «verdens deiligste pige». Når
du kommer skal du få se
det. Imorgen skal det være
soiré på klubben. Jeg sier ikke,
jeg går did, antager jeg reiser

 

      

ud til Arnesen og er der nogle
dage, det vil fblive for kjedeligt
her, når jeg ikke har dine breve at
trøste mig med. Tak fordi du vil
være så snil at skrive til Pallen.
Nu du ikke være dårlig da,
deilige bassen min! – Fru
F.
skal komme på udstillingen
din, så skal hun siden fortælle
mig om alt, hun ser der. Lev
vel da, bliv nu ikke syg for mig;
hele denne lange, stygge ugen, da
jeg ikke får brev, skal jeg bare gå
og tænke på dig og ønske at du må
have det riktig godt.
  Mange hilse-
ner fra
 din hengivne Meisse –

    Kommer du til at reise til Paris?
Jeg havde brev fra Jusse, hun er meget begeistret
over alt der, og beder mig komme. Det kan jeg jo ikke.