Munchmuseet, MM K 126

MM K 126, Munchmuseet. Datert 30.04.1889. Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tønsberg. 30.4.89.    Min kjære Edvard!


    Hvor morsomt at få brev igjen!
Jeg syntes, det var fælt at være
så længe uden. Der kan du se,
hvor rar jeg er. Tænk, at like
dine breve! Raringen min!
Da jeg så fik høre, hvor udmær-
ket du ser ud o.s.v. blev jeg
så glad, at mit gamle hjerte

 

      

slog med fornyet kraft. Røren-
de, ikke sandt? – Du har svært
mange gode og deilige forslag, tænk
vi to oppe i Gudbrandsdalen, ak
så deilig det skulde være! Det blir
vel omtrent ugjørligt for mig. –
Bare jeg kunde komme en trip ind
til dig, skulde jeg være glad, det blir
vanskeligt nok at få greid det; for
jeg har ikke noget påskud. Jeg skal
alligevel forsøge, for jeg vil naturligvis
forfærdelig gjerne. Jeg gratulerer med
alt det deilige som har stået i aviser-
ne om dig! Det lader til at de begyn-
der at få øinene lidt op og ser hvilken
størrelse de har den ære at have

 

      

    iblandt sig. – Igår havde jeg langt
brev fra Jusse, hun fortæller, at
de norske malerne er så misfor-
nøiet med arrangementet i
den norske afdeling, så de rent
har grund til at skamme sig.

    Jusse er syg stakkel, så hun lig-
ger tilsengs den største tiden. Det
må være rigtig leit for Holmboe,
han er så hensynsfuld og går
næsten ikke fra hende, stakkel, så
han har vel ikke sligt udbytte
af turen sin, som han egentlig kun-
de ønske. – I disse dage har vi havt
meget ofte besøg af frk. D. Linné,
hun var her og gav en aftenunder-
holdning som slet ikke blev besøgt.

 

      

    Palle er henrykt i hende og
reiser sandsynligvis sammen
med hende til Kristiania idag.
Han vil ind og se udstillingen
din, gid jeg var i hans sted. –
Jeg var hele forrige uge hos Arne-
sens, det var så deilig og stille der
på landet; bare vi kunde komme
til Gudbrandsdalen, du kan tro,
vi skulde få det bra! Jeg skulde være
så snil mod dig, især hvis du ikke
var frisk – men det kan der na-
turligvis ikke være tale om, jeg kan
nok ikke slippe bort. Jeg må da få
se dig før du reiser til Paris, når
tænker du, du reiser? Ja nu får jeg
nok slutte, da Nini er her.
  Lev vel
da verdens bedste menneske, skriv
snart til
 din heng Meisse

    Det er ikke nødvendigt at sende tørklædet mit.
Jeg behøver det ikke!