Thorolf Holmboe

(1866–1935)
Norsk maler, tegner. Gift med Julie Holmboe. Svoger av Jappe Nilssen. Livslangt vennskap med Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Thorolf Holmboe

I det digitale arkivet finnes det 17 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1730.    Brevutkast. Datert 1908.
« Tak for Brevet – Jeg skal gjerne være med på Udstillingen i Buda-Pest – Kan Du si mig om jeg kan sende en hel Collection Gravurer – Jeg har ikke tidligere utdstilt i Ungarn så man kanske vilde modtage den – hele Kan Du ikke spørge herom – – { … }Jeg venter altså Papirerne – – Jeg har havt meget godt af Opholdet på Kliniken. – hvor jeg skulde for lang Tid siden gåt in på en sådan –»
Ukjent eier, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 272).    Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent eier, Brevs. 490, fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 273).    Brev. Datert 23.12.1933. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 327).    Brev. Datert 1925–1934.
«Hjerteli tak til Dig og Dine for alle de elskværdige hilsener jeg fik til min fødselsdag til jul – Jeg måtte i vinter pakke sammen og begive  …  mig på reiser omkring til kystbyerne og Aasgaardstrand – Jeg fik ‹i›kke nødvendi ro nær Oslo – Nu er jeg her for et par dage – Jeg har alle mine breve i en mappe og det ‹h›ar først nu været mig muli at takke de forskjellige hyggelig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 328).    Brev. Datert 1908.
«Tak for Brevet – Jeg vil gjerne udstille i Budapest – men helst \en/ {en}hel Collection Gravurer –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 329).    Brev. Datert 2.1.1921.
«De bedste nytaars- ønsker til alle –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 330).    Brev. Datert 1926.
«60 års {h}Hylden»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 331).    Brev. Datert 31.12.1926.
«Mange gode nytaarsønsker til alle – og tak for gamleåret –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 332).    Brev. Datert 23.12.1930.
«Tusind tak for blomster og alle hilsener på min fødselsdag –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 333).    Brev. Datert 23.12.1931.
«Jeg sender Dig og Dine mine hjerteligste ønsker om go{ … }d jul og godt nyår –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 776).    Brev. Datert 27.10.1908.
« Maleren Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 777).    Brev. Datert 20.4.1912.
« Maleren Thorolf Holmboe Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 778).    Brev. Datert 24.7.1912.
« Maleren Th. Holmboe Hersted Haugastøl st»
Ukjent, PN 855.    Brev. Datert 2.1.1910. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 908.    Brev. Datert 1912–1913. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Ms fol. 3578 (PN 1114).    Brev. Datert 1925–1934.
«»
I privat eie, PN 1309.    Brev. Datert 9.1.1912.
«Bedste Tak for Nytaarskortet fra Dig og Din Frue – og godt Nytaar igjen –»

Brev fra Thorolf Holmboe til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 20 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 287.   Brev. Datert 10.04.1896. 
« Mr. Edvard Munch peintre artist Rue de la Santée 32 Paris» 
Munchmuseet, MM K 288.   Brev. Datert 18.02.1904. 
«Vil Du gjøre mig den store tjeneste at spørge Leistikow, om jeg skul- de kunne faa indbydelse til at udstille paa Ber- liner sessesionsududstil- lingen til høsten. Jeg skal anstrænge mig for at sende det bedste. – Er der udstilling til vaaren? Isaafald kun- de jeg sende mine malerier paa Stockholms-» 
Munchmuseet, MM K 289.   Brev. Datert 22.10.1908. 
« Maleren hr.  Edvard Munch Prof. Jacobsens klinik Kochsvei 21. Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 290.   Brev. Datert 19.11.1908. 
« Maleren Hrr. Edvard Munch Prof. Jacobsens klinik Kochs vei 21. Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 291.   Brev. Datert 03.12.1908. 
«Jeg fik idag brev fra Budapester- udstillingens sekretær som svar paa en forespørgsel om Du kunde sende en hel collection. «Vi be- regner antallet af de 5 indbudne norske kunstneres værker til ca. 50 – eine grosse collection von Munch wäre also diesmal nicht möglich auszustellen, wohl aber einige seiner besten Arbeiten. Die Theilnahme Munchs wäre von grösster interesse». Jeg» 
Munchmuseet, MM K 293.   Brev. Datert 19.02.1909. 
« Maleren Hr. Edv. Munch Prof. Jacobsens klinik Kochs vei 21 Kjøbenhavn» 
Munchmuseet, MM K 294.   Brev. Datert 21.12.1909. 
« Maleren Hrr. Edv. Munch Kragerø.» 
Munchmuseet, MM K 295.   Brev. Datert 1909–1909. 
« Herrn  Thorolf Holmboe Christiania Norwegen» 
Munchmuseet, MM K 296.   Brev. Datert 23.12.1910. 
« Maleren Hr. Edvard Munch Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 297.   Brev. Datert 26.02.1912. 
«Jeg fik idag brev fra sekretæren i HagenbundJosef Krzizeck hvori han skriver at Du ønsker nogle af Dine arbeider sendt til Køln. Da vor udstilling i Wien nu er lukket (i gaar søndag) og billederne skal pakkes for at sendes hjem, ber sekretæren mig anmode Dig om uopholdelig at skrive til ham og sige hvilke arbei- der Du ønsker sendt. Gjør dette strax er Du snil.   adr. Hrr. Josef Krzizeck Hagenbund 6 Zedlitzgasse Wien» 
Munchmuseet, MM K 298.   Brev. Datert 16.04.1912. 
«Før opgjøret sendes Dig for Dit salg i Wien haaber vi Du tilgir komitéen at den anmoder Dig – som den der har solgt mest dernede om et velvilligst bidrag af kr. 150. til dækning af dens under- skud paa ca. 300 kr. Th. Holm- boe, der har solgt for 1200 kr. yder 100 kr. til dette øie- med. Komiteen vil nødig be- skatte Sohlberg, som vistnok har solgt for kr. 1800, da han lever i økonomisk vanskelige kaar. Det vilde for de fleste af komiteens medlemmer» 
Munchmuseet, MM K 299.   Brev. Datert 23.12.1912. 
« Maleren  hr. Edvard Munch Ramme pr Hvidsten» 
Munchmuseet, MM K 300.   Brev. Ikke datert. 
« Maleren  hr. Edvard Munch Ekely Skøien station» 
Munchmuseet, MM K 301.   Brev. Datert 23.12.1915. 
« Maleren  hr. Edvard Munch Jeløen prMoss.» 
Munchmuseet, MM K 302.   Brev. Datert 19.07.1911. 
« Maleren Hr. Edvard Munch \KragerøHvidsten pr. Christiania» 
Munchmuseet, MM K 304.   Brev. Datert 30.07.1920. 
« Maleren Hr. Edvard Munch Ekely prSkøien St» 
Munchmuseet, MM K 306.   Brev. Datert 12.12.1922. 
« Maleren hr. Edv. Munch Ekely Skøien» 
Munchmuseet, MM K 307.   Brev. Datert 10.12.1926. 
« Hrr. maler Edv. Munch Staadtische Kunsthalle Mannheim – \14/12/\Berlin/ \Zentralhotel/» 
Munchmuseet, MM K 308.   Brev. Datert 13.12.1926. 
« Maleren hr. Edvard Munch Villa Birkely Skøien st.» 
Munchmuseet, MM K 310.   Brev. Ikke datert. 
«Da madame og jeg end- nu ikke har oprettet særeie, betragter jeg mig selv som eiermand eller medeier i det skjønne lithografi, Jappe bragte med som gave til min kone. – Jeg maa derfor faa lov til ogsaa at være med at takke for den nydelige present. Det var virkelig elskværdigt af Dig – kjære Munch. –» 

Thorolf Holmboe er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 126.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 30.04.1889. Se s. 3
«Jusse er syg stakkel, så hun lig- ger tilsengs den største tiden. Det må være rigtig leit for Holmboe, han er så hensynsfuld og går næsten ikke fra hende, stakkel, så han har vel ikke sligt udbytte af turen sin, som han egentlig kun- de ønske. – I disse dage har vi havt meget ofte besøg af frk. D. Linné, hun var her og gav en aftenunder- holdning som slet ikke blev besøgt.»
Munchmuseet, MM K 292.   Brev fra Julie Holmboe. Datert 29.04.190[?]. Se s. 2
«Thorolf beder mig hilse»
Munchmuseet, MM K 298.   Brev fra Thorolf Holmboe, Jens Thiis. Datert 16.04.1912. Se s. 1
«Før opgjøret sendes Dig for Dit salg i Wien haaber vi Du tilgir komitéen at den anmoder Dig – som den der har solgt mest dernede om et velvilligst bidrag af kr. 150. til dækning af dens under- skud paa ca. 300 kr. Th. Holm- boe, der har solgt for 1200 kr. yder 100 kr. til dette øie- med. Komiteen vil nødig be- skatte Sohlberg, som vistnok har solgt for kr. 1800, da han lever i økonomisk vanskelige kaar. Det vilde for de fleste af komiteens medlemmer»
Munchmuseet, MM K 351.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 17.03.1935. Se s. 2
«Fulgte Holmboe til graven og opdaget at alle vi som var der, var gamle og for så vidt snart vilde trenge følge. Lev vel – håber våren bekommer dig like godt som mig.»
Munchmuseet, MM K 776.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1910. Se s. 1
«Thorolf sendte dig her forleden et ungarsk tidsskrift – det er i paranthes bemerket det bedste og mest indflydelses- rige i Ungarn – hvor der står en artikel om norsk kunst, signert Thorolf Holmboe. Artiklen har imidlertid jeg skrevet, og jeg håber, du vil have udbydte af at studere den, ja jeg forudsætter, at du er det ungarske sprog mægtig, som du er mægtig så mange»
Munchmuseet, MM K 849.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].04.1903. Se s. 2
«Thorsteinson hørte jeg igaar at De var i Hamburg. Han bad at hilse Dem og sam- tidig skrev han heroppe et brev til en mand i Kjøbenhavn i anledning Deres gravurer der, saa det er altsaa ordnet, skulde jeg si. – – For en tid siden kom Holmboe bort til os og sagde at»
Munchmuseet, MM K 1231.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.06.1904. Se s. 1
«Læs igjennem dette fra Krohg og send mig det så snarest mulig tilbage. Lad mig så vide hvordan Du stiller Dig. Gerh. Munthe er imod. Harriet Backer, Kitty Kielland, Gustav Vigeland er i tvil, den sidste dog væsentlig på grund af fragt- omkostningerne. ‹Thv›Thv. Erichsen, Nord- hagen og Holmboe er ivrige for. Jeg har skrevet til Collett og vil skriver nu til Eilif. Gad vide om Fritz Thaulow er med; ne …  navnet vilde ialfald gavne.  … . Sig om Du tror det er fornuftig – jeg er ukjendt med forholdene; spørgsmålet for mig er om vi kan underholde en årlig udst. uden at gjøre fjasco. Teppeindustri har vi jo og lidt andet kan vel bli.»
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1893. Se s. 2
«Kaja Bjølstad, Sophie og Andrea var her i Onsdags, – K havde med sig «Julenummeret», der var et Billede af Halmbo, – som han havde taget Ideen af Dig, det var paafaldende Frøken Vestrem og Solnedgangen din fra Aasgaardstrand, det er jo en Ære for Dig, at de maa ty til dine Motiver. – – – men give Dig Fortjeneste gjøres ikke; – men Anton er vist ingen rar Betaler.»
Munchmuseet, MM K 4431.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.09.1894. Se s. 2
«Jeg var paa Contoret hos Holmbo med Obligationen, traf ham ikke hjemme, men skrev da en Seddel med, – saa han naturligvis greier det. –»
Munchmuseet, MM K 4500.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.07.1903. Se s. 2
«Vi har havt en noksaa kold Sommer, om Aftenen især; men jeg synes det er er værre at være generet af for stærk Varme. – Her er kommen flere Badegjæster, deriblandt Kunstnere Bloch, en Gude, ‹Ottar› Holmboe boer her Sommer og Vinter og Dørnberger. – – Vi boer hos Damskibsexpeditør Johansen, Broder af «Mor Sletten». – ugenert, har pen Udsigt over Søen og Huset ligger saa vidt langt nede. – Forresten er her meget forfaldent, det er vist meget smaat for Befolkningen, da den egentlige Drift er ophørt. – Engang har her været Liv med Skibfart og Trælastudførsel. – Aasgardsstrand er dog meget vakrere By. – ligger saa vakrere til. –»
Munchmuseet, MM K 5053.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.07.1876. Se s. 2
«Nu er jeg snart færdig med Exsamen, men jeg kan ikke komme paa Fredag for jeg skal have Exsamensfest saa kommer jeg ikke op før Lørda Lørdag. Faallestad skal kjøbe Øxsen for han faarstaar sig best paa Eggen. Bestefar var her en liden Stund idag. Nu gaar jeg og S Bader Thorolf. har kan alt svømme og en anden Gut som gaar in min Klasse kan ogsaa svømme, nu kan jeg snart \ogsaa/ osaa svømme thi jeg øver mig hver Dag. Nu skal vi male alle Værelsene nu holder vi paa at»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 2
«Friluftskafeerne begynder man at sætte istand – og snart aabner vel ogsaa Grand sine Vægge – for allerede nu er det næsten for varmt at sidde de- rinde.      Oppe pa Udstillingen er naturligvis dine Venner stadig at se – det er en meget pen Udstilling og meget god – din Paavirkning er forresten tydelig at se hos de fleste yngre Malere. Holmbo’s Dekorationsstykke vækker Opsigt – noget andet end Dekoration kan jeg dog u- mulig se i den – de vil tage sig udmærket ud i rigt orientalsk møbelerede og drapperede»
Munchmuseet, MM N 84.   Notat av Edvard Munch. Datert 1904. Se s. 1
«Jeg skal herved supplere Maleren Holmboesvil  … udmærkede Artikel i Morgenbladet.»
Munchmuseet, MM N 1006.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.1.1926. Se s. 2
«Holmboe – Det er forresten nu ikke så meget brugeligt – og i tilfælde kunde det sløifes – { … }Jeg håber Du får sove igjen – Det har været angribende for os alle – Jeg havde stor nytte af bromnatrium bromnatrium – Men det er ikke sikkert det er godt for Dig –»
Munchmuseet, MM N 1094.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 5.1890. Se s. 2
«Kuffer{ … }ten syns jeg er så rummelig nu forresten – så jeg er næsten ræd jeg har mistet noget  …  tøi. Der er mange norske her nu – Frits Thaulow og frue Holmboe og frue – og Jørgen Sørensen – Jeg skal i aften i selskab hos en frøken Hille fra Bergen – Der kommer alle de unge norske – Det er længe siden jeg har været hjemmefra så jeg vil vel næsten ikke kjende mig igjen –»
Munchmuseet, MM N 1908.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.12.1908. Se bl. 2v
« Mange hjertelige Ønsker om godt Nytår til Dig, Holmboe og Fru Holmboe»
Munchmuseet, MM N 1948.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913. Se s. 2
«{J}Så { … }ærgrer det mig altid at Reimers skal sidde med det Billedet – Det er Reimers som {er}har været gift med Cally MonradJappe N{ie}ilsseneller Telefon T. Holmboe eller Halfdan Rode ved det forøvrigt – Ihvertfald sikkert Jappe Nilssen»
Munchmuseet, MM N 2969.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hører av Jappe at Holmboe er kommet til Byen – { … }Skulde kanske ikke Holmboe have med ialfal et Billede siden Kavli har 5 –»
Munchmuseet, MM N 2969.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hører av Jappe at Holmboe er kommet til Byen – { … }Skulde kanske ikke Holmboe have med ialfal et Billede siden Kavli har 5 –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«deili at bli kvit ham. han fortalte at – hans søster sat oppe alene på sit værelse – Holmbo hadde fundet breve fra Meilænder – hadde brudt op en kasse – vilde skilles – vi gårJeg vil»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«Jeg sier han bør skille sig sier JapJappe – Jeg liker meget bedre Holmbo end min søster – Vi sidder på Grand og træffer Holmbo og frue – begge forgrædte – { … }Fru Holmbo hadde ny hat – ern klædeli? spør hun.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«Jeg sier han bør skille sig sier JapJappe – Jeg liker meget bedre Holmbo end min søster – Vi sidder på Grand og træffer Holmbo og frue – begge forgrædte – { … }Fru Holmbo hadde ny hat – ern klædeli? spør hun.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 318).   Brev fra Edvard Munch til Julie Holmboe. Datert 15.5.1931. Se s. 2
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 707).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906. Se s. 1
«
Mange hilsener til Dig Holmboe og Din Søster»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 709).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1908. Se s. 1
«Hils og {T}tak hjerteligst Holmboe og Frue for Lykønskningerne –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 710).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.10.1908. Se s. 2
«Du og { … }Holmboe og Frue må undskylde de usaabre Breve – Det er så ubekvæmt at skrive i Sengen –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 712).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 28.12.1908. Se s. 4
« hjertelige Nytaarsønsker til Dig gamle Våbendrager – og til Holmboe og Fru Holmboe – og så gjGierløff»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 720).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.2.1909. Se s. 1
« {H}jeg trykker Din Hånd  … lser Dig Holmboe og Frue hjerteli»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 722).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.3.1909. Se s. 2
«
Mange hjertelig Hilsener til Dig Holmboe {Din}og {Svog}Frue –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 20.4.1909. Se s. 3
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 732).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 21.1.1910. Se s. 3
«
Med mange Hilsener til Dig Holmboe og Fru Holmboe fra»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926. Se s. 2
«Jeg har intet hørt fra Dig – håber det betyder godt – som det jo pleier – – Jeg håber Holmboe har vel overstået operationen og gjort ham bedre»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926. Se s. 3
«Jeg  …  ønsker Dig og Dine alt godt – og god bedring til Holmboe»