Munchmuseet, MM K 139

MM K 139, Munchmuseet. Datert 08.09.1933. Brev fra Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Soon 8 Sept 1933.    Kjære gamle ven!


    Jeg sidder her og ordner gamle papirer – jeg er jo så elendig
efter en alvorlig påkjending ifjor (mishandlingerne i Oslo)
og tænker på den store reise. Så fant jeg denne kritik
af Oda Krogh, og så tænkte jeg, at det muligens kunde
glæde Dig, og derfor sender jeg Dig den ilagt.

    Jagu blir det glisent i rekkene, nu er jo også Wilhelm
Krag
vek – og vi er blit gamle gubber.

    Kjære gamle ven – jeg tror ikke vi sees igjen, og derfor
vil jeg takke Dig for Dit trofaste venskab – tak Munch.

    
    Med en hjertelig hilsen Din ven.
    Dørnberger.

    
    P.S.
Galén er død.