Vilhelm Krag

Vilhelm Andreas Wexels Krag (1871–1933)
Norsk forfatter. Bror av Thomas Krag. Gift med Beate Kielland, datter av Alexander Kielland. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Vilhelm Krag

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1765.    Brevutkast. Ikke datert.
« Jeg har skrevet både til Martens og Stang i anledning af den påtænkte udstilling – men { … }‹alle› er stokdøve –»

Brev fra Vilhelm Krag til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 7 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 191.   Brev. Datert 26.09.1905. 
« \nachsenden Chemnitz/ \post restante/ \ … / Edv. Munch \Hotel Monopol/ Taarbæk badehotel\/ Klampenborg/pr Kjøbenhavn. \Dresden?/\26/4 Chemnitz/» 
Munchmuseet, MM K 452.   Brev. Datert 01.07.1892. 
«Jeg har nu undersøgt forholdene her for dig. Her hos Grieg er der desværre ikke plads; men opholdet her skal ikke falde så svært dyrt alligevel. –» 
Munchmuseet, MM K 453.   Brev. Datert 1892–1892. 
«\Når du kommer, har Utne lovet at ville fede bladene med notitser om dig. Ligeledes har Bøgh og Utne lovet at sørge for logi etc/» 
Munchmuseet, MM K 454.   Brev. Ikke datert. 
«Jeg reiser fra Bergen i slutten af denne uge. Ankommer til Kristi- ania i beg. af næste. – Hvis du ikke reiser før jeg kommer skulde det være ganske morsomt at tale lidt med dig, så jeg kunde få sat dig lidt ind i forholdene. –» 
Munchmuseet, MM K 455.   Brev. Datert 06.12.1912. 
«Det var kjedeligt jeg ikke traf Dig, da Du var i Byen her sidste Gang, – jeg vilde gjerne ha snakket med Dig. Ved vort sidste Møde paa Victoria fik jeg det bestemte Indtryk, at Du var nervøs for den «Kontrakten», vi vilde forelægge Dig.» 
Munchmuseet, MM K 456.   Brev. Ikke datert. 
«Undskyld at jeg ikke har svaret dig før.» 
Munchmuseet, MM K 457.   Brev. Datert 24.01.1897. 
«Torvald Stang er som sædvanlig så doven, at han ikke gidder skrive, men han har nu gået i flere dage og formanet mig til at sende dig un- derretning om, hvordan alting går» 

Vilhelm Krag er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 139.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 08.09.1933. Se s. 1
«Jagu blir det glisent i rekkene, nu er jo også Wilhelm Krag vek – og vi er blit gamle gubber.»
Munchmuseet, MM K 254.   Brev fra Lilly og Borghild Holmsen. Ikke datert. Se s. 1
«Ingen undskyldning modtages. Her kommer ingen andre end Krag og frue og bror Piene.»
Munchmuseet, MM K 476.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg har passet paa baaderne idag & tænkte kanske at se dig – men du har vel tat toget? Jeg snakket igaar paa baaden med Krag hele tiden – han takket mig meget fordi jeg kom bort.»
Munchmuseet, MM K 569.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«ukjendte mennesker. Wilhelm Krag er den eneste, jeg har seet af norske heldigvis, – han blev saa forbauset over at se mig, at han fulgte mig til jeg kom ind af porten her ifor- middag. Jeg var nemlig ude på atelieret hos Elise efterat vi havde spist frokost hos E.B. kl. 11. Han har inviteret mig til frokost, mid- dag – aften og – seng om jeg vil – saalænge jeg er her, hvilket jeg ganske vist kommer til at benytte mig af, da jeg foretrækker ham for min familie her. Forresten det sidste tror jeg nok jeg afslaar, skjønt han tilbød mig sin egen dobbeltseng – han selv vilde flytte ind i værelset ved siden af, og Elise truer da med»
Munchmuseet, MM K 595.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 02.01.1900. Se s. 1
«Her paa bordet har jeg liggende foran mig: Nils Lyhne, historien, – Carlyle, Jonas Lie, Krags – – og mange andre –»
Munchmuseet, MM K 1056.   Brev fra Otto Sinding. Datert 06.12.1892. Se s. 1
«5 Manden med floshat. Det, Krag skrev sit digt til. \Nat.
Munchmuseet, MM K 1057.   Brev fra Otto Sinding. Ikke datert. Se s. 1
«2 Nat (det Krag skrev sit digt til) manden med floshat.»
Munchmuseet, MM K 1308.   Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 31.08.1936. Se s. 1
«Endelig faar jeg kanske ogsaa lov at nevne for Dem at min avdøde ven Vil- helm Krag i sin tid har sagt mig, at De ovenfor ham havde lovet galleriet et exem- plar av Deres lithografi av Thorvald Stang. Hvis dette er rigtig tror jeg nok jeg tør si at det vilde glæde mange av Thorvald Stangs venner her paa stedet.»
Munchmuseet, MM K 1503.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 27.06.1892. Se s. 2
«Jeg er i det Hele saa tret af alt hvad der smager af Literatur og lugter af Typer. Jeg synes Livet bliver helt borte under det altsammen. Jeg har ikke læst Krags Bog. Jeg har en vis Respekt for de nye norske-russiske Bøger.»
Munchmuseet, MM K 1870.   Brev fra Henry D. Davray. Datert 14.08.1897. Se s. 3
«Savez-vous l’adresse de Vilhelm Cragg? J’ai vu Rambosson»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 4
«– Til dit Stykke «Nat i Nizza har Krag skrevet et lidet Digt, – har Du læst det? – vi har det ikke – bare nogle Stropher. –»
Munchmuseet, MM K 4421.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 1
«Der er nu kommen Brev fra Andreas, – det var d d. 4de saa han allere de tidlig havde begynt at skrive. Han liker sig fortræffe lig, føler sig som hjemme, – – kom snart udover til os, – saa Du kan faa læse Brevet, – jeg er saa beroliget – i den Henseende, – han blier vel der en Tid, og kanske opgier sine Reiseplaner. – Der er kommet et Lærred herud fra W. Krogh Akersgaden, forresten intet.»
Munchmuseet, MM K 4510.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1904. Se s. 3
«Jeg kom da paa din Udstilling og dine mange Billeder staaer saa stærkt i min Erindring, – der var mange jeg ikke havde seet før, det var saa hyggeligt at jeg jeg fik komme afsted. – – W Krags»
Munchmuseet, MM K 4526.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1896. Se s. 1
«Nu er der igjen gaaet lang Tid hen, siden jeg skrev, – og længere siden vi havde Brev fra Dig. Men til vori Beroligelse, hørte vi om Dig gjennem Wilhelm Krag, – ved Fru Grønvold, som havde truffet ham paa Gaden. Han fortalte, at Du havde indrettet Dig hyggeligt, og at Du havde det bra. – Dette var saa godt at faa høre, – for saa er Du vel frisk og. Nu ere vi komne op i vort nye vakkre Logi. – De gamle Møbler ere igjen pladserede, og de tager sig godt ud her paa de grønmalede Vægge. – Det er godt at faa Forandring, – det er noget nyt igjen»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 2
«blad udsprungne og et enkelt Morel- træ  …  er bedækket med Blomster. Træerne staar ellers nøgne, men med bristefærdige Knopper, Græsplænerne er grønne – Varmen i Skyggen ved Middagstid op til 16° C. – Karl Johan er deilig om Dagen – i Musiktiden myldrer det af lyse Dragter og broget farvede Parasoller – Sørensen kommer af og til svingende opover gaden – og naturligvis Torgersen og Jonsen. Visdal og Krag er stadig at se – Diriks ser jeg aldrig ude med sin Kone, og de har da alltid travelt for at komme hjem til gutten sin.»
Munchmuseet, MM N 460.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Olaf Schou Wefring angående lånepapir v. Franquet Lily og Borghild – med Krag og frue rue Tourmon – B …  rue Malesherbes – Et ubehageligt opdrag fra Delius Harald NørregaardOm Thor Lütken Om Thor Lütken papiret Helge BäckströmAxel Heiberg angående frisbilledet Havfruen og mappen { … }raderinger»
Munchmuseet, MM N 591.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Men Krag stanset ham –  …  Den er for svær stor den frakken deres sa han –»
Munchmuseet, MM N 817.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.3.1896. Se s. 2
«Jeg er sammen med Delius og  … Vilhelm Krag om Dagen – de bor begge i Nærheden af mig – det såkaldte Kuartier Latin – en Del af Paris – som forresten er så stort \som/ hele Kristiania –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37v
«    Se{d}Der borte går Krag»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37v
«En normand – ja Krag vel – du vet han som skrev de digtene – husker de ikke»