Munchmuseet, MM K 142

MM K 142, Munchmuseet. Datert 30.08.1935. Brev fra Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Soon 30 Aug. 1935.    Kjære Edvard Munch!


    Å Gud så gammel slidt og elendig jeg er blit – Ja
Du har rett! det er blit glisent i vennerekkene – og
jeg er ensom å ja voila la vie. Du, sig mig engang,
Du har jo en have – og der faller megen frugt ned
altså falebler – Min vesle haves trær er ødelagt af tørken
iår – og så vilde jeg spørge Dig om ikke Din gartner
kunde samle op og sende mig et par sekke p. S/S Alpha.
Jeg pleier nemlig lave Cider og nu ja – svar mig
med to ord kjære gamle ven.

    Det går ellers – så som det kann – jeg har mange an-
tagonister! å ja Du har også haft denslags, så
Du nok sjønner at mine gamle dage kann være
bitre at døie.

    Det er usagelige \modbydelige/ artikler som optrykkes om vår
felles ven Corinth – sjofle fordi han er død – f.f.

    Se Munch – jeg tænker ofte – meget ofte på Dig
og hvorledes Du har det – glad vilde jeg bli om
Du gadd sende mig nogle ord.

    
    Med en hjertelig hilsen, og et trofast
håndtryk
 Din ven
Dørnberger.