Munchmuseet, MM K 153

MM K 153, Munchmuseet. Datert 1916–1916. Brev fra Maisa L. Ekenæss.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Hr Munch!


    Min skuffelse over ikke at
komme paa «palads»
kjendte ingen grænser.
Naa det ligner Dem det. Men
foresten var De rigtig søt
mot mig.

    Skulde ha god lyst
at komme til Tigerstaden,
men hvis De ingen bruk
har for jødeungen er det
ingen morro.

    Jeg har hilst paa hr
Gjerløv
, De maa tro
han er meget

 

      

søtere end dem. – – –
Jeg haaper De har det godt.

    
    En venlig hilsen fra
    mademoiselle
Maisa L. E.