Christian Gierløff

Christian Peder Grønbech Gierløff (1879–1962)
Norsk forfatter og journalist. Gift med Hjørdis Gierløff og far til Åge Christian Gierløff. Mangeårig venn av Munch. Skrev bl.a. boken Edvard Munch selv (Oslo 1953). Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff

I det digitale arkivet finnes det 42 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1709.    Brevutkast. Datert 1920.
«Jeg må holde sengen på grund af bronchit eller spansk – Jeg kan derfor ikke befatte mig stort med forretninger»
Munchmuseet, MM N 1710.    Brevutkast. Datert 1906.
« Jeg abonnerer selvfølgelig på dit Blad Posten – Min Adresse er Kos Bad Kösen Thüringen»
Munchmuseet, MM N 1711.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for Brevet – og tak for de sidste hyggelige Dage. Fotografierne har jeg fået og de var morsomme – Stang var her nogle Dage – han var svært hyggeli – han mumler nu så intet levende Menneske forstår {–}ham, han forst{å}od heller ikke mig så { … }vi sat hele Tiden og talte for os selv»
Munchmuseet, MM N 1712.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det kan sies Arkitekturen må have Stemme –»
Munchmuseet, MM N 1713.    Brevutkast. Datert 1933–1935.
«Da jeg holdt på med «mit levnetsløb» i anledning de 2 bøker der udkom til min fødselsdag b kom jeg atter til at tænke på begivenhederne fra 1902– 1{ … }905 – Det var da Dr Linde, SchieflerKollman Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet på at hjælpe mig og min kunst Da Hver sommer da jeg drog til hjemlandet blev jeg overfaldt af mine landsmål { … }legemlig og i pressen – Det var i 1902Ditten og et annet overfald der var værre. I Studenterlunden 1903 samtidig hos Blomquist da jeg udstilte – 1904 forsommeren Haukland i Kjøbenhavn og så det mærkeligste og farligste 1905 –»
Munchmuseet, MM N 1714.    Brevutkast. Datert 1933–1935.
«Som jeg sa i telefon undrer det mig at jeg ikke da vi så ofte var sammen talte om 1905 tiden og de fantastiske begivenheder – i Aasgaardstrand.»
Munchmuseet, MM N 1715.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
« Vil Du være så snil at skaffe mig Beskjed om hvem den «schwung- voll poetiske» Lyriker, Løgnhals og Kjæltring der for nogle Dage siden sendte en Artikel «Edvard Munch» fra Hamburg til Morgenbladet det er en af disse tusind Nordmænd der frydefuldt har stukket mig i Ryggen i løbet af en {1}20 år som glæder sig (det var forfriskende) når de kan finde en klandrende Artikel – om mig i Udlandet – De hundredevis af op brilliante Artikler fryder Nordmanden ikke sig ved»
Munchmuseet, MM N 1716.    Brevutkast. Datert 21.3.1920.
«Jeg må holde sengen nog{le}en tid på grunn af bronchit eller spansk – Jeg må derfor ikke anstrænge mig med foretninger – Dog må jeg, så Du ved det, i tide meddele Dig at den bilen jeg fik fra Tyskland er det rene skrap – Jeg har selv seet den den  …  var rent hullet og burde helst»
Munchmuseet, MM N 1717.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg fik det jeg behøvet ved mit ophold i Trondhjem – Jeg fik snakket lidt om 1905M mysteriet og jeg fik endel værdifulde oplysninger om pengeforholdene nordpå –»
Munchmuseet, MM N 1718.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sendte 100 kr til Dig – Du kan ta Dig en liten smaus Kommentar derfor og sende tillige af og til lidt gotter til gutterne på Ringvold – Der er to der nu – Det var ikke så slemt som Du forklarte det – Den ældste er i bedring og den yngste har ikke været stort dårlig»
Munchmuseet, MM N 1719.    Brevutkast. Datert 1942.
«Tusind takk for Din medvirken til at jeg fik den deilige {f}Torsk»
Munchmuseet, MM N 2995.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har nok ikke kunnet skrive på lang tid»
Munchmuseet, MM N 3004.    Brev. Ikke datert.
«Tak for sidst –»
Munchmuseet, MM N 3005.    Brev. Datert 29.7.1915.
« Jeg har sendt de solgte 4 Gravurer til Haugesund Kunstforening for længere Tid siden – men Kunstforeningen indhyller sig i den Anledning i fornem Taushed –»
Munchmuseet, MM N 3006.    Brev. Datert 31.12.1933.
«Hjertelig takk for opmerksomheten på min 70-års dag»
Munchmuseet, MM N 3007.    Brevutkast. Datert 18.11.1914.
«Er umulig til at skrive i denne Tid – men jeg kommer { … }snart med et længere Brev – Tak for Dit Brev – Jeg kunde endelig efter 3 Dage tyde Underskriften så jeg så det var fra Dig – Det skal glæde mig når vi træffes at få tyde Tegnene videre – Er det en slags Runer? de er vakre og intresante men fuldstændig ulæselige for mig ennu – men jeg giver mig ikke –»
Munchmuseet, MM N 3008.    Brev. Datert 2.1914.
«»
Munchmuseet, MM N 3009.    Brev. Ikke datert.
«Tusind takk for boken – Ha det rigtigt godt på det nye år – Du og Dine»
Munchmuseet, MM N 3010.    Brevutkast. Ikke datert.
« Det glædede mig virkelig at Schibsted atter blev tat i Ansiktet – Han skulde for lang Tid siden havt det af mig – og jeg skulde kunne have gjort det uden at behøve at blive fængslet men jeg var jo dengang såret i Hånden – Det er vistnok en ‹Bundpøbel› – og at han var så ‹kort› i Sommer var vist blot fordi han lugtet hvor Vinden gik – Der har intet stået i Bladerne – om Slaget?»
Munchmuseet, MM N 3011.    Brev. Ikke datert.
«Som jeg sa Dig i telefon så har det forundret mig at jeg ikke efter min hjemkomst fra klinikken i Kjøbenhavn ikke talte med Dig nærmere om det for mig så skjæbnesvangre ophold i Aasgaardstrand i 1905»
Munchmuseet, MM N 3012.    Brev. Ikke datert.
«Du må takke { … }Piene for al elskværdighet ligeså Bakke og frue – – Det er rigtignok lidt uvan{ … }t for mig at komme op i såmegen selskabelighed med selskaber på selskaber og turing som det var de par dage i { … }Trondhjem –»
Munchmuseet, MM N 3013.    Brev. Ikke datert.
« Jeg er endelig frisk efter Kristianiaopholdet – Resultatet var ikke godt altså såmegen Forsigtighed jeg havde taget –»
Munchmuseet, MM N 3014.    Brev. Datert 19.3.1908.
«Vil Du være så snil at sende mig Dagbladet og Morgenbladet fra 15 Marts til 1ste April – Jeg er Abonnent på begge Blade men får først tilsendt den 1ste April – Jeg kan jo ikke bryde af al Forbindelse med mit Fødeland – Jeg føler jo Savnet af som Maler af den hjemlige Natur men»
Munchmuseet, MM N 3015.    Brev. Datert 1943.
«Jeg sender Dig nogle gravurer til berigelse af Din Kunstsamling»
Munchmuseet, MM N 3016.    Brev. Datert 5.1912.
«Tak for Brevkortet – men det var da osså noe Du havde fortælle! Det var jo en alvorli Affære – men som jeg forstaar er det alt gaaet heldi – og jeg kan lykønske Dig til at sa{ … }aret som Du ligger på Livets s{ … }tore Sl Slagmark har Du beseiret en lumsk og snigende Fiende –»
Munchmuseet, MM N 3017.    Brev. Ikke datert.
«Tak får sidst og fordi Du gad høre så længe på mine sorger»
Munchmuseet, MM N 3018.    Brev. Datert 11.11.1942.
«Du forstår nok at det i høi grad er vigtig for mig at få rede på hvordan det har sig med den mand Du talte om – Det behøver jeg vist ikke nærmere at forklare Dig –»
Munchmuseet, MM N 3019.    Brev. Ikke datert.
« Kan De ikke fortælle mig lidt fra Krigsskuepladsen? – Jeg har skrevet til Ravensberg men jeg har intet hørt fra ham – Kan De give mig e{t}n liden Impression – fra Karl Johan – Fr. {K}Ingse naturligvis og fra de unge maleres Leben und Treiben Hvordan går det med den { … }unge og den gamle Kunst?»
Munchmuseet, MM N 3020.    Brev. Datert 9.4.1943.
«Jeg vet ikke riktig om Du er i Kragerø eller Trondhjem for tiden»
Munchmuseet, MM N 3021.    Brev. Datert 14.2.1943.
«Takk for brevet! Har Du drømt om mig så har jeg i de mange søvnløse nætter tat vandringer til Kragerø og besøgt de gamle tomter, spadsert over fjellet bag byen, drat udover sundet over Skåtøy og mange steder – Så har jeg vel været indom Dig»
Munchmuseet, MM N 3022.    Brev. Datert 1942.
«Du får at se at få rede på dette uryddige brev der nærmest er kladder – Jeg har brugt en måned på det sligt er det med skrivehemninger»
Munchmuseet, MM N 3023.    Brev. Datert 1908.
«Tak for Brevet    Jeg vidste om Fru Nørregaards Død – Det var et stort Tab for mig – For Nørregaard var det en Amputation»
Munchmuseet, MM N 3024.    Brev. Datert 22.11.1908.
« Jeg gnir mine Øine – to Måneder er gået og {g}jeg sidder nokså frisk – en underlig Drøm –»
Munchmuseet, MM N 3025.    Brev. Ikke datert.
«Du vet at jeg bruger lang tid på et brev – Det er hemming blandt annet fra den tid jeg i Warnemünde skrev så mange mærkelige brevkort»
Munchmuseet, MM N 3026.    Brev. Datert 1943.
«Var det muligt at få noe makrel? Det er uendeli længe siden jeg smagte en god makrel – Her er bare bedærvet fisk at få –»
Munchmuseet, MM N 3027.    Brev. Datert 1943.
«Jeg er som Jonas Kommentar der blev kastet ud af hvalfiskens bug op på et land –»
Munchmuseet, MM N 3028.    Brev. Datert 1943.
«Jeg har været dybt begravet i denne tid i de tusinder af gamle breve og kladder til gamle breve og imens har Du sendt mig (og vel Krafft med) kostelige sager fra Kragerø»
Munchmuseet, MM N 3029.    Brev. Datert 1943.
«Takk for brevet – Jeg ser visse Kragerøfolk Har eget tænkesæt –»
Munchmuseet, MM N 3030.    Brev. Datert 1908–1909.
« Du får sandelig spandere Brev på Din gamle gråhærdede Ven af en Synder – »
Munchmuseet, MM N 3031.    Brev. Datert 1942.
«Du vet at jeg bruger lang tid på et brev og mange kladder. Det er hemning blandt annet fra den tid i Warnemünde med de mærkværdige brevkort – Da havde jeg ingen hemning –»
Munchmuseet, MM N 3032.    Brev. Datert 15.7.1943.
«Jeg har været dybt begravet i de tusinder af gamle breve og kladder til breve og imens har Du (og vel Krafft) sendt mig kostelige sager fra Kragerø Foruden deilig makrel fik jeg jordbær hva er mangel på hos mig»
Munchmuseet, MM N 3033.    Brev. Ikke datert.
«Det jeg vilde Du skulde hjælpe mig med var at få et rigtigt begrep om min families pengeforhold. Det er jo næsten det vigtigste og uten klarhed her kan jeg næsten intet udrette»

Brev fra Christian Gierløff til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 40 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 190.   Brev. Datert 31.08.1905.  
Munchmuseet, MM K 191.   Brev. Datert 26.09.1905. 
« \nachsenden Chemnitz/ \post restante/ \ … / Edv. Munch \Hotel Monopol/ Taarbæk badehotel\/ Klampenborg/pr Kjøbenhavn. \Dresden?/\26/4 Chemnitz/» 
Munchmuseet, MM K 192.   Brev. Datert 19.12.1905.  
Munchmuseet, MM K 193.   Brev. Datert 21.09.1907.  
Munchmuseet, MM K 194.   Brev. Datert 11.09.1909.  
Munchmuseet, MM K 195.   Brev. Datert 28.11.1913.  
Munchmuseet, MM K 196.   Brev. Datert 06.05.1912.  
Munchmuseet, MM K 197.   Brev. Datert 18.05.1912.  
Munchmuseet, MM K 198.   Brev. Datert 03.06.1912.  
Munchmuseet, MM K 199.   Brev. Datert 12.12.1913.  
Munchmuseet, MM K 200.   Brev. Datert 31.12.1913.  
Munchmuseet, MM K 201.   Brev. Datert 22.10.1914.  
Munchmuseet, MM K 202.   Brev. Datert 16.12.1914.  
Munchmuseet, MM K 203.   Brev. Datert 19.12.1914.  
Munchmuseet, MM K 204.   Brev. Datert 25.11.1914.  
Munchmuseet, MM K 205.   Brev. Datert 31.12.1916.  
Munchmuseet, MM K 206.   Brev. Datert 01.03.1919.  
Munchmuseet, MM K 207.   Brev. Datert 21.12.1922.  
Munchmuseet, MM K 208.   Brev. Datert 23.12.1923.  
Munchmuseet, MM K 209.   Brev. Datert 24.12.1927.  
Munchmuseet, MM K 210.   Brev. Datert 24.12.1930.  
Munchmuseet, MM K 211.   Brev. Datert 23.12.1931.  
Munchmuseet, MM K 212.   Brev. Datert 23.12.1936.  
Munchmuseet, MM K 213.   Brev. Datert 05.12.1938.  
Munchmuseet, MM K 214.   Brev. Datert 10.02.1943.  
Munchmuseet, MM K 215.   Brev. Datert 1943–1943.  
Munchmuseet, MM K 216.   Brev. Datert 06.04.1943.  
Munchmuseet, MM K 217.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 218.   Brev. Ikke datert. 
« Munch Aasgaardstrand Norge.» 
Munchmuseet, MM K 219.   Brev. Datert [??].06.1904.  
Munchmuseet, MM K 906.   Brev. Datert 19.12.1903. 
« Maleren Edvard Munch Lützowstrasse 82. Berlin Deutschland» 
Munchmuseet, MM K 1153.   Brev. Datert 08.06.1919. 
« MEdv. Munch Ekely Skøien,Kristiania NORVÈGE» 
Munchmuseet, MM K 5814.   Brev. Datert 04.03.1941.  
Munchmuseet, MM K 5815.   Brev. Datert 25.02.1914.  
Munchmuseet, MM K 5816.   Brev. Datert 03.08.1915.  
Munchmuseet, MM K 5817.   Brev. Datert 29.03.1909.  
Munchmuseet, MM K 5818.   Brev. Datert 14.10.1908.  
Munchmuseet, MM K 5819.   Brev. Datert 13.12.1905.  
Munchmuseet, MM K 5820.   Brev. Datert 22.08.1914.  
Munchmuseet, MM K 5821.   Brev. Datert [?]2.05.1908.  

Christian Gierløff er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 12.   Brev fra Tryggve Andersen. Datert 18.10.1917. Se s. 2
«Trænges der nogen referanse, kan du spørre Gjerløff, men pålæg ham diskretion.»
Munchmuseet, MM K 153.   Brev fra Maisa L. Ekenæss. Datert 1916–1916. Se s. 1
«Jeg har hilst paa hr Gjerløv, De maa tro han er meget»
Munchmuseet, MM K 773.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1910. Se s. 3
«har lagt for at isolere dig fra dine venner, så han kan blive alene tilbage. Gjerløff, Th. Stang og jeg har talt rolig om det senere.»
Munchmuseet, MM K 909.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 16.11.1904. Se s. 2
«Gjerløff og jeg var tilstede ved pakningen af de 8 kasser til udlandet, vi har indregistrert alle billederne og paaseet at de blev omhyggelig pakket.»
Munchmuseet, MM K 910.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 28.06.1906. Se s. 1
«Min hjærteligste tak for det hyggelige brev og din indbydelse. Det skulde være forfærdeligt morsomt engang at kunne besøge dig i udlandet, men jeg faar vente til du bliver rig, forhaabentlig snart da? Gjerløff og jeg, dine trofaste kjæmper tænker ofte paa mesteren og hvor han nu færdes, og vi vil slaa hegn om dig naar du engang kommer hjem igjen; det er forresten intet værd ved at komme hjem, snobberiet herhjemme er nu i fuld gang og de kjedeligste folk er blevne ansatte rundt kongen det hele arter seg modbydeligt!»
Munchmuseet, MM K 914.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 28.05.1909. Se s. 2
«Jeg reiser herfra Lørdag aften kl 11 hvis intet uforudseet indtræffer. Gjerløff kan ikke blive med. Har sendt 5 meter lærred og farver.»
Munchmuseet, MM K 922.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 29.12.1910. Se s. 1
«Ædlingen Gjerløff bedes hilset.»
Munchmuseet, MM K 923.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 28.02.1911. Se s. 1
« Hils ædlingen Roede, den tapre Gjerløff, den gode skafferske Inga fra Varteig og vær selv hjærtelig hilset fra»
Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 1
«Først og fremst har jeg at si dig forfærdelig mange gange tak for det billede du har git mig. Jeg vidste in- gen ting om det, før jeg i vinter ved et tilfælde hørte det af , som opsporet og fik fat i billedet etsteds i en baggård, hvor det befandt sig. Nu hænger det alene på mørk, rolig væg og stråler med sit farverige sne\hvidt/ og sit dybe klangfulde blå. Jeg er forfærdelig glad i det Og jeg blir stadig mere glad i det jo længere det henger der. Det er»
Munchmuseet, MM K 1150.   Brev fra Jens Thiis. Datert 29.01.1912. Se s. 2
«I aviserne har du vel set, at utstillingen gjør megen opsigt og at kritiker i begge retninger strømmer ind. Jeg har sendt sendinger til 6 forskj. blade. Bed om at få Gjerløffs efter at han har brugt dem.»
Munchmuseet, MM K 1304.   Brev fra Dagfin Lütcherath, Haugesund Kunstforening. Datert 16.03.1915. Se s. 1
«Herr redaktør Gierløff bringer, den glædelige nyhed, at Deres grafiske udstilling kommer hertil. Tør høfligst bede Dem opgive tiden for aabningen. Vi har sikret os et godt lokale. Det skal være en ære og fornøielse, at staa til tjeneste med salg, mener De dette er passende for Dem – bedes De opgive priser & betingelser. Jeg opholder mig hele næste uge i Kristiania – adr Hotel Bellevue – hvis De ringer op ordre & raad for udstillingen – skal disse bli nøiagtig udført.»
Munchmuseet, MM K 1528.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 27.04.1915. Se s. 1
« Hils Thiis, Gjerløv.»
Munchmuseet, MM K 1631.   Brev fra Klas Fåhræus. Datert 07.12.1904. Se s. 2
«skattar jag en upplysning, jag fick af herr Gjerleff, att man i venstra hörnet af trädgården plägar dansa.»
Munchmuseet, MM K 2279.   Brev fra Curt Glaser. Datert 12.12.1913. Se s. 2
«Ihnen heut einige Exemplare, indem ich hoffe, daß sein Erscheinen Ihrer Sache ein wenig förderlich sein wird. Im Berliner Tageblatt stand heut der sehr freundschaft- liche Aufsatz von Herrn Gierlöff. Dadurch erfuhr ich den Tag.»
Munchmuseet, MM K 2315.   Brev fra Curt Glaser. Datert 28.05.1917. Se s. 2
«Geben Sie doch einmal ein Lebenszeichen. Schrei- ben Sie an meine Berliner Adresse, so wird meine Frau den Brief weitersenden. Wo leben Sie jetzt, und wie? Spürt man auch bei Ihnen die Wirkungen des Krieges? Wie geht es Ihren Freunden, die wir kennen lernten, Thiis, Jappe Nilssen, Gierlöff?»
Munchmuseet, MM K 2725.   Brev fra Albert Kollmann. Datert 29.12.1913. Se s. 3
«Aufenthalt in Norwegen bei Ihnen und an die liebens- würdigen Freunde Herr Christian GierløffJappe Ludwig Ravensberg Bitte gelegentlich zu grüssen. Der letztere ist wohl noch nicht hier? – ich fragte einige Male im Scandinav. Klub aber kein L.R.!»
Munchmuseet, MM K 4090.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Ikke datert. Se s. 1
«Så fort jag till Museum återfått det skriftliga aftalet rörande köpet af »Gjer loffs porträtt, skall jag insända redovis- ning å köpebeloppets första hälft.»
Munchmuseet, MM N 199.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kajan{ … }us var hernede og {jeg fik  …  Pen}tog ud Gravurer – Det er en elskværdig og forstandig Mand – Det blir vist en Digter – Du får hilse ham og si at han skal have flere Gra Sager for det han betalte mig – Gierløff vil fortælle»
Munchmuseet, MM N 1481.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1.7.1943. Se bl. 1v
«Ja Andrea har det nok rigeligt nu – Hun sitter på sit herresæde med store jordstykker og så båd – Det er vel intet der nu er bedre at ha end slig eiendom – Alt hva jorden kan give og alt hva havet kan give – Gierløff har lignende eiendom i Kragerø – Jeg tænker han sender snart fisk igjen så skal jeg sende Dig.»
Munchmuseet, MM N 1764.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Krafft. Datert 20.12.1942. Se bl. 1r
«Gierløff»
Munchmuseet, MM N 1997.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1905. Se s. 3
«
Hils Gierløff»
Munchmuseet, MM N 1998.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1905–1905. Se bl. 1r
« Hvis Gjerløff ikke skulde være tilstede – (jeg har skrevet til ham) vil Du da bede en Skihandler sende mig med Efterkrav et Par Ski – almindelige til 6–7 Kroner med praktisk Binding – Her er storartet og jeg håber at ialfald mine indre Skavanker – Pøblerne i Norge har skaffet mig, skal repareres – så jeg ihvertfald skal blive en formuende Mand – Bare jeg ikke falder og ødelægger min fordærvede venstre Hånd –»
Munchmuseet, MM N 2800.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.8.1903. Se bl. 2r
«Munch og Gierløff indbyder til afskedsmiddag»
Munchmuseet, MM N 2801.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.10.1903. Se s. 2
«{Og er}Har Du seet noget til den Dig av en høiere Vilie Dig bestemte Kvinde – Fr. Ingse Eller har Du – Fühlung mit den Feinde – ved Hjælp af Gjerløff? –»
Munchmuseet, MM N 2803.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.12.1903. Se bl. 2r
« Tak for Julehilsenen – {og}hils den Dig af Skjæbnen bestemte Ingstad og Gjerløf.»
Munchmuseet, MM N 2804.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904. Se bl. 2r
«Jeg må be Dig om endnu en Ting – Det er mig meget om at gjøre at få ned snarest 1 eller helst 2 Tryk af hver af de Zink- plader der der opbevares i den geografiske OpmålingGjerløw har vel bedre Beskjed herom og Du l må altså gå til ham –»
Munchmuseet, MM N 2804.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904. Se bl. 2v
«VeGjerløw har vist betalt noget i Anledning Trykken; – vil Du nævne mig Summen vilde skal den sendes. Det vilde imidlertid være mig en betydelig arbeidsbesparelse om Pengesummen sættes på Efterkrav»
Munchmuseet, MM N 2805.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.1.1904. Se s. 3
«Hils Gjerløff»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se s. 4
«Jeg hører ikke noget fra Feltherren for de{n}t and{en}et Armekorps – Har det tilsyneladende første Nederlag bragt Trygt i ‹{Kj}mine› fro Kjæmpers Rækker – General Gjerløff har hidindtil været udmærket og kjæmpede tappert i Slaget i Studenterlunden –»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se s. 4
«Salaten gjør alt forat komme over Jordens sorte Muld tiltrods ‹for› Tørken – Her øves Musklerne ved Bad Boxing og Stenkastning – Gjerløff kommer muligt {T}Lørdag – Kom altså alle også den { … }mavre men { … }herlige Helt JappeNNielsen»
Munchmuseet, MM N 2808.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.7.1904. Se s. 3
«
Hils – fra Gudenes Trøst og fra mig over til Gjerløw»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 2
«Vil Du be Gjerløff snakke til Worm Müller at jeg får Avisudklippene fr{ … }a Kjøbenhavn.»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 2
«Hjertelig Tak til Dig og Gjerløff for al»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 2
«Hjælp – Jeg skal sende Dig og Gjerløff – {T}nye Raderinger –»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 3
«be om Din Hjælp til min Udstilling – Jeg må ha Dig og Gjerløw til at passe på mig så det ikke blir Vrøwl – Det blir en stor Udstilling –»
Munchmuseet, MM N 2816.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.11.1904. Se s. 3
«
Hilsen til Gjerløff»
Munchmuseet, MM N 2821.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.12.1904. Se s. 3
«
Glædelig Jul og { … }Hilsen Gjerløff»
Munchmuseet, MM N 2822.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.12.1904. Se bl. 2v
«
{ … }Med hilsen til Gjerløff    »
Munchmuseet, MM N 2823.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1905. Se bl. 2v
«Bogen nævnes ikke engang af Gjerløff – Fortæl mig om den findes i Boghandelen»
Munchmuseet, MM N 2824.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 15.1.1905. Se bl. 2v
«
Med Hilsen til min tro Kriger Gjerløff – { … }Jeg skal fortælle mer»
Munchmuseet, MM N 2825.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.1.1905. Se s. 2
«kampberedt – jeg skal strax sende Beskjed til mine to tapre Feltherrer – hvoraf den ene synes at indhylle sig i ‹Tåge› – eller muligvis han er under Fiendens Indflydelse – jeg  …  er ikke altid sikker på den for øvrigt heltemodige General Gjerløff – Jeg har endnu ikke fortalt Dig om tre store Slag som jeg har holdt – det ene under Orkan{ … }en»
Munchmuseet, MM N 2829.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.3.1905. Se s. 2
«Desværre er her i Kampens hede megen Mynt rendt væk – og det er tydelig at { … }Gjerløff til Sommeren må gå på { … }Strandhug et eller annet Steds –»
Munchmuseet, MM N 2831.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 11.8.1905. Se s. 3
«
Hilsen til Gjerløff»
Munchmuseet, MM N 2832.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.8.1905. Se s. 3
«
Mange Hilsener til Dig og Gierløff»
Munchmuseet, MM N 2834.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 26.9.1905. Se bl. 2r
«Husk ialfald på at jeg får fra Gierløffs Aviser –»
Munchmuseet, MM N 2842.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906. Se bl. 2r
« Vi har nok ikke {l}på længe hørt fra hinanden, heller ikke har jeg hørt fra min tapre ven Gjerløff og de andre hyggelige Mennesker – Jeg har så ofte ønsket at jeg kunde bedt Dig ned her på en liden Tur – så vi kunde tat en Spadsertur i Thüringerwald – men Pengene har aldrig villet som Fløden stige over den sure Melk – Kunde Du ved Hjælp af { … }at jeg gav { … }nogle Raderinger og muligvis osså et lide{ … }t Billede skaffe Dig nogle Penge tilveie – det blir altså»
Munchmuseet, MM N 2842.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906. Se bl. 2v
«
Mange Hilsener til Dig og { … }Gierløff fra      »
Munchmuseet, MM N 2842.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906. Se bl. 2v
«Du kan fortælle Gierløff at der er foreg{ … }aaet de mærkeligste Historier i Thüringerw{ … }alds mørke Skove –»
Munchmuseet, MM N 2849.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.1.1907. Se s. 1
«Vil Du ikke ta en liden Middag på Theater- caffeen med min gamle Ven Gierløff, som jeg ser har revet af sig et Theaterstykke –»
Munchmuseet, MM N 2849.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.1.1907. Se s. 4
«Vil Du være så snil at forklare Dedekam at jeg ikke kan – og hvorfor jeg ikke kan deltage i Fontænebevægelsen – så glad jeg er i Vigelands Kunst – Det gjælder jo at jeg kommer over en farlig indre Sygdom – Altså æd{ … }le Frænde – Ta et lidet {g}Glas på vores Velgaaende og mange Hilsener til Dig og {H}Gierløff»
Munchmuseet, MM N 2851.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.8.1907. Se s. 3
«
Mange Hilsener til Di{n}g og Gierløff»
Munchmuseet, MM N 2853.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 8.3.1908. Se s. 7
«Imidlertid kan Du til Opmuntring for den lille tapre Flok la Gjerløff fortælle at jeg udstiller på L’independant i Paris Billedet «Marat myrdes» det vil osså bringe Skræk i Fiendens Leir –»
Munchmuseet, MM N 2853.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 8.3.1908. Se s. 8
«
Med mange Hilsener til Gierløff»
Munchmuseet, MM N 2855.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1908. Se s. 4
«GjGierløff kunde jo osså være med herpå – \Gravurerne mener jeg/»
Munchmuseet, MM N 2855.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1908. Se s. 5
«– Mange Hilsener til Dig og Gierløff, og Nørre- gaards når Du ser dem –»
Munchmuseet, MM N 2856.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1908. Se s. 2
«Frænde at Du skal have malt nogle rigtig fine Sager – det var Gierløff der fortalte det –»
Munchmuseet, MM N 2856.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1908. Se s. 2
«– Du fortæller mig om hvordan Verden går deroppe og mange hjertelige Hilsener til Dig Gierløff – og andre gode Venner – { … }Du må endelig osså hilse Din Far og Mor samt Tante Jette»
Munchmuseet, MM N 2857.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.12.1908. Se bl. 2v
«Skriv snart – og fortæl om alt og alle – Jeg skal huske at sende Gravurne til Dig og Gjerløff»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se bl. 4r
«En Bombe sendtes i Kunstforeningen to fordækte til GierløffDagbladet 10 frygtelige Granater til Verdens Gang og så J{ … }ohannes den Døber og Grossererfrøkenen i Blomquists Lokale –»
Munchmuseet, MM N 2859.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908. Se bl. 2r
«Nu vog Du Hunden Herre Konge sagde Gudmund Stallare Kommentar – eller osså kaldte Gierløff‹den› ‹sindige› –»
Munchmuseet, MM N 2859.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908. Se bl. 2v
«CG. LREm»
Munchmuseet, MM N 2860.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.5.1908. Se s. 2
«Fortæl dette til Gierløff»
Munchmuseet, MM N 2861.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 6.7.1908. Se s. 3
«forstår det er deres Pligt at støtte den grafiske Kunst – at de gjør sig selv en stor Tjeneste der{ … }ved – Og så videre – Ved Hjælp av Gierløff den sindrige måtte man kunde få arangeret en slig Tourne – – Skriv herom snarest –»
Munchmuseet, MM N 2863.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 4.2.1909. Se s. 4
«– Jeg har skrevet til Gierløff at jeg gjerne vilde Du og Jappe og han skulde feire lidt på min Bekostning og samtidig telefonisk kon{ … }ferere med mig»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se bl. 2v
«Spørg min ædle ven Gierløfff hva han synes om de{nn}tte Gnavdyr – Jeg skal ringe op 8 ½ og jeg glæder mig til at høre Eders Stemmer – { … }Forhaabentlig kommer Nørregaard – Kan I ikke få Telefonen ind på Bordet –»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se bl. 2v
«– Jeg skal sende Dig Gravurerne – ligeledes vil sender jeg til Gierløff – og til Jappe – Det var en sjelden Tjeneste af Gierløff at reise så me strax ned hin Dag – da jeg toges tilfange –»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se bl. 2v
«– Jeg skal sende Dig Gravurerne – ligeledes vil sender jeg til Gierløff – og til Jappe – Det var en sjelden Tjeneste af Gierløff at reise så me strax ned hin Dag – da jeg toges tilfange –»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se s. 4
«Men sig mig hva er det for en lumsk skiddengrå {G}Jordrotte der med orm- stukne lu ildeluktende Tænder i Dagbladets Kjælder gnaver på mit Ygdrasil – Passer ikke den ædle Feltherre Gierløf på at { … }Svig ikke sniger sig ind –»
Munchmuseet, MM N 2868.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.4.1909. Se s. 2
«Den ædle Skald Gierløff hin snilde vækker Kamplyst med herlige Kvad – {Den}Ridderen Dedekam uden Frygt og Dadel – stævner i sin blanke pletfri Rustning frem»
Munchmuseet, MM N 2868.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.4.1909. Se s. 2
«Hør Vil Du nævne mig nogle Gravurer som Du, Jappe og Gierløff har Lyst på – Nævn sån 3 {til hv}eller 4 til hver – så sender jeg dem –»
Munchmuseet, MM N 2873.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.4.1909. Se s. 1
«Til Jappe og G{j}ierløff skal jeg finde ut – det er lidt vanskeli –»
Munchmuseet, MM N 2875.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 22.7.1909. Se s. 1
«Gierløff …  er malt»
Munchmuseet, MM N 2875.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 22.7.1909. Se s. 2
«
– Kragerø og Ing{ … }a hilser – Gierløff osså –»
Munchmuseet, MM N 2877.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.11.1909. Se s. 1
«Du har vel hørt om min seierrige Overumpling af Kristiania – – {Jeg}Krigsplanen blev undfanget så hurti at jeg ikke forat tape Tid vilde samle de …  alle de tro Krigere i Kristiania – men udførte det dristige Kup med mine trofaste håndgagne Mænd Gierløff og Stang»
Munchmuseet, MM N 2877.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.11.1909. Se s. 3
«La mig få høre fra Krigsskuepladsen – og mange Hilsener til Dig og Gierløff»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909. Se s. 3
«– Jeg synes det er blit lummert omkring Gierløff – Jeg har havt min Mistanke hele Tiden –»
Munchmuseet, MM N 2885.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 13.2.1912. Se bl. 2v
«Gierløff har iført sig et rødt Klædebon af ædel Pomard – men er efter eget sigende ikke beruset – – han kan imidlertid ikke udtale forskjellige Stavelser – og han skinner som en Sol –»
Munchmuseet, MM N 2889.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 6.4.1913. Se s. 1
«Det glædet mig at høre af Din Mor at Du  …  var færdig med den fæle Operation – og så faar Vaar og Sommer sætte Dig fuldt i Orden igjen – Det gjorde mig meget ondt at høre hvormeget Du havde gjennemgået – Jeg og Gierløfftalte og Jappe talte meget om Dig forleden og{ … }Gierløff har vel været hos Dig – og Jappe vilde osså gå op»
Munchmuseet, MM N 2889.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 6.4.1913. Se s. 1
«Det glædet mig at høre af Din Mor at Du  …  var færdig med den fæle Operation – og så faar Vaar og Sommer sætte Dig fuldt i Orden igjen – Det gjorde mig meget ondt at høre hvormeget Du havde gjennemgået – Jeg og Gierløfftalte og Jappe talte meget om Dig forleden og{ … }Gierløff har vel været hos Dig – og Jappe vilde osså gå op»
Munchmuseet, MM N 2931.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1920. Se bl. 1v
«Processen med bilen skal nu begynne – Det blir ikke til at få has på slik drevne forretnings- folk – Gierløff ser jeg ‹farter› omkring og snakker – Såvidt jeg ved er ennu ikke et hus bygget»
Munchmuseet, MM N 3082.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1905. Se s. 2
«– { … }Har Du fået «Birketræet i Vinter» som Gjerløff skulde sende Dig»
Munchmuseet, MM N 3095.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 14.2.1912. Se s. 1
«Jeg husker ikke de Priser jeg har sat på Malerierne – Har jeg sat 10,000 norske Kroner for Gierløff så faar det { … }hvis Hr. W. vil gi det til Mussæet gå et Par Tusind billigere – – Du kunde vel la det få det Løfte at»
Munchmuseet, MM N 3096.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1912. Se s. 2
«Kan Du få taget nogle rigti  …  gode Portræ Fotografier af Gierløff Selvportrættet  …  Arbeide i Skjærgaarden de to Kvinder – og Melancholi nokså store – De jeg har er daarlige –»
Munchmuseet, MM N 3124.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 17.12.1933. Se bl. 1r
«Det var venner fra 40 og 45 år tilbake Det er sandeligt ikke mange igjen Og sandeligt tror jeg ikke jeg holdt en tale! Det blev isåfald den første efter mit mislykkede forsøg hos min onkel, det som Gierløff fortæller om»
Munchmuseet, MM N 3333.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se bl. 1v
«lad den noget førladne Gud Gierl{ … }øff fortælle lidt – af hvert – Hvordan går de{n}t den troløse Ingse»
Munchmuseet, MM N 3334.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906. Se s. 4
«Hvis noget har stået i Norske Blade om Ibs Ibseninterieuret må Du lade Gjerløff oplyse at jeg det er lavet efter nogle Skitser af mig – Landskabet var blevet meget slet gjengivet –»
Munchmuseet, MM N 3337.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.10.1906. Se s. 3
«{Jeg}Vil Du bestille «Posten» for mig hos Gierløff.  Bad Kösen Thuringen –»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904. Se s. 2
«be om Din Hjælp til min Udstilling – Jeg må ha Dig og Gjerløw til at passe på mig så det ikke blir Vrøwl – Det blir en stor Udstilling –»
Munchmuseet, MM N 3775.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 29.9.1903. Se s. 1
«Munch og Gierløff indbyder til afskedsmiddag»
Munchmuseet, MM T 198.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 70v
«Gierløff»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Chr. Gierløff Ingeborg Møller»
Munchmuseet, MM T 218.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1915–1916. Se
«Gierløff 12223»
Munchmuseet, MM T 1802.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Gierløf»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 170v
«Da Gierløff spurte mig senhøsten 1905: Du vil da ikke flygte. Da var det en styg beskyldning –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 92v
«CG.L{ … }REm»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 710).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.10.1908. Se s. 2
«Hilser Gierløff og andre Venner –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 712).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 28.12.1908. Se s. 4
« hjertelige Nytaarsønsker til Dig gamle Våbendrager – og til Holmboe og Fru Holmboe – og så gjGierløff»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 6
«– Jeg har malt meget her og har gjort færdig en 20 Gravurer – Så lægger jeg da Udstillingen i Dine og Thiises Hænder – Ravens{ … }berg og Gierløff vil osså være behjælpeli»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 2
«1903 blev jeg mens jeg maler i Slotsparken forulæmpet af Sludsker som jeg skræmmer væk – men som kommer tilbage med en Konstabel – der for mine Øine gir sig til at rise Gierløff på Hænderne»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 2
«Konstabelhistorien At Konstabelen var grov var ubehageligt nok – men hvorfor jeg nævner Historien var fordi jeg blev overfaldt i Avis{ … }erne efter – Gierløff blev ikke nævnt – Det er nok så at der findes en Nemesis og at jeg ikke er en Helgen – Men at alle Bohemer og Kristenfolk overfalder mig og jager mig tildøde omtrent (Fordi jeg kom til at gjøre hvad tusind andre har gjort) er den rå dyriske Lyst til at kaste sig over den Faldne – ‹Men› skadeskudte – Ve den Overvundne»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.3.1909. Se s. 3
«Du skulde feste lidt – og telegraferte til Vasteson at Du skulde have 50 Kr – { … }Det skulde jo glæde mig om Du vilde feste med Ravensberg Thiis og Gjerløff – Nu ved jeg ikke om I liker hverandre – Det er nu med Nørregaard de jeg regner for mine bedste Venner – Det skulde være morsomt at tale med eder igjen – Telefoner altså hva du gjør –»