Munchmuseet, MM K 161

MM K 161, Munchmuseet. Datert 15.10.1934. Brev fra Hans Finne-Grønn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    «Ekely»
    Skøyen

 

      
    
    Til Maleren Edv. Munch.


    En del malere som har bestemt at
unddra sig «den faste jurys» vilkaarligheter, har
besluttet at danne gruppe med egen jury
(ved alle officielle utstillinger i ind og utland.)
Det antal kunstnere som allerede er sikret
for gruppedannelse (hvoriblandt Prof. H. Strøm,
A. C. Svarstad, Søren Onsager, Rudolf Thygesen),
opfordrer Dem herved til at slutte Dem
til denne gruppe, som b vil bestaa
av vore fremste ældre og yngre malere
ikke tilslutet den organisation juryen
protegérer.
  For gruppen ærbødigst
    Hans Finne-Grønn.Tlf. 45836.
    
    Hr. H. Finne-Grønne.
    Hansteensgt. 4II
    Oslo