Rudolph Thygesen

Rudolph (eg. Rudolf) Thygesen (1880–1953)
Norsk maler. Studerte bl.a. hos Christian Skredsvig, Harriet Backer og ved Zartmanns skole i København. Hans tidlige malerier var påvirket av Edvard Munchs kunst.

Les mer

Rudolph Thygesen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 161.   Brev fra Hans Finne-Grønn. Datert 15.10.1934. Se s. 2
«En del malere som har bestemt at unddra sig «den faste jurys» vilkaarligheter, har besluttet at danne gruppe med egen jury (ved alle officielle utstillinger i ind og utland.) Det antal kunstnere som allerede er sikret for gruppedannelse (hvoriblandt Prof. H. Strøm, A. C. Svarstad, Søren Onsager, Rudolf Thygesen), opfordrer Dem herved til at slutte Dem til denne gruppe, som b vil bestaa av vore fremste ældre og yngre malere ikke tilslutet den organisation juryen protegérer.»
Munchmuseet, MM K 1248.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 18.01.1917. Se s. 1
«Hvis vi nu ikke, mot formodning, skulde få dem, vil Du da være med Jean Heiberg og mig og Thygesen, som jeg spør samtidig, og skyte sammen det væsentlige av beløpet? De andre kunde skyte til litt, efter evne; kanske vi også kunde få noen utenfor- stående til at hjælpe os, skjønt det har jeg mindre lyst på.»
Munchmuseet, MM K 1438.   Brev fra Kunstnerforbundet, Per Rom. Datert 08.02.1939. Se s. 1
«Rudolph Thygesen og Torstein Torsteinson har været innstillet til kunstnergage av Bildende Kunstneres Styre siden 1935, i rekkefølge som ovenfor nevnt. Når regjeringen har foreslåt Torsteinson til den ledige kunstnergage, er jo han sikker på å få denne, og det er jo udmerket.»
Munchmuseet, MM N 3662.   Brevutkast fra Edvard Munch til Universitetet i Oslo. Datert 24.2.1939. Se bl. 1r
«Jeg tillader mig herved varmt at der oprettes en ny kunstnergage til fordel for maleren Rudolf Thygesen»