Munchmuseet, MM K 166

MM K 166, Munchmuseet. Datert 02.01.1891. Brev fra Svend Foyn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tønsberg 2/1 91.    Hr. Maler Edvard Munch
Havre


    Jeg deltager i og beklager Deres syglige
Tilstand, men kan ikke nu give en
Understøttelse, da jeg har lidt et meget
stort Tab ved en paasat Ildebrand.
Desforuden ere vi ukjendte.

    
    Ærbødig
Svend Foyn

    Deres Anbefaling retourneres heri