Munchmuseet, MM K 221

MM K 221, Munchmuseet. Datert 04.09.1931. Brev fra Henrik Grevenor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
4.IX 31    Kjære Edvard Munch –


    her er saa ubeskrivelig
merkelige ting at se – og
man faar saa’n lyst
til at sende Dem en
hilsen.
  Deres Inga Jacobi-Grevenor
Henrik Grevenor.

    
    Mr. Edvard Munch
    Skøyen
    ‹pr/›Oslo
    Norvège