Munchmuseet, MM K 226

MM K 226, Munchmuseet. Datert 17.02.1902. Brev fra Wilhelm Grimsgaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. Edvard Munch
    Lützow str. 82
    Berlin

 

      

    Har gjennemseet hele huset og atelieret, ligesom
jeg har seet efter \blandt./ rammelederne, men intet fundet.
Skulde \det/ ikke det være nogen av dem, jeg sendte ind til
Schee; nogen \han/ har nu har deponert \dem/ hos advokat
Nørregaard? Det var 23. plader..

    Mor Andersen tilser huset, og jeg finder det
pent og tørt overalt.

    Er det noget, jeg kan udrette for Dem, saa
bare henvend Dem til mig.

    
    Med hilsen
    Deres
WGrimsgaard


Aasg. 17/2 02.