Munchmuseet, MM K 230

MM K 230, Munchmuseet. Datert 08.02.1907. Brev fra Bernt Grønvold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Berlin W. ‹8›.II.07
Hohenzollernstr. 14.    Kjære Munch!


    Munthe ber mig i et brevkort
om at sende Dem vedlagte papirer,
i tilfælde jeg ikke har anvendelse
for dem.

    Disse papirer har jeg faaet direkte
fra Venedig for nogle dage siden.

    Jeg har forøvrigt for 3–4 uger
siden skrevet til Munthe at
jeg ikke ønsker at deltage.

    
    Med venlig hilsen
    Deres
Bernt Grønvold