Munchmuseet, MM K 241

MM K 241, Munchmuseet. Datert 24.04.1899. Brev fra Gunnar Heiberg, Oda Krohg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Barralle
24 avril 99    Kjære Munch


    Tak for Tulla
Larsen

    
    Ærbødigst
Heiberg
Oda Krohg
Note om tegning
    Paris er bedre end alle andre byer
på jorden og iverden – – –

    O.K.