Munchmuseet, MM K 246

MM K 246, Munchmuseet. Datert 12.12.1913. Brev fra Hans Abel Hielm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

Jeg håber at du strax sender mig
et godt bud. Jeg trænger så sårt
til penge til jul.
  Din Hielm     
Stavanger 12–12–1913.


    Hr. Maleren Edv Munch.
    Kristiania.


    Gamle ven!!!


    Gratulerer med dagen! Forledendag
havde jeg min 50de! Ja nu er del længe siden vi stod
på kirkegulvet sammen
foran Brink-Lund, og fik vor
velsignelse på veien i livet.
Længe er det også siden vi reiste
i fælles båd og så på damerne
bade ved Norstrands-bad.
Men hvor blev den egentlig
av den båden vor, som
vi eiet halvparten i hver?
Du husker Esther Schønning,
min forlovede dengang i
Tostrupkjelderen, da du
stablet op flasker næsten
til taget og jeg sint som en
tysk. Hun er nu min alderstegne 

      

    Jeg solgte ikke dit billede hvis jeg
havde råd til at beholde det.

hustru, og moder til fem børn.
Hun er forresten lige pen,
ialfald i mine øine.

    Du husker kanske også, at
du malte min ældste søn
Olaf i 1890. Pastel husker du?
Dette billede har jeg i min
nuværende trang ikke råd
til at beholde. Du erindrer,
at det blev udstillet
statens udstilling, og
at du fik det udlånt på
forlangende. ‹av mig›

    Nu er dit navn blevet berømt!
Kan ikke du skaffe mig
et godt tilbud på billedet?
Her i Stavanger er ingen
libhabere på en sådan kunst-
skat.

    Skriv eller \helst/ telegrafer!
    
    Venlig hilsen din
Hans Abel Hielm    Adr: No 15 Kaptein Langes Gade.
    Stavanger
    Hjelm
Hlm