Hans Hielm

(1863–1826)
Norsk bergingeniør. Barndomsvenn av Munch.

Les mer

Brev fra Hans Hielm til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 246.   Brev. Datert 12.12.1913. 
«Jeg håber at du strax sender mig et godt bud. Jeg trænger så sårt til penge til jul.» 

Hans Hielm er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4411.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.11.1892. Se s. 1
«Idagmorges fik jeg Dit Brev, og heldigvis har jeg Penge, der uden nogetsomhelst Savn kan undværes; ogde somstod i Akers Sparebank i den Hensigt at tages ud, naar det behøvedes. – altsaa behøver vi dem ikke! – Jeg skal nok alligevel senere purre Hjelm, og saa faae jeg vel snart af Carl»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«– Ingeniør Hans Hjelm boer i Aakebergveien 26. Kunde Du ikke skrive til ham, – det er kanske noget leit, at jeg skri ver. –»
Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 1
«– Ingeniør Hans Hjelm boer i Aakebergveien 26. Kunde Du ikke skrive til ham, – det er kanske noget leit, at jeg skri ver. –»
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 3
«snart opsøge Hjelms Adresse.»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 1
«Det har været saa uroligt for os med Flytningen, saa jeg har drøjet med at skrive. Nu ere vi da indstalllerde i vort nye Logi, men ikke ganske i Orden. – Tak skal Du have for Brevet \og/ for din Omsorg for os i Pengeaffærer, vi har altsaa gjort hvad Du sagde, vi skulde gjøre, – Thiis sendte idag 26 Kr 70 – Høst og Hjelm har vi endnu intet hørt fra, det er jo og i Slut- ningen af Maaneden, – da»