Munchmuseet, MM K 254

MM K 254, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Lilly og Borghild Holmsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Vil hr Munch gjøre os
den store fornøielse at
beære os med sit selskab
i aften (thorsdag) klk. 9 (7 rue
de Tournon 7, det lader til, De
har glemt den adresse).

    Ingen undskyldning modtages.
Her kommer ingen andre
end Krag og frue og bror
Piene.

    
    Adjø. Hilsen fra
    Lilly og Borghild