Munchmuseet, MM K 266

MM K 266, Munchmuseet. Datert 03.04.1896. Brev fra Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    A. Heiberg
Lysaker.
Lysaker3die April 1896.


    Kjære Hr. Munch.
    Rue de la Santé 32
    Paris.


    Idag modtog jeg Deres Brev
af 28de f.M. Udkastet til Decorationen i Hallen
faar jeg vel om nogle Dage.

    Jeg har talt med G. Munthe
om den anden Sag; han troer ikke han kan
magte denne Opgave, og under disse Omstændigheder
finder jeg, at det er bedst at opgive ogsaa
Deres Decoration; thi det vilde være dumt om
De havde en hel Del Arbeide og Udgifter paa
et Billede, som ikke blev benyttet. –

    Nei, lad mig heller faa et Billede efter Deres
eget Valg, eller nogle Raderinger; hermed har
det ingen Hast; jeg kan vente til De
kommer hjem.      I dag sender jeg Dem
pr Telegraf fcs 600.– flere Penger kan
De faa udover Sommeren, men De maa skrive
i god betids, da jeg snart reiser til Numedal
og derop er Postgangen sen. –

    Deres smaa Modeller hilser; Billedet vinder
ved nærmere Bekjendtskab; en god Prøve paa
at det er godt. –

    Med venlig Hilsen
    Deres heng
A. Heiberg.