Munchmuseet, MM K 300

MM K 300, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Erna Holmboe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren
    hr. Edvard Munch
    Ekely
    Skøien station    Kjære Munch!
    Glædelig jul og
godt nyt aar!

    
    Venlig hilsen fra
    Julie Holmboe
    Vær saa inderlig snild at ta av Dem
barten onkel Munch.
  Erna    
    
    Hjærteligst hilsen
    Thorolf H.

 

      
[Red.: ]