Munchmuseet, MM K 311

MM K 311, Munchmuseet. Datert 27.06.1896. Brev fra Elling Holst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
27/6 96    Kjære Munch!


    Det er rigtig kjedeligt, at De
først nu faar svar fra mig. Men
de to første breve, De skrev, miste-
de jeg begge strax efter, og dermed
Deres adresse. I forrige og denne
maaned har jeg ligget paa rei-
ser og slidt med examener. Igaar
kom jeg hjem igjen og fandt det
tredje brev.

    Det brev jeg skulde skrevet som
svar paa Deres første brev, kan
jeg desværre skrive ordlydende end-
nu, nemlig: at jeg, da jeg ikke har
kunnet, trods flere forsøge, skaffe

 

      

et laan tilveie, som betinget,
har jeg ikke turdet anse mig
som kjøber af Deres billede.

    Dette har jeg derfor i sin tid
sendt tilbage til Hr. Waste-
son
, hvor det for øieblikket
befinder sig. For imidlertid
at sikre Dem mod ulykkes-
tilfælde, har jeg for min regning
(men i Deres navn og uden udgift
for Dem) \brand/forsikret billedet
dersteds – for et aar.

    Jeg kan virkelig gikke gjøre mere
ved det. Det var min største lyst
at eie det, uagtet det var dyrere
end jeg egentlig havde raad til. Hav-
de jeg ikke mistet adressen havde
De vidst dette allerede tidlig ivaar.

    
    Deres – Elling Holst

 

      

    E.S. Kan jeg være Dem behjælpelig med
at afhænde det ellers, skal det væ-
re mig en glæde at kunne gjøre
Dem en tjeneste. Men jeg maatte
da vide en minimumspris, da De
jo synes 200 Kr. er snaut.

    
    E.H.