Munchmuseet, MM K 341

MM K 341, Munchmuseet. Datert 07.02.1914. Brev fra Lolly Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mme Høst
    hotel Gerson
    14 Rue de la Sorbonne
    Paris Ve

    
    MEdvard Munch
    Hotel Metropole – Monopole
    Frankfurt s. M.
    Allemagne

    
    NachsendenParis
    Post restante
    Post Generale

 

      

    Sigurd arbeider – han ender
med at gjøre os ære. Hvis De
skriver naar De kommer, skal
vi møte. Her er fuldt av i hugafer Kommentar;
men nu har vi begyndt at smile
av dem. Da rotter 4 sig sammen
og tappe\n/streken Kommentar gaar. Bernheim
lyster nok svært paa Dem.

    
    Hilsen L.H.