Munchmuseet, MM K 345

MM K 345, Munchmuseet. Datert 30.06.1914. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hop pr. Bergen
30/6 14    Kjære Munch,


    Hvis du nu ikke har hørt fra Torkildsen,
maa der være ugler i mosen. Han sa igaar at
han hadde sendt penge.      Litt mas blir der jo
altid med slikt – men naar manden ikke er paa
aastedet, kan det vanskelig helt undgaaes. Hvis
det blir fiskeveir til høsten, faar vi anvende
snurpenot eller andre moderne og tidsbesparende
redskaper.

    Ja min grafiksamling ja, den er i en lykkelig
fremgang og glæder sig til at dække min store stues
vægger. Du vet at dødsscenen har jeg alt faat løfte paa,
og saa higer jeg efter Mädchen im Hemd, Kys (nakne),
Strindberg, piken paa sengkanten, ung pike (165),
samt fremfor alle trøst, som Lolly faar blanke øine
av at se paa. Som varamænd eller suppleanter opstilles
115 Selvportræt og 114 Obstfelder. –

    Du maa endelig komme til Bergen. For øie-
blikket er her vistnok regn, men det lager sig til
godveir. Du kan jo telefonere efter veirforholdene.
Herresædet paa Hop ligger med bugnende blomster
og smukke trær.
       
    Hilsen
    Din
Sigurd Høst.