Munchmuseet, MM K 346

MM K 346, Munchmuseet. Datert 09.04.1915. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hop pr. Bergensbanen
9/4 15    Kjære Munch,


    Thesen «accepterer», som han siger, de 11 blade
for kr. 1200 – foruten altsaa de 5 første
blade som han alt har kjøpt. Dog vil han
istedenfor den ensomme mand ved vinduet (radering)
ha Mädchen im Hemd, og jeg har trod at de
kunde jevnføres.

    Desuten vil han nu yderligere ha:
Strindberg (paa Japan), Sinding, Urmennesket og
selvportræt (uten haand). Jeg har tilbud
fra ham om 400 for disse, og det er
jo vel saa godt betalt som de ovenfor nævnte.

    Naar han nu kommer til byen, skal jeg
sende dig nøiagtig fortegnelse over hvad
du altsaa maa sende; nogen blader, vet du
blev tilbakeholdt her.      Jeg mottok for nogen

 

      

dage siden ent træsnit «Waldwärts».
    Det er mig ikke ganske klart
hvem den er bestemt for. I tilfælde
den skulde være tiltænkt mit
nye museum paa Fjøsanger, sender
jeg min bedste tak. Hvis saa ikke
er tilfælde, maa du ikke la dig
tvinge av en tak til at avpresses en
gave. Der kan jo opstaa saa-
‹danne› prekære situationer – men de maa
jo reddes.

    Jeg kan hilse fra din niece; hun
er medlem av bestyrelsen av Sædelighets-
foreningen
– opdager jeg idag i en av
stedets aviser. Det er naturligvis
ikke hendes skyld, men litt komisk.

    
    Med hilsen fra den bergenske vaar
    Din
Sigurd Høst