Munchmuseet, MM K 356

MM K 356, Munchmuseet. Datert 01.05.1934. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Meltzersgate 7, Oslo
Tirsdag 1 mai    Kjære Munch,


    Takk for brev og gravyrer idag!
Med mig går det godt fremover, men
én føler sig ikke lenger så bomsikker
efter et tilbakefall som det jeg hadde.

    Jeg driver dank og leser små og
lette ting. Vi kan jo gi hverandre
en skriftlig meddelelse når vi har
lyst, så får vi se hvad fremtiden
bringer.

    Gravyrene var nydelige. Wefring for-
talte at hans portrett var malt, og
at det nu bare stod til ham å komme
på høide med billedet. Sikkert er det

 

      

at gravyren av ham var vellykket.
Likesaa den edles trekk.

    Hvad mitt portrett angår ser jeg
at det er opslag til et glimrende
portrett. Det er nok godt og karak-
teristisk som det er, men jeg ser
det eventuelle oljemaleri som skulde
utformes efter det som noget rent
merkelig – enten det nu blir
utført eller kommer til å tilhøre
den allerfagreste kategori – de
kunstverk som lever i tanke og
drøm.

    Riga Kommentar var nok aldeles vill
av begeistring, de stedlige aviser
hadde ikke lovord nok. Så sa
Thorbjørnsen i Kunstnernes hus.

 

      

    Kunstnernes hus er større
og rummer mer enn jeg fra først
av tenkte. Prøv den tanken
om å logere der én gang til før
du forkaster den. Men plag
dig ikke med den.

    Ja du har rett i det at
jeg har det deilig i mitt hjem.
Her er solfylt og blomsterduft
og vakre ting. Forøvrig er jeg
begynt å gå i byen også, så
jeg ikke nettop er fengslet til mine
rum.

    Lev nu så vel og ta all den ro
og frihet for bekymringer som du
trenger. Og send ikke din husholderske
fra dig. En vet hvad en har…

    
    Mange hilsener, også fra min familie
    Din hengivne      Sigurd Høst