Munchmuseet, MM K 362

MM K 362, Munchmuseet. Datert 23.01.1896. Brev fra Harald Ingebretsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
H. INGEBRETSEN
OVERRETSSAGSFØRER


    
CHRISTIANIA 23 janr 1896    Hr. Edv. Munch


    Jeg har modtaget e … 
billede af Dem. Dette agter jeg
imidlertid ikke at beholde, da jeg
finder det omtrent værdiløst.

    Da jeg udleverede mi … 
billede til Dem, var det på be
tingelse af, at jeg skulde få e … 
par popler eller pinjer efter ege … 
valg. Ihvertfald skulde jeg hav … 
et billede, som havde en nogen
lunde værdi af 200kr.

    Da jeg ikke selv har
villet beholde det nu oversendte
billede, har jeg forsøgt at frem
byde det til andre, men det
højeste bud, jeg har kunnet
opnå, er 5 kr.

    Jeg har nu i så lang
tid ventet på dette billede, at
jeg er bleven kjed af at have

 

      

noget \mere/ med Dem og Deres billeder
at gjøre. Jeg foretrækker derfor at
De sender mig kjøbesummen for
Ludv. Meyer, kr. 200,00 tilbage. Prisen
på dette billede er jo nu stegen
til 800kr, så De vil jo bare
tjene på dette

    Jeg har selvfølgelig for
talt om Deres opførsel mod
mig til en hel del mennesker
og alle har været enige om, at
det går ikke an – selv for en
maler – at søge at gjøre folk
til ‹p› nar på denne måde

    
    H. Ingebretsen

    Hvor skal jeg sende hen
Deres billede?

    
    H. I.