Ludvig Meyer

(1861– 1938)
Norsk advokat, politiker, eiendomsspekulant.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Meyer

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Arbeiderbevegelsens arkiv, PN 841.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Arbeiderbevegelsens arkiv, PN 842.    Brev. Datert 9.6.1893. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Ludvig Meyer til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 6 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 705.   Brev. Datert 30.06.1927. 
«Min niece Anne Johanne Berghs bryllup kommer sandsynligvis tidli- gere enn væntet. Jeg skulde derfor være Dem taknem- melig for saa snart som mulig at motta det stik De har været saa elsk- værdig at love mig.» 
Munchmuseet, MM K 706.   Brev. Datert 19.05.1893. 
«Beder Dem velvillig sende mig det billede, jeg kjøbte af Dem under udstilling her.» 
Munchmuseet, MM K 707.   Brev. Datert 10.01.1893. 
«Da jeg i anden anledning i begyndelsen af november f.Å. tilskrev min ven Daniel Bergstrøm, Stock- holm, skrev jeg bl.a.» 
Munchmuseet, MM K 708.   Brev. Datert 11.12.1928. 
«Motta min hyldest og mine hjærtelige ønsker til Din 65 aarsdag imorgen.» 
Munchmuseet, MM K 709.   Brev. Datert 12.12.1930. 
«Mine beste ønsker for . Haa- per dine øine snart maa gjenvinde deres gamle styrke og klarsyn.» 
Munchmuseet, MM K 710.   Brev. Datert 12.12.1933. 
«I samtidens bevisst- het er De ennu idag en kunstnerkraft til hvis ung- domsfriske malertrang der fræmdeles maa stilles de største forvæntninger, der er mangen en 70åring som maa nøie sig med mindre.» 

Ludvig Meyer er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 915.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 12.09.1909. Se s. 1
«Hvordan staar det til. Haaber Du har det bra. Skal hilse saameget fra Høst, som var herinde til jubileum, han sagde smilende «Meyer er endnu ikke tilfredsstillet». Jeg lever ‹ellers› saa nogenlunde, arbeider umaadelig flittig paa mine billeder og ser ellers ingen mennesker. Haaber ved leiligh. at høre et par ord fra Dig snart.»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 2
«Det er et udmærket {s}billede jeg gratulerer sa Ludvig Meier det var en af de ganske få der havde et go{ … }dt ord for billedet –»
Munchmuseet, MM N 309.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Exempel: Portrattet af Jensen JellLudvig Meyer – Min søster der hænger hjemme hos mig og mange andre.»
Munchmuseet, MM N 418.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fra  …  tyveårene gjort det samme oftere – Det vil enhver kunne overbevise sig om ved at studere mine billeder fra det tidligste år – For exempel: Portrættet af Jensen Hjell, portrættet af Ludvig Meyer, billedet af min søster hjemme hos mig og mange fler.»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Det er et udmærket billede. Jeg gratulerer – sa Ludvig Meyer; det var en av de ganske faa der hadde et godt ord for billedet. –»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«Nu skal jeg si dere hvem der bor her af berømte mænd og kvinder. Det er Heyerdahl, Krohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fået navn fruen be- finder sig efter omstændigheterne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så havde jeg nær glemt en stor digter Bødtker den store ditto Michelsen samt Dedichen, disse tre sidste holder et hus der nærmest må siges at være ugudeligt og er til forargel- se for mange kristelige og brave borgere.»
Munchmuseet, MM N 2954.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1937. Se bl. 1r
«Jeg hørte Din tale i Aulaen Kommentar og det gik op for mig hvilken stor magt der er i Dit foredrag – Jeg har aldrig hørt Dig før tale da jeg jo aldrig har kunnet greie at være sammen med mennesker i en sal – Jeg har regnet Ludvig Meyer, Sverdrup og Bjørnson til de største talere vi har – Det er jo talens kunst – Di{t}n tale er på en helt annen måte    men jeg må regne Dig med – ‹men›«Det er godt Du bruger Din tale i det godes tjeneste»
Munchmuseet, MM N 3678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se bl. 1v
«Nu skal jeg si dem hvem der bor her af berømte mænd og kvinder Det er Heyer{ … }dahlKrohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fornavn. Fruen befinder sig efter omstændighederne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så hadde jeg nær glemt den store digter Bødtker den store dito Michelsen samt Dedichen.»
Statsarkivet i Oslo, PN 1308.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 31.1.1895. Se s. 1
«Her er min fremstilling av hvordan det gik for sig med bestillingen og udførelsen af mit portræt fremstillende af advokat Meyers børn – Den af- viger meget fra hr Meyers saare urigtige fremstilling af sagen –»