Munchmuseet, MM K 476

MM K 476, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag aften –    Min kjære ven –


    Du ved at naar man
har vært paa besøg saa
takker man for sig –
og det er det jeg mener
og gjøre her – jeg haaber
jeg ikke bare plaget dig
mens vi var sammen –
og at du ikke er vond paa
mig nu efterpaa – tiltrods
for at jeg undertiden gjør
det jeg maa – tak skal du
ialfald ha fordi du var saameget
sammen med mig – jeg kan
ikke angre paa at jeg kom
til dig – jeg er saa gla for det.

 

      

    Jeg har passet paa baaderne
idag & tænkte kanske at se
dig – men du har vel tat
toget? Jeg snakket igaar
paa baaden med Krag hele
tiden – han takket mig meget
fordi jeg kom bort.

    Ved du hvad Diriks gjorde –
seilte fra Aasg. over til Soon –
og blev der helt til inat uden
at si noe hjemme, saa alle
her var vis paa at de var
druknet. Skramstad hadde
jo sendt telegram til dig –
mere for at vise Diriks hvor
nonchalent han syns han
var end forat faa svar –
Den lille Dyre gik to dager

 

      

hulkende omkring –
    Idag har jeg vært for mig
selv oppe i skogen – langt
væk og nydt varme og sol
og blomster og fuglesang –
du har ret, det er som oftest
bedre selskab end mennesker –
ialfald end de fleste.

    Jeg haaber du gjør hvad du
kan
forat komme hid tirsdag
eller onsdag, og at du er
forholdsvis bra – du gjør
mig den glæde til – vil du
ikke? Jeg sidder og venter
dig helt fra morgenen af –

    
    Tusen hilsener –
fra

    din Tulla.