Munchmuseet, MM K 489

MM K 489, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    5)

jeg ganske sikkert ud til Grez i
slutten af denne uge ialfald for en
stund. – Tak skal du ha for det lille
‹view› du sendte mig paa kortet. Ak
ja, hadde vi bare vært kloge nok til
at reise derop med engang. Ære og tak
til fru Wullum, som fik dig derop.
Du kan tro du kommer dig ganske
anderledes der, men lad ikke som du
er kjæk turist og gaa og se paa ruiner
og bad m. m. Sid du heller mere
paa terrassen – og ta saa mig med derud
er du snil. Jeg skal sidde saa pent
og stille som en mus og glæde mig
allene – først over at være ved siden af
dig og saa over al herligheden om-
kring. Det var saa deiligt det du skrev. –
du gjør mig saa gla ved at si
saant til mig; – ak bare jeg
kunde være lidt – en liden stund
sammen med dig nu – jeg længes

 

      
    6)

saa efter dig undertiden, at jeg
synes jeg er nær dig – men det er
nok langt imellem os. Du maa
ikke være sint paa mig – ser du. –
Jeg er saa bra nu, hoster aldrig – og
spiser med glubende appetit – sover
godt om natten og fører et rigtigt
schlaraffenliv. Bare jeg vidste jeg
skulde se dig snart, vilde ikke noget
mangle mig, men – du tror jo du
maa lige hjem?? Tænk om du
pludselig kom en dag. Nei – kom
aldrig pludselig. –

    Tak for de yndige blomster – først troede
jeg det var sommerfugle – det lignet
saa, og den deilige duft sad endnu i

    – Du maa sandelig ha været intenst
optat af mig – din spadserkammerat –
den dag du gik i bade – det romerske!
Du lærer vel italiensk en masse
deroppe, for jeg husker de talte
ikke andet. Lysthuset der – du vil

 

      
    7)

sidde ofte – tamig med ud der –
Men – men – hvorfor kasserer du
breve – som du har skrevet til mig –
Det er jo netop saanne ofte stemnings-
breve som skal sendes. Jeg er vis paa –
dem vilde jeg sat kanske mest pris
paa. Ogsaa standser du midt i en
spændende sætning; andet venter jeg
jeg heller ikke af dig (hm) bare fordi
du er ræd for lange reflexioner, naa
ja, jeg kjender dem jo lidt; især
har enkelte gjort et dybt og uforglem-
meligt indtryk paa mig. – – –

    Men det vil si dig; Heiberg virker
ikke – aldeles ikke – absolutt vindende
paa mig – tvertimod og mærkværdig
nok mindre og mindre jo længer jeg er
sammen med ham – han – saa at
si – tog mig med storm de første dage
(hvor komisk næsten han havde hørt af
Segelckes, at en frk. L. var meget med dig –
og vilde træffe mig derfor; begyndte øieblikkelig

 

      
    8)

næsten brutalt at omtale vort forhold –
men blev ligesaa brutalt stoppet af mig –)
Men vi har altid snakket om dig og
bare om dig – og jeg synes det er morsomt
at høre hans opfatning af dig – selv
om den ikke stemmer med min
egen. Han blir ivrig, ivrigere end jeg
nogensinde ellers, naar han kommer
ind paa dig, hver nerve er formelig
spændt – jeg mærker, han beundrer
dig samtidig med at han bærer et
lidet nag til dig for noget, jeg ikke ved.
Du skjønte nok, jeg mente ham –
det jeg skrev om forleden dag. – det
havde jo jeg naturligvis ikke noget
med at bebreide dig, men hans frem-
stilling af din mistanke ligeoverfor ham
forekom mig uretfærdig. – Her har
du forklaringen. – – Han har
opført sig mærkelig over for mig –
i andre retninger – men jeg
gider ikke skrive om det. –
Delius er jeg ofte sammen med.
Han er hyggelig – reiser den 20de til