Munchmuseet, MM K 529

MM K 529, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag –    Kjære vennen min


    Jeg vilde saa gjerne
ha telefonert til dig
kl. 1¼ idag – men
saa var jeg ræd for at
forstyrre dig – desuden
haabed jeg at du sendte
mig et lidet brev idag –
da jeg ikke fik noget igaar \eller før/.

    Jeg har vært saa
flittig disse dage –
skaaret ud i træ og
tegnet alt hva jeg
kom over – men
at faa voxen til at
sidde paa kobberpladen
er umulig for mig –

 

      

gid du vilde skrive
akkurat fra begyndelsen
hvordan det skal gjøres –
voxen tørres øyeblikkelig
for mig og vil ikke gnies
udover. – Haaber du
sikkert sender mig noen
ord – bare ganske faa –
‹der› – til
  din Tulla
    Nørregaards kommer
ud til fru R i denne
uge for at bli over
natten. –