Munchmuseet, MM K 569

MM K 569, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hovedvagtsgd 6.
Lørdag
Kjøbenhavn    Kjære Edvard.
 Tak
fordi du sendte mig brev saa
snart – det var en glædelig over-
raskelse, da jeg kom hjem fra
E.B. igaar aften eller rettere nat.

    Gid du var her, det er en
deilig følelse at være væk fra alt
hjemme – undtagen dig –
rigtignok blæser det en hutetu
vind, saan som vist bare
Kjbhn kan opvise, men her
er alligevel vaar i luften, violer
paa gaden, og mange, ja bare

 

      
    2 –

ukjendte mennesker. Wilhelm
Krag
er den eneste, jeg har seet af
norske heldigvis, – han blev saa forbauset
over at se mig, at han fulgte mig
til jeg kom ind af porten her ifor-
middag. Jeg var nemlig ude på
atelieret hos Elise efterat vi havde
spist frokost hos E.B. kl. 11. Han
har inviteret mig til frokost, mid-
dag – aften og – seng om jeg vil –
saalænge jeg er her, hvilket jeg ganske
vist kommer til at benytte mig
af, da jeg foretrækker ham for min
familie her. Forresten det sidste
tror jeg nok jeg afslaar, skjønt han
tilbød mig sin egen dobbeltseng –
han selv vilde flytte ind i værelset
ved siden af, og Elise truer da med

 

      
    3 –

med at flytte lægge sig i bade-
karret, hvor jeg forresten tror hun vilde
ha det ganske godt, deiligere badeværelse
har jeg ikke seet. (jeg er vis paa det er
penere end Victorias) med alle mulige
bekvemmeligheder, elektrisk lys (stor
mangel ved Viktoria) etc. Vi havde
iaften valget mellem «Skjærsommer-
nattsdrøm» paa det kongelige, og et
bad, og foretrak det sidste. E.B. bad
saa tyndt om at faa være med; den
lyst har du altsaa tilfælles med ham –

    – Reisen var bra, jeg havde følge
med en snakkesalig og pen dame fru advokat
Heyerdahl f. Fearnley, hun delte min
niste, og kysset mig ved afskeden –
uf. Hun skulde videre til Rom,

 

      
    4 –

men kommer vist frem uden
bagage, eftersom hun glemte igjen
alt, hvad hun tog ud af vadsækker
og vædsker. Elise mødte mig paa
stationen, og vi kjørte da først hid
i pensionen, hvor jeg byttede om min
støvede kjole, og saa kjørte vid afsted
til E.B. som ventede os med en
flot middag – østers, Champagne bl.a.
Du har ret, han har mave, og det
en ikke ganske liden én, jeg tror,
han saa det undersøgende blik, som
jeg kastede i den retning; og kanske
ogsaa mit lille smil. Han er
bedaarende – alligevel – skjønt dere
mænd vist ikke kan fatte det.
Jeg tror det væsentlige ligger i hans
øine, som er ganske forunderlige.