Munchmuseet, MM K 613

MM K 613, Munchmuseet. Datert 23.02.[1900]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Berlin23de fredag –    Min kjære ven


    Mange tak for begge
de sidste breve – jeg har
ikke kunnet skrive paa
en stund, da jeg har vært
lidt daarlig, jeg har
vært oppe og i seng afvex-
lende, – ingenting bestemt,
bare enkelte ubehagelige
ting, som svækker mig
og gjør mig søvnløs –
Jeg har det saa godt her
hos denne engelske frue –
hun er aldeles moderlig

 

      

mod mig – og hendes
datter som er «Hebamme»
ikke mindre –

    Her bor bare tre, og
deriblandt Kiær, en norsk
pianist, som har overladt
mig sit værelse og selv bor
ude; og desuden er han
altid min følgesvend, naar
jeg vil – og jeg trænger
lidt selskab nu som jeg
maa være ude i luften
saa meget, og slipper at
gaa og tænke bestandig paa
det ene samme; som
er saa oprivende og gjør
al bedring umulig –

    Hvorfor skal Du tro
at jeg intet forstaar af Dig – ?

 

      
    4

    Jeg har ikke ventet elskovs-
breve fra Dig – hverken for-
sikringer om det ene eller
andet; jeg hadde haabet
at faa velmente raad og
vennehilsener, om Du vil
kalde det saa, – og jeg
har faaet det, mange mange
som har glædet mig mere
end jeg kan si Dig –
og jeg har lært at for-
staa mere og mere af Dig
siden vi skiltes – netop hele
din stilling her i verden –
Din opfatning af det vigtigste
for Dig – skulde jeg ikke
huske hva Du har talt
til mig om Dig selv helt

 

      

fra for længe siden –
Meget har jeg kjæmpet mig
til at forstaa af Dig; det er
sandt; og resignation har
jeg netop fuldt ud forstaaet
ogsaa er nødvendig for mig –
saa jeg tror, Du maa komme
til at finde mig forandret,
forhaabentlig til bedre, saan
som Du venter det af mig –
men det har vært en
forfærdelig vanskelig tid
for mig ogsaa, det er jeg
vis paa, Du ved – saa
derfor har jeg ikke overlagt
saa nøie naar jeg har sendt
Dig mange af mine utål-
modige og hastige breve –
Jeg har troet og haabet, at

 

      
    III

jeg alligevel skulde
kunne være Dig til lidt
hjælp og trøst; og fordi jeg
holder saa uendelig meget
af Dig ved jeg ikke noe
savn eller baand, som jeg
ikke vilde underkaste mig –
hvis det er muligt –
Du faar læse dette med
god vilje og tro, at det er
mit alvor og mit høieste
ønske –

    Det er ligesom det sidste
brevet Dit er lidt lysere
og det er vel tegn paa, at
Du føler Dig bedre? – men
for en kulde, dere har –

    Vil Du tro at idag har
her været fuldstændig sommer-

 

      

luft – jeg gikk i Thiergarten –
jeg bor ved Bellevue station –
og alt var lysegrønt, fuglene
sang og solen skinnet, og
violer lugter det paa gaderne –
blæser gjør det jo bestandig
lidt – men det blir vel varmt
for alvor snart nu – ?

    Igaar feiret vi afskedsfest for
Obstf. Han reiser til Dan-
mark imorgen paa landet
for at arbeide – Hun blir igjen
en stund – Vi liker hende
meget bedre nu, hun har
lagt af at drikke næsten og er
fornuftigere –

    Ellers er vi sjelden sam-
men om aftenen, de kommer
herud imidlertiden, Obstf. og
frk. Vogt paa en liden
visit – Przyb – er reist for

 

      

længe siden, han leder fremdeles efter
konen – han fortalte mig hele sit liv –
ikke til videre fordel for hende –
Til Dr. Asch er jeg buden en af dagene –
han vil jeg skal ha megen adspredelse,
da han tror det er udslag af nervøsitet –
Jeg kan ikke faa sove, naar jeg lægger
mig tidlig – saa jeg gjør ofte nat til
dag og omvendt – Du maa være
forsigtig i den frygtelige kulden; – aa nei
jeg kan ikke være paa noe sanatorium –
men dette kan vi snakke om sammen – jeg
kan da ikke reise fra Dig med engang – ? Det vilde

 

      

jeg ikke kunne
overleve nu –

    Jeg har nok forskrevet
mig idag eller rettere
nat – nu er kl. 2 –

    
    Lev vel! og mange
hilsener og et kys
fra
 Din Tulla