Munchmuseet, MM K 650

MM K 650, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag eftm –    Min kjære ven


    opklaringen er kommet –
og jeg har faat vide alt –
om Dine telegrammer –
og altsammen, og jeg har
ingen ting og sig mere.

    Du reiser jo hjem –
jeg blir vel hernede et steds.
Jeg lover Dig og gi Dig den
fred og ro, som Du maa ha.

    Jeg skal ikke skrive til Dig,
hvis naar Du ikke vil det. –

    Jeg maa faa lov til at høre om
Dig gjennem Aase og Inger?
Jeg har ikke skrevet til Din tante
først, hun skrev og bad mig la
Dig være i ro til Du kunde
arbeide – Gid Du ikke
hadde leet af mig i Brunnen.

 

      

da jeg sae, jeg vilde for alvor
forsøge og radere – det er
saa haabløst alt nu.

    En ting vil jeg be Dig om –
reis ikke hjem uden at jeg faar
lov at træffe Dig, og skriv lidt
strax naar Du faar dette, det gir mig
meget større mod – Vil Du love mig
det – ? Aa Du skulde ikke
love vist min svoger mit
brev, han lod som han læste det –
men han gjorde det ikke.

    Jeg ønsker Dig af hele min
sjel at Du maa bli som
før igjen – tak for alt, som
Du har vært for mig, tak for den
tid som jeg har levet. Jeg holder
af Dig til min sidste stund.

    
    Din Tulla