Munchmuseet, MM K 664

MM K 664, Munchmuseet. Datert 06.03.1896. Brev fra Erik Lie.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mr. Edv. Munch, art. peintre.
    32 Rue de la Santé.
    EV. Kommentar

 

      
    
    Kjære Munch.
 Vil Du gjøre os den glæde
at besøge os lørdag kvæld ved ½ 9-tiden. Her kommer
endel fælles-kjendte. Send to ord til svar, er Du
snil.
  Bedste hilsen,  Din ven Erik Lie.

Onsdag. 4 Rue Poisson. E.V. Kommentar