Erik Lie

Erik Møinichen Lie (1868–1943)
Norsk forfatter. Yngste sønn av Jonas Lie. Venn av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Erik Lie

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1784.    Brevutkast. Datert 1891.
«Jeg sidder om dagen ved det åbne vindue og varmer mig – På reisen var det frygteligt kalt – {og}det skaffet mig ny forsyning a gigt så jeg har måttet ligge – Nu gjør varmen hernede sin pligt og jeg blir bedre og bedre»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 112 (PN 909).    Brev. Datert 12.1896.
«Jeg vilde bare ønske Dere en glædeli jul – osså må Du endeli bringe Din far min hjertelige tak fordi han har husket på mig under min sygdom – Generalkon‹s›ulen har været mig til stor nydte og hygge»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 112 (PN 1241).    Brev. Datert 1896.
« Jeg takker meget for indbydelsen og håber sikkert at kunne komme –»

Brev fra Erik Lie til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 663.   Brev. Datert 04.03.1890. 
« Jeg skulde hilse fra min mor og sige, at de 50 frcs. ligger og brænder hos hende. Naar Du havde noget ferdigt, vil Du og kan Du ikke da ta Goldstein med Dig og se op til os en aften? hvad?» 
Munchmuseet, MM K 664.   Brev. Datert 06.03.1896. 
« Vil Du gjøre os den glæde at besøge os lørdag kvæld ved ½ 9-tiden. Her kommer endel fælles-kjendte. Send to ord til svar, er Du snil.» 
Munchmuseet, MM K 665.   Brev. Datert 23.12.1896. 
« Jeg skulde høre, om Du vil gjøre os den glæde at tilbringe juleaften hos os – hvis Du intet andet har fore. Her kom- mer bare nogle faa folk – Tschernings, en ung Dansker, som heder Zaale og kapt. Stenersen. Vi spiser kl. 7, – kom derfor 5 à 10 minutter før, er Du snil. Presenter er forbudt, derimod maa godt humør med- bringes (dette er mors Diktat).» 

Erik Lie er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1064.   Brev fra Maggie Skredsvig. Ikke datert. Se s. 2
«Hvis De kommer for sent til at bli med idag saa reiser vi ogsaa imorgen form. Kl. 11 ½ præcis gaar baaden fra Pont-royal. Lie’s blir sandsynligvis med da.»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896. Se s. 1
«Vi har ventet saa frygtelig paa Brev fra Dig, at det næsten var en Skuffelse da Seddelen kom med Penge fra Dig uden videre Besked. – Men jeg maa takke Dig meget, meget, fordi Du er saa snil – noget \er/ jeg bestandig er frygtsom for at Du har taget Dig for nær. – Nu har vi da faaet høre fra Dig gjennem Bladene, – igaaraftes kom Fru H op med Dagbladet, og læste vi E Lie’s Korrespondanceartikel. – Det glædede os meget – det var saa frygtelig morsomt. Aftenposten blier bestandig den samme. –»