Munchmuseet, MM K 665

MM K 665, Munchmuseet. Datert 23.12.1896. Brev fra Erik Lie.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edv. Munch.
    32 Rue de la Santé

 

      
    
Tirsdag.    Kjære ven!
 Jeg skulde høre,
om Du vil gjøre os den glæde
at tilbringe juleaften hos os – hvis
Du intet andet har fore. Her kom-
mer bare nogle faa folk – Tschernings,
en ung Dansker, som heder Zaale og
kapt. Stenersen. Vi spiser kl. 7, –
kom derfor 5 à 10 minutter før, er
Du snil. Presenter er forbudt,
derimod maa godt humør med-
bringes (dette er mors Diktat).

    Send os pr. omgaaende to
ord til svar, s’il vous plaît.

    
    Hilsen
    Din ven
Erik Lie


4 Rue Poisson.