Munchmuseet, MM K 678

MM K 678, Munchmuseet. Datert 26.01.1922. Brev fra Olga Buhre (g. Magnussen).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
26-1-1922.    Herr Edv. Munch!


    Det var min Datter som idag
ringte Dem op i telefonen, da jeg er syk.

    Spørgsmaalet er herr Munch om De paa
en eller anden maade vil hjælpe mig
med kr. 2500,00, som jeg vil betale tilbage
med kr 100,00 pr maaned. Jeg har under
husnøden boet paa hoteller, og har mit
trykkeri staaende paa visegutkontor ligeledes
mine møbler. Jeg er god nok for dette be-
løb, og skal De punktlig faa pengene tilsendt
hvor De er. Vil De være saa venlig at svare
mig paa ‹brevet› adresse  St Olaf Hotel, St. Olaf
gate no 27.
  Venlig hilsen
    fru Olga Magnussen.