Olga Buhre

(1873–1926)
Norsk. Venninne av Julie Holmboe. Forlovet med Torvald Stang. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev fra Olga Buhre til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 678.   Brev. Datert 26.01.1922. 
«Det var min Datter som idag ringte Dem op i telefonen, da jeg er syk.» 

Olga Buhre er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«– Dagen efter reiste de til Åsgårdstrand Var i forgårs sammen med Fru Holmboe og Frøken Buhre og Løitnant Sommerschildtspiste Aftens hos Ingebret»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40r
«Hun kommer ind med frøken Buhre»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 43v
«{ … }Står en dag sammen med fru {h}Holmboe på gaten – Frøken Buhre kommer til – hun var p svært pen i sin sorte kjole – Vi var på tivoli – da vi { … }gik tilbage var fra tivoli gik jeg og frøken Buhre sammen – vi gik tæt ofte tæt in til hverandre – hun er altid { … }stille – vi snakket lite – det var hyggeli bare at gå sammen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 43v
«{ … }Står en dag sammen med fru {h}Holmboe på gaten – Frøken Buhre kommer til – hun var p svært pen i sin sorte kjole – Vi var på tivoli – da vi { … }gik tilbage var fra tivoli gik jeg og frøken Buhre sammen – vi gik tæt ofte tæt in til hverandre – hun er altid { … }stille – vi snakket lite – det var hyggeli bare at gå sammen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44r
«ved porten sier fru HolmboeDrik{ … }Sh Jeg syns De og frøken Buhre skulle drikke Champagne sammen – vil de s{ … }pørger jeg – { … }Ja – jeg vil gjerne – men bare det ikke kommer ut –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44r
«Jeg gik igår op til fru { … }Holmboe – { … }Det er vel ikke mig de søger sier hun leende – det er vel frøken Buhre – hun truer med fingeren – hun er {er}her desuden»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44r
«Det er naturligv ikke – Jeg gik { … }temmeli snart – da det var frøken Buhre jeg vilde træffe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Jeg undgik igår {g}Grand – Jeg kom i nærheden af Kaffeen der ser jeg Stang og frøken Buhre – Jeg forstod { … }hun vilde ha fat i mig – for at plage mig på nyt{–}? nei skulde ikke se hende»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Han nævnte ikke frøken Buhre hun var da gået»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47v
«Jeg har blot truffet frøken B en gang i disse 6 dage – Jeg er  …  hun gik sammen sin forlovede – hun jeg hilste og vilde passere – hun gik mot mig –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 49r
«Jeg{d}Det var mig umulig at undertrykke et smil – Frøken Buhre{ … }kommer så – fru HolmboJeg Hun er en troløs kvinne hun kom hævner mig vel –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 50v
«Traf igår Jappe på gaden – ba mig gå ned i en bodega – han vilde fortælle mig noget – da vi går nedover ser jeg frøken Buhre på den andre side – hun går alene –»